O pleno ribadense acorda solicitar á Xunta a suspensión inmediata dos efectos do Plan de Conservación das Catedrais

O pleno ribadense acorda solicitar á Xunta a suspensión inmediata dos efectos do Plan de Conservación das Catedrais

Ribadeo, 17 de xuño de 2015.- Cos votos a favor dos concelleiros do BNG e Ciudadanos e a abstención de PP e PSOE, quedou aprobado no pleno extraordinario e urxente celebrado este mércores pola noite no Concello de Ribadeo solicitar á Xunta a suspensión inmediata dos efectos do Plan de Conservación do Monumento Natural As Catedrais no tocante ás medidas previstas a implantar desde o 1 de xullo de 2015, en tanto non exista o consenso necesario entre as administracións públicas implicadas. E para o caso de que non se produza a suspensión referida… iniciar os procedementos legais oportunos para a impugnaciñon do referido Plan de Conservación do Monumento Natural As Catedrais, recentemente aprobado polo Consello da Xunta.

Reprodúcese o documento debatido no devandito pleno:

As Catedrais, unha oportunidade para un desenvolvemento sustentable
O Areal das Catedrais situado no Concello de Ribadeo constitúe un dos destinos turísticos máis importantes do litoral da Mariña, galego, español e mesmo internacional.

Un enclave natural cun alto valor ecolóxico, dada a súa elevada concentración de recursos naturais e paisaxísticos,un espazo litoral único en Galicia cunha singularidade na súa xeomorfoloxía capaz de atraer a milleiros de visitantes e que ofrece una gran variedade de recursos de todo tipo: culturais, científicos, agrícolas, gandeiros, turísticos e que nos últimos tempos ten recibido milleiros de visitantes.

Conxugar coordenada e equilibradamente a conservación dos valores ecolóxicos, a súa biodiversidade, xunto con outros valores socioculturais, e económicos representa un importante reto para os planificadores e xestores do territorio.

Para iso cómpre establecer unha planificación que permita conciliar a conservación de todo este patrimonio natural coa dinamización económica local. Un modelo de turismo sostible,que faga da conservación unha oportunidade, combinando os 3 piares: económico, socio-cultural e ambiental.

Este modelo debe incorporar un plan de xestión e control dos usos dos visitantes, e neste sentido facemos referencia a Carta de Turismo Sostible, coa cal concordamos :

“Adoptárase unha estratexia para a xestión dos visitantes que incluirá medidas para canalizar os fluxos e regular as actividades dos visitantes no espazo protexido. A localización dos equipamentos turísticos, a organización dos itinerarios de interpretación e a información aos visitantes contribuirán á canalización dos fluxos, orientada a garantir a conservación da contorna natural, cultural e humana, e a experiencia turísitca. Estas medidas de xestión eficaz permitirán aumentar a contribución económica da actividade turística á vez que diminuirán os inconvintes da estacionalidade”

Tratase pois, dun modelo orientador baseado nos principios do turismo sostible: xerar mínimo impacto ambiental, fortalecer a cadea de valor local, favorecer a participación e beneficios na localidade, garantir a calidade dos produtos e servizos, fomentar o recoñecemento e a concienciación dos visitantes e da poboación local sobre o patrimonio natural e cultural.

Este modelo demanda concorrencia e convocatoria da participación tanto da cidadanía como das administracións superiores á local que promovan canles de dialogo que faciliten establecer as bases de planificación para a conservación, usos, e promoción dos recursos naturais, territoriais e paisaxísticos de xeito consensuado.

E neste sentido o Concello de Ribadeo xa ten dado pasos que evidencian o seu interese en camiñar cara un modelo de turismo sostible, como é a recente licitación e adxudicación da redacción do Plan Especial das Catedrais, que é un instrumento de protección que nos permitirá reordenar, restaurar e protexer a praia e a súa contorna, a incorporación de técnicas de interpretación e educación ambiental que permita fomentar a comprensión dos impactos do turismo sobre o entorno natural e ofrezan novas alternativas á visita da praia derivando aos visitantes cara outros espazos menos sensibles do noso territorio.

Por outra banda tamén queremos salientar que non rexeitamos a redacción dun Plan de Conservación, cremos que é un paso necesario , aínda que non concordamos co aprobado recentemente pola D.X. de Conservación de Natureza da Xunta de Galicia por diversas razóns: por ser un plan imposto, improvisado e non consensuado, que non atende a problemática desde unha perspectiva de xestión eficaz do turismo, porque non atende aos obxectivos perseguidos no mesmo como é a conservación: favorecendo a concentración das persoas na parte alta do cantil – área máis fráxil desde o punto de vista de protección da biodiversidade, consideramos que hai áreas prioritarias que deberían estar integradas dentro da contorna do plan, que non existen ferramentas de ordenación dos fluxos de visitantes, sexan rodados ou peonís, ou porque non introduce ningún mecanismo de educación e interpretación do espazo que permita a sensibilización do gran público sobre o respecto ao medio ambiente.

Pero entendemos que tampouco asegura unha distribución equitativa dos beneficios e dos custos, non distribúe os visitantes homoxeneamente no espazo e no tempo, empeora a calidade da experiencia turística, non apoia a xeración de traballo no ámbito local e mesmo non responde aos principios mínimos de xestión e información turística de calidade como son o feito de ter unha información clara, uniforme e de fácil acceso.

A quince días do inicio deste plan constátase o profundo desacordo que o plan está a espertar na cidadanía local e especialmente no sector terciario, que, ao fin e ao cabo, é a día de hoxe, o máis importantesdo noso Concello.

Minuto a minuto, hora a hora, trasládannos as súas queixas os hostaleiros, pois están xa a recibir as primeiras cancelacións para as reservas do verán.

Son continuas as chamadas dos visitantes, que teñen como referencia a oficina municipal de información turística de Ribadeo, demandando unha información clara e concisa sobre o acceso ao areal, condicionando istoa súa visita a Ribadeo.

Desde o pleno da Corporación do Concello de Ribadeo como maior órgano de representación da veciñanza propoñemos:

Primeiro.-Solicitar á Xunta de Galicia a suspensión inmediata dos efectos do Plan de Conservación do Monumento Natural As Catedrais, no tocante as medidas previstas a implantar desde o 1 de xullo de 2015 en tanto non exista o consenso necesario entre as administracións públicas implicadas.

Segundo.- Para o caso de que non se produza a suspensión referida no punto anterior, proceder a iniciar os procedementos legais oportunos para a impugnación do referido Plan Conservación do Monumento Natural As Catedrais recentemente aprobado polo Consello da Xunta.

En Ribadeo, a 17 de xuño de 2015

Fuente Parga comparte co alcalde de Ribadeo a preocupación pola conservación da praia das Catedrais

Fuente Parga comparte co alcalde de Ribadeo a preocupación pola conservación da praia das Catedrais, pero considera que non se debe crear unha guerra de lindes

Barreiros, 17 de xuño de 2015.- O alcalde de Barreiros e presidente da Mancomunidade de Muncipios de A Mariña, Alfonso Fuente Parga, asegura compartir co alcalde de Ribadeo a preocupación pola conservación da praia das Catedrais, pero non entende a a agresividade amosada polo nacionalista o pasado luns. O rexedor de Barreiros di que os concellos máis beneficiados pola aplicación do plan da Xunta deben ser os máis próximos: Ribadeo e Barreiros e que o que alí se faga debe ser para beneficio de todos os ribadenses, de todos os mariñáns e de todos os galegos, porque os impostos de todos os galegos son os que permiten actuar nese marco. Alfonso Fuente considera que non se debe caer en guerras de lindes, e di entender perfectamente que os hoteis e comercios doutros puntos da comarca se queiran beneficiar do tirón da praia das Catedrais.

O rexedor dixo que “este plan que se formula para protexer unha zona que, como ben dixo o alcalde de Ribadeo no seu día hai que protexela, hai moitos visitantes, e estou plenamente de acordo con el en que non pode cargárselle a un só Concello, como é o de Ribadeo, todo o que supón controlar esas masas de xente; e valoro positivamente este plan. Hai que protexer, alguén o ten que facer por encima do Concello de Ribadeo e eu creo que o traballo que se ven desenvolvendo e que vai continuar, porque a min cónstame que se vai facer máis labor e máis investimento na zona das Catedrais”.

Para Fuente Parga “é moi importante porque, tamén utilizando o que no seu día o alcalde de Ribadeo dixo, que esa era a galiña dos ovos de ouro, creo que precisamente son para toda a Mariña lucense, para toda a provincia de Lugo e incluso diría máis, para todo Galicia. E o que non pode quedarse é só no concello de Ribadeo. Xeograficamente está situada no concello de Ribadeo, pero desde o momento en que hai unha intervención da Xunta de Galicia con recursos que son de todos os galegos evidentemente ten que ser para beneficio de todos os galegos”.

O alcalde barreirense preguntábase este mércores pola tarde “¿Cales van ser os máis beneficiados destas actuacións e desta protección? O concello de Ribadeo e o de Barreiros, que son os máis próximos. Iso é indubidable, que van ser os concellos máis beneficiados desta actuación da Xunta que outros, como poden ser os de Riotorto, A Pontenova, Ourol ou O Vicedo, falando da Mariña lucense. Pero non cabe dúbida de que hai que pensar máis alá das fronteiras dun concello; é dicir non podemos cerrarnos a que isto sexa como está pasando, coa agresividade que está mostrando o alcalde de Ribadeo con esta situación. Entendo as críticas de Acisa, que está facendo un traballo importante e eu creo que Acisa ten que seguir nesa liña de intentar que todos aqueles visitantes da praia das Catedrais se dirixan a Ribadeo, pero tamén é lícito que as asociacións de comerciantes de Foz, de Viveiro ou de Burela intenten que os visitantes desta zona vaian cara ás súas tendas”.

Alfonso Fuente dixo: “non cabe dúbida de que isto move moita xente para a Mariña, que concretamente veñen a un punto do concello de Ribadeo, pero moven moito na Mariña. E eu creo que non podemos caer en guerras de lindes, cando ao visitante non lle importa para nada en que concello está, senón que vai ir a aquelas tendas, a aqueles restaurantes, a aqueles hoteis onde mellor os traten, independentemente de se é nun concello ou noutro. Eu creo que debemos pensar máis alá dos límites do noso concello e polo tanto non entendo para nada esta agresividade do alcalde de Ribadeo, que o outro día me deixaba un pouco sorprendido cando se dirixía cara á miña persoa, pero tamén á delegada da Xunta, á conselleira e á directora xeral cunha agresividade desmesurada e fóra de calquera representante que debe ter o Concello de Ribadeo. Eu sei que Fernando non é así, que puido ter un momento malo, pero pídolle ao Concello de Ribadeo, e concretamente ao seu alcalde, que recapacite, que pense máis alá das fronteiras, porque eu estou seguro de que el non quere que se poña un muro na estrada que ven cara Barreiros nin na que sae cara a Trabada e pecharse só no concello de Ribadeo”.

O alcalde de Barreiros entende que “él mire o mellor para o seu concello evidentemente, por iso é o seu alcalde e por iso os seus veciños acaban de dicirlle que queren que siga de alcalde; iso é indubidable pero evidentemente tamén ten que pensar que cando hai unha actuación dun ente autonómico, como é a Xunta de Galicia, debemos, como concellos, colaborar con esa administración, poñer a disposición os medios que temos, e consensuar ese plan que ademais, neste caso, é un plan que ven pedido dende o propio Concello”.

E engadiu: “non entendo para nada esa agresividade nin esa forma de actuar neste momento do alcalde de Ribadeo. Eu creo que estaríamos encantados calquera alcalde de calquera concello da Mariña de ter unha praia das Catedrais en cada un dos municipios, porque iso suporía unha riqueza para A Mariña lucense, para a provincia de Lugo e para Galicia impresionante. Sabemos que Ribadeo vai ser o máis beneficiado, sen dúbida, pero tamén cremos que debe ser un aliciente para A Mariña. E sobre todo dende o momento en que se están investindo cartos dende a Xunta de Galicia, que son de todos os galegos, non só dos de Ribadeo nin dos de Barreiros nin dos da Mariña lucense; son de todos e creo que é para beneficio de todos”.

Finalmente Fuente Parga comentou que “a preservación dun espazo natural, e aí coincido plenamente co alcalde de Ribadeo, hai que facela. Non se pode seguir tendo esa masa de xente descontrolada nunha zona, por temas medioambientais primeiro, pero tamén por Protección Civil. Entendo que un concello para ter que asumir o custe de todos eses movementos de turistas sobre as rochas ten que asumir axuda; e iso, como alcalde que son, entendo perfectamente que ten que pedir axuda. E a Xunta ten a obriga de colaborar. E tampouco quero botar fóra desta actuación á Deputación Provincial, que tamén está para amparo dos concellos e tamén debe colaborar. E creo que xa houbo algunha reunión e a Deputación ten que mostrar a súa disposición a potenciar un punto de interese turístico tan importante como As Catedrais, que está dentro da provincia de Lugo”.

EN XULLO HABERÁ UN OBRADOIRO PRÁCTICO DE PINTURA E EN AGOSTO UN TALLER DE DANZA MODERNA

A BIBLIOTECA E A OMIX ORGANIZAN DOUS CURSOS DE VERÁN PARA RAPACES CON IDADES COMPRENDIDAS ENTRE OS 7 E OS 30 ANOS. EN XULLO HABERÁ UN OBRADOIRO PRÁCTICO DE PINTURA E EN AGOSTO UN TALLER DE DANZA MODERNA.

Barreiros, 17 de xuño de 2015. A biblioteca pública municipal e a Omix organizan un Obradoiro práctico de pintura. Técnica mural, que terá lugar do 10 ao 29 de xullo no centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro. Será os luns, mércores de venres de 11 a 13 horas e está dirixido a rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 7 e os 30 anos.

Xa en agosto haberá un Obradoiro de danza moderna. Será do 3 ao 17 dese mes de luns a venres de 10:45 horas a 13:15 horas e tamén está dirixido a rapaces de 7 a 30 anos. Este obradoiro, tamén gratuíto, impartirase no centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro.

Segundo informa o Concello as prazas son limitadas e ocuparanse por orde de inscrición. Os obradoiros son gratuíto.

NOVA SESIÓN DE TEATRO ESTE DOMINGO, 21 DE XUÑO, EN BARREIROS

Barreiros, 17 de xuño de 2015. O domingo, 21 de xuño, haberá unha nova sesión de teatro no centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro. A compañía 3DTrans porá en escena “Ride, ride…”!. Será partir das 19 horas.

Sabela Amado, Cristina Mariño e Cristina Moreira levan ao teatro sketchs cos que gañaron o concurso Os humorosos da Televisión de Galicia. “Ride, ride…”! é un espectáculo de risas, relaxación subxectiva e parodia sobre un episodio da vida de tres actrices.

A representación enmárcase dentro do programa Cultura no Camiño 2015, da Xunta.

La investigación continuará con un pecio en Barreiros y dos en Ribadeo

La investigación continuará con un pecio en Barreiros y dos en Ribadeo

El Campus de Lugo hará la primera selección de las muestras de madera

viveiro / la voz, 17 de junio de 2015.

Los investigadores del Proyecto ForSeaDiscovery cuentan con rematar este viernes sus prospecciones en Viveiro. Pero continuarán en A Mariña, con dos pecios localizados en la ría de Ribadeo y con otro que los temporales dejaron al descubierto en Remior (Barreiros). De ellos se ocuparán la próxima semana, cuando esperan concluir la campaña de este año en Galicia.

De la trascendencia y expectativas de ForSeaDiscovery queda constancia con el respaldo económico de la Unión Europea, que financia la investigación con cerca de cuatro millones de euros.

El arqueólogo subacuático Miguel San Claudio explicaba ayer en Viveiro que las muestras de madera que extraigan de las embarcaciones que naufragaron en A Mariña serán enviadas al Campus de Lugo, adscrito a la Universidade de Santiago de Compostela. En la capital de la provincia se hará una primera selección y estudio. Después serán remitidos al resto de laboratorios españoles, portugueses, ingleses y canadienses implicados en el ambicioso proyecto multidisciplinar.

Además de la embarcación y los equipos de buceo, los arqueólogos subacuáticos emplean en las prospecciones un sónar de barrido lateral y detectores de metales, entre otras herramientas.

Antes de recalar en A Mariña, los investigadores de ForSeaDiscovery hicieron inmersiones en otros yacimientos situados en la Costa da Morte, en pecios situados en Fisterra y Cee.

De la fragata militar Magdalena, construida en Ferrol, hay datos concretos sobre la procedencia de los materiales. No sucede lo mismo con el pecio que los temporales dejaron al descubierto en Remior, en Barreiros. En ForSeaDiscovery lo califican como de «categoría internacional», por sus características. Sin embargo, las muestras de madera retiradas cuando fue hallado «no han sido suficientes para una buena caracterización». Por eso quieren obtener más.

El galeón ribadense oculta sus secretos

A más de cuatro metros de profundidad, en medio de la ría de Ribadeo, un dragado en el acceso al puerto comercial de Mirasol dejó al descubierto lo que se ha dado en llamar como el «galeón mejor conservado del mundo». De unos 32 metros de eslora y datado en el siglo XVI, detrás de ese hallazgo de «categoría excepcional» están Miguel San Claudio y Archeoanutas. Ese buque oculta casi todos sus secretos.

Con las prospecciones previstas en el ForSeaDiscovery, el bojetivo es extraer nuevas muestras de madera, ampliar su planimetría y «avanzar en el conocimiento de la construcción naval que manifiesta» el galeón ribadense. Aunque ya ha sido muestreado, en la comunidad científica se considera «todavía más interesante porque no ofreció ninguna coincidencia» en los trozos de madera analizados hasta ahora.

Tras su hallazgo, el galeón está asegurado y protegido por una red. Se equipara al Mary Rose, buque insignia del Enrique VIII de Inglaterra hundido en 1545 y único buque grande del siglo XVI que ha sido excavado hasta ahora.

ForSeaDiscovery también investigará en la ría de Ribadeo un pecio descrito por buzos locales. Tratarán de concretar su localización y determinar su posición con un sónar de barrido lateral.

Festa de fin de curso Abordaxe pirata

Ducias de nenos e nenas de educación infantil e primaria de Barreiros gozaron esta mañá coa celebración da festa de fin de curso Abordaxe pirata, que organizaou a Concellería de Cultura. Os asistentes participaron en xogos interactivos, corearon cancións de piratas e corsarios, e animaron a festa con globos e bandeiras. Os rapaces estiveron acompañados dos seus mestres e mestras. A festa celebrouse no centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro.160615 Foto abordaxe pirata 3

160615 Foto abordaxe pirata 2

160615 Foto abordaxe pirata 1

Los pases para visitar As Catedrais se podrán obtener en cinco minutos

La Xunta, en colaboración con Tráfico, informará en los paneles de mensajería variable de la A-8 de la necesidad de disponer de entrada

JOSÉ ALONSOribadeo / la voz, 16 de junio de 2015.

«O obxectivo é compatibilizar a conservación dos valores naturais e ambientais do espazo e o disfrute e a promoción turística». Así se pronunció ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, sobre el plan de As Catedrais que la Xunta pondrá en marcha a partir del 1 de julio y cuya medida más visible es la regulación en el acceso diario a un máximo de 4.812 personas, que deberán disponer de un pase, gratuito, que desde hoy puede obtenerse en Internet (se ofrece más información en la sección de Galicia). Ante las dudas que plantea este sistema, la directora xeral de Conservación da Natureza, Verónica Tellado, explicó que se podrá obtener el pase en, como mucho, cinco minutos, a través de la plataforma web creada por la Xunta. Además, a los concellos de Ribadeo y Barreiros, la Xunta les asigna el 5% de pases diarios; a los alojamientos turísticos ribadenses el 10% y otro 10% al clúster turístico. Finalmente, no habrá máquinas expendedoras en la playa.

La Xunta, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, informará a través de los paneles de mensajería variable de la A-8 de la necesidad de disponer de autorización para bajar a la playa de As Catedrais. A juicio de Ethel Vázquez, con ello también se promocionarán As Catedrais.

Verónica Tellado aseguró: «En menos de cinco minutos poderán ter a autorización correspondente», mediante un sencillo mecanismo, siguiendo las indicaciones de la web habilitada por la Xunta. Se podrá obtener el pase impreso, en una dirección de correo electrónico, o directamente en el móvil y bastará mostrarla a los guías para acceder. Un único usuario podrá reservar hasta 30 entradas. A pie de playa, los guías dispondrán también un número determinado de reservas para atender imprevistos.

Aturmar se suma a las críticas por el límite de visitas

La asociación de turismo rural (Aturmar) ve insólito que la Xunta limite en pleno mes de julio el acceso a la playa de As Catedrais y teme que clientes que reservaron plazas en sus establecimientos el año pasado, para ver As Catedrais, se queden finalmente sin verlo.

Playa de las Catedrales. El cabreo monumental del alcalde

JOSÉ ALONSO 16 de junio de 2015.

Ayer Fernando Suárez mostró su versión más agria, harto ?dijo? de asistir como invitado de piedra para asentir a lo que la Xunta decide y, aún encima, tener que escuchar que se aboga por el diálogo. En este punto no está de más recordar que Suárez es el responsable de que la Xunta haya redactado un plan de conservación de As Catedrais. Muchos ironizaron con lo mediático que era cuando publicaba vídeos en Internet alertando de la cantidad de gente que se congregaba y que amenazaba el espacio natural. Salía en periódicos, televisiones, pidiendo una regulación, pero no una prohibición, no un límite. Incluso la Xunta reconoce que actuó porque se lo pidió el alcalde y la Diputación. Pero Suárez se encontró con que a la hora de la verdad la Xunta ignoró sus planteamientos de más calado, sus ideas, ni siquiera la solicitud de habilitar un apeadero de Feve. En cambio, se hace en Reinante, en Barreiros. Y Suárez, ayer, explotó, a la cara de la conselleira, con una larga lista de reproches. Porque el plan, sin duda, contribuirá a conservar As Catedrais, pero no es menos cierto que a Ribadeo se le ha privado del protagonismo y liderazgo que probablemente le correspondía.

Bodas celtas e festa histórica en Santo Estevo do Ermo en Barreiros

El entorno natural de Santo Estevo es ideal para sellar el amor con un ritual celta.SantoEstevodoErmo (6)Y este sábado, “bodas celtas e festa histórica” en Santo Estevo do Ermo en Barreiros

http://galeria.benquerencia.info/main.php?g2_itemId=29582

Entrar en Santo Estevo situado en Barreiros es como entrar en un paisaje de cuento y fábula, dando la impresión de que una meiga saldrá a tu paso. El enclave barreirense se prepara para salir del letargo e irrumpir con fuerza en el verano de la mano del IV Festival Histórico Augas Santas que allí mismo se vivirá mañana, sellando hasta el amor a lo celta.

Este sábado 20 será la cita de la Asociación Cultural Irmandade Augas Santas Santo Estevo. La organización señala al público que tenga intención de acudir: «Agradecemos a participación con vestimenta típica da época».

Los organizadores, que cuentan con la colaboración del Concello barreirense, ya venden previamente los tickets que se necesitan para la comida y cena campestres, a 30 euros incluyendo bebida, queimada y una cunca como recuerdo. Si se acude solo al almuerzo, el precio es de 20 euros y sin queimada. La compra, en Bar Moderno y Miramar. Reservas en el teléfono 679 455 109.

Habrá zona de acampada, mercado artesano y sorteo de cabrito.

PROGRAMA

10.00: Ruta a pie desde el Concello

10.30: Ruta ecuestre

12.00: Entrega del documento del Rey Silo a los monjes 13.00: Misa cantada en latín 13.30: Actuación de O Arco da Vella 14.30: Comida campestre Toda la tarde: Música de Cé Orquestra Pantasma y paseos en poni 16.30: Abierto de billarda 18.00: Juegos tradicionales 19.00: Bodas por el rito celta 21.30: Cena campestre 23.00: Actuación de Tumba e Dálle 00.00: Queimada con «esconxuro» y «queima de bruxas» a cargo de druída 00.30: Concierto de Os De Abaixo

Acampadas, comidas, senderismo, rutas ecuestres y música componen el programa

16 de junio de 2015.

Este sábado, día 20, se despide la primavera del calendario y el domingo ya entrará el verano. En pleno cambio estacional tendrá lugar una fiesta en un paraje un tanto mágico y de ensoñación como es el enclave de Santo Estevo do Ermo en Barreiros. En plena naturaleza volverá a tomar forma, por cuarto año, el Festival Histórico Augas Santas que organiza la asociación cultural que recibe el nombre del lugar. Se podrá acampar, se sortearán un cabrito y un fin de semana de turismo rural y habrá mercado de productos de artesanía, así como senderismo desde la Casa do Concello en Barreiros, otra ruta pero ecuestre, música y baile a cargo de O Arco da Vella, Cé Orquestra Pantasma, Tumba e Dálle y Os D?abaixo.

La nota «histórica» la pondrán la escenificación de la entrega del documento del Rey Silo a los monjes, una misa en latín y las bodas celtas.

La gastronomía estará, como siempre, omnipresente en la comida y la cena campestres (venta de tickets en Café Bar Moderno y Bar Miramar), con queimada final y meigas. El espíritu deportivo vendrá de la billarda y los juegos tradicionales.

Noticias de Barreiros