Herramientas de campo

Cabruñando (1)

GadañaHerba

GadañaMonte

Herramientas (1)

Galego:

Esta ferramenta utilíceina eu de mozo para crabuñar a gadaña de segar.

É un pequeno yunque sobre o que se apoia o fío da gadaña sobre o que se golpea para afiala.

Aínda creo que a teño no vello cortello.

Pois se xa aparcieron e aquí ensínovolas. Son o que se aquí chámanse a Incla e o martelo de crabuñar que aquí podedes ver dous tipos.

Castellano:

Esta herramienta la utilice yo de joven para cabruñar la guadaña de segar.

Es un pequeño yunque sobre el que se apoya el filo de la guadaña sobre el que se golpea para afilarla.

Aún creó que la tengo en el viejo establo.

Pues si ya aparcieron y aquí os las enseño. Son lo que se aquí se llaman a Incla e o martelo de cabruñar que aquí podéis ver dos tipos.

Noticias de Barreiros