Archivo de la categoría: Política local

O GOBERNO DE BARREIROS PRIVATIZA O SERVIZO DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DO ABASTECEMENTO DE AUGA

O GOBERNO DE BARREIROS PRIVATIZA O SERVIZO DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DO ABASTECEMENTO DE AUGA

O contrato farase por dous anos, prorrogables ata 5, e sácase con un prezo de 242.000 euros.

Barreiros, 6 de agosto de 2018. O goberno de Barreiros, no seu afán de privatizar os servizos municipais, vén de sacar a concurso o servizo de mantemento e reparación da rede de abastecemento de auga , instalación de contadores e conexións, con un prezo de 242.000 euros para dous anos.

Desde o Bloque Nacionalista Galego consideran que esta nova privatización “vén a confirmar que o goberno municipal o único interese que ten é en que cada vez haxa máis servizos prestados por empresas privadas, sen importar se se prestan mellor ou peor ou que iso supoña maior gasto para o Concello.”

Estamos a falar de máis de 120.000 euros anuais que, ben xestionados, en persoal municipal dan para contar con unha brigada municipal importante e que podería realizara eses traballos. “O servizo de mantemento e reparación do abastecemento de auga prestouse con persoal municipal ata que hai uns anos comezaron a encargarse traballos a persoal alleo ao Concello. Iso non redundou nun mellor funcionamento, senón ao contrario, o abastecemento de auga empeorou e o custe foi considerablemente superior”, asegura a portavoz municipal do BNG, Ana Ermida.

“Ao Partido Popular, con Alfonso Fuente á fronte, o único que lle interesa é que en Barreiros traballen empresas privadas e para iso, non lles importa baixar a calidade dun servizo durante un tempo para crear unha falsa necesidade e despois vender a esperanza de que con empresas privadas poida funcionar mellor”, aseguran desde o BNG.

A formación nacionalista asegura que “se no Concello de Barreiros existise planificación dos traballos e do persoal por parte do equipo de goberno, que é quen ten a obriga de facelo, poderían prestarse moitos máis servizos públicos e facerse os traballos dun xeito moitísimo máis eficiente.”

“O que funciona agora mesmo é grazas ao esforzo e á implicación do persoal municipal e ao seu propio coñecemento das necesidades, xa que desde o goberno municipal non existe ningún tipo de planificación nin organización que garanta que os traballos se realicen dun xeito óptimo”, afirma Ana Ermida.

O BNG continúa con reunións veciñais

Nesta semana, o BNG en Barreiros continúa coas asembleas veciñais que comezaron o pasado venres, de cara a recoller as demandas da veciñanza e comezar a traballar nas propostas para as eleccións municipais do 2019. Despois de estar o venres en Vilamartín Grande e San Cosme, hoxe luns estarán en Cabarcos – no centro social, ás 16 horas- e nas escolas de Celeiro, ás 21 horas.

O mércores será o turno das parroquias de Vilamar e Benquerencia e o xoves, de Reinante e San Xusto. O vindeiro luns, reuniranse coa veciñanza de San Miguel e A Rilleira. Os horarios das reunións están previstos para as 16 e as 21 horas.

O BNG RENUNCIA A COBRAR OS 400 EUROS POR ASISTIR A UN PLENO EN BARREIROS POR CONSIDERALO INÚTIL E BALEIRO DE CONTIDO

.O BNG RENUNCIA A COBRAR OS 400 EUROS POR ASISTIR A UN PLENO EN BARREIROS POR CONSIDERALO INÚTIL E BALEIRO DE CONTIDO

O pleno extraordinario solicitado pola formación nacionalista para marcar as condicións da transferencia dun vial da Deputación foi convocado para hoxe, cando a cesión se aceptou o 9 de xullo.

Barreiros, 20 de xullo de 2018. As concelleiras e concelleiros do BNG en Barreiros veñen de renunciar a percibir a contía que lles corresponde por asistencia a pleno, ao considerar que a celebración do mesmo no día de onte desvirtúa a petición e impide, de feito, a consecución do acordo.

Segundo manifestou a portavoz municipal, Ana Ermida, “non nos parece ético cobrar 100 euros por persoa por asistir a un pleno que non vai servir para nada. Pola cabezonería do alcalde, perdeuse a oportunidade de ter tratado esta cuestión antes de aceptar a cesión e conseguir así un acordo beneficioso para as veciñas e os veciños de Barreiros”.

Cando o Bloque Nacionalista Galego solicitou o pleno, aínda non se tiña aceptado o vial xa que a aceptación produciuse no pleno do 9 de xullo, cando o alcalde tratou de meter o acordo solicitado polo BNG dun xeito irregular e, tamén, con posterioridade á aceptación.

Ana Ermida sinalou que “dado que o pleno está baleiro de contido e o tratamento do solicitado a estas alturas carece de utilidade para a veciñanza, non queremos supor un quebranto económico ao Concello e renunciamos a cobrar os 400€ que nos corresponden por asistencia para que se destinen a algo necesario. É un día de desbroce, que fai boa falta”, apuntou.

As concelleiras e concelleiros nacionalistas foron os únicos que tiveron este xesto e tanto o PP coma o PSOE cobrarán 100 euros por persoa por estar nun pleno que durou menos de 4 minutos e no que só interviron a portavoz municipal do BNG e o alcalde.

“Coa situación económica municipal, gastar 600€ en pagar asistencia a un pleno de catro minutos escasos e no que non se resolve absolutamente nada roza o insulto”, manifestan.

Con todo, desde o BNG mantiveron a súa proposta e defenderon que o Concello de Barreiros se dirixise á Deputación de Lugo para negociar o arranxo do vial ou o traspaso de fondos suficientes para realizalo posteriormente. A proposta do BNG non saiu adiante, xa que só foi defendida pola propia formación nacionalista; votando en contra o Partido Popular e absténdose o PSOE.

O GOBERNO DE BARREIROS QUITA MÁIS DE 62.500 EUROS DO INVESTIMENTO EN ABASTECEMENTO DE AUGA PARA DEDICALOS A ARRANXAR O TEITO DO CONCELLO

O GOBERNO DE BARREIROS QUITA MÁIS DE 62.500 EUROS DO INVESTIMENTO EN ABASTECEMENTO DE AUGA PARA DEDICALOS A ARRANXAR O TEITO DO CONCELLOrzamentos non contemplaban ese investimento e supón reducir diñeiro da rede de abastecemento de auga.

Para poder solicitar a subvención do Ministerio tiveron que modificar os orzamentos para xerar crédito, xa que inicialmente non se prevía.

Barreiros, 18 de xullo de 2018. O goberno do Partido Popular en Barreiros vén de reducir o investimento no abastecemento de auga en máis de 62.500 euros para este ano 2018, xa que, tras o requirimento do Ministerio para poder optar a unha axuda para cambiar a cuberta do Concello; tiveron que modificar os orzamentos para contemplar ese gasto, xa que inicialmente non se prevía.

Para o Bloque Nacionalista Galego esta situación “é a mostra palpable de como se actúa neste Concello, con unha improvisación absoluta e sen ter en conta as necesidades reais á hora de prever os gastos a realizar.”

Segundo explica a portavoz municipal, Ana Ermida, o 3 de xullo o alcalde asinou un cambio de cartos da partida de abastecemento de auga para a cuberta da casa do concello. “Non negamos que sexa necesario reparar o tellado, aínda que é curioso que hai pouco tempo se fixese unha reforma practicamente integral do edificio e deixasen o teito sen amañar. Pero o que non nos parece normal é que se saquen cartos da rede de abastecemento de auga, tan necesitada de investimentos, para esta cuestión. Co que destinan a avogado, publicidade e propaganda e protocolo poderían cubrir ese custo de sobra”, asegura.

O BNG afirma tamén que “tendo en conta que o proxecto está feito do 2017 e que desde o goberno se considera necesario, o lóxico é que se reflectira nos orzamentos para o 2018; pero tendo en conta a falta de realidade dos números que poñen, nin sequera contemplaban ese investimento e agora teñen que xerar crédito para poder solicitar esa subvención ao Ministerio.”

“Esta situación non é máis que outro exemplo palpable do despropósito dun goberno que actúa sen planificación e improvisando continuamente en función do que se presente cada día. Esta situación estanos instalando nun caos total que segue afundindo ao Concello na peor das situacións posibles”, conclúen.

El BNG acusa a Fuente Parga de insultar a los vecinos al convocar un pleno desde Tenerife

El BNG acusa a Fuente Parga de insultar a los vecinos al convocar un pleno desde Tenerife

Además, solicitó la impugnación del pleno celebrado anoche

.
BARREIROS / LA VOZ 

El BNG de Barreiros califica de insulto a los vecinos que el alcalde, Alfonso Fuente, firmase la convocatoria del pleno que se celebró ayer el pasado día 5, cuando anunciaba en la prensa que se encontraba en Tenerife. Dice el BNG que la ley estipula que cuando el alcalde está 24 horas ausente sin tener delegadas las funciones, estas recaen en el primer teniente de alcalde, cosa que no ocurrió. «A veciñanza ve como o alcalde é tan prescindible que mesmo é capaz de gobernar a máis de 2.000 km en plena semana de inicio da tempada de verán, cando a poboación de multiplica e se producen situacións que teñen que ser atendidas por alguén con responsabilidade de goberno», dice el BNG.

O BNG DE BARREIROS IMPUGNA A CONVOCATORIA DUN PLENO MUNICIPAL NO QUE O ALCALDE IMPIDE QUE SE SOLICITE O ARRANXO OU DIÑEIRO Á DEPUTACIÓN PARA O  VIAL CEDIDO AO CONCELLO

O BNG DE BARREIROS IMPUGNA A CONVOCATORIA DUN PLENO MUNICIPAL NO QUE O ALCALDE IMPIDE QUE SE SOLICITE O ARRANXO OU DIÑEIRO Á DEPUTACIÓN PARA O  VIAL CEDIDO AO CONCELLO

O Alcalde incumpre a lei e négase a tratar a solicitude de pleno extraordinario pedido polo BNG para solicitar o arranxo do vial ou diñeiro á Deputación, incluíndoa irregularmente nun pleno que non responde ao solicitado.

O BNG pide a suspensión da sesión alegando nulidade de pleno dereito da mesma, por terse realizado prescindindo do procedemento establecido.

A convocatoria do pleno foi asinada desde Tenerife, non tendo delegado as súas funcións a pesar de pasar máis de media semana fóra de Barreiros.

Barreiros, 9 de xullo de 2018. O Bloque Nacionalista Galego vén de presentar un recurso de reposición contra a convocatoria do pleno a celebrar no día de hoxe por entender que a mesma é nula de pleno dereito por facerse infrinxindo a lei.

Segundo explica a portavoz municipal do BNG, Ana Ermida, “o alcalde convocou un pleno no que pretende tratar a solicitude que o noso grupo fixo a semana pasada, pero faino incumprindo lei e intentando baleiralo de contido. Pretende que se debata sobre as condicións da cesión dun vial por parte da Deputación ao Concello unha vez que xa se teña aceptado esa cesión.”

“Non sabemos se cre que somos parvas ou o parvo é el. Ou se ten algún interese inconfesable en que ese vial se entregue ao Concello sen arranxar e que teñan que ser as veciñas e veciños de Barreiros os que sufran as consecuencias dunha decisión carente de lóxica e de sentido común”, afirman desde o BNG.

“Xa sabemos que para o goberno municipal de Barreiros saltarse a Lei non é algo que lles cause preocupación, pero deberían ter coidado porque o cántaro que vai moito á fonte acaba rompendo”, aseguran.

O Alcalde convocou o pleno desde Tenerife.

Ademais de incumprir o procedemento ao non respectar a petición do BNG, é chamativo que a convocatoria do pleno foi asinada o 5 de xullo, o mesmo día que o Alcalde comunicaba á prensa que se atopaba en Tenerife. “O Regulamento  de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais establece claramente que cando o Alcalde se ausente do término municipal por máis de vintecatro horas, sen ter conferido delegación, (…) substituirao na totalidade das súas funcións, o Tenente de Alcalde a quen lle corresponda, dando conta ao resto da Corporación.”, explica Ana Ermida. “Neste caso, vese que o Alcalde ten un problema grave de confianza no seu primeiro Tenente de Alcalde e no seu equipo de goberno, porque preferiu “gobernar” desde Tenerife que delegar as súas funcións durante o tempo que estivo fóra.”

“É un novo insulto cara a veciñanza de Barreiros que ve como o Alcalde é tan prescindible que mesmo é capaz de “gobernar” a máis de 2.000km do Concello en plena semana de inicio da tempada de verán, cando a poboación de multiplica e se producen situacións que teñen que ser atendidas por alguén con responsabilidade de goberno. Isto vén a demostrar que cando está en Barreiros tampouco ten a cabeza pensando no Concello, pois se é capaz de facer o mesmo desde Tenerife ca estando aquí, é que pouco fai cando está no Concello”, conclúen.

O GOBERNO DE BARREIROS XA GASTOU TODO O ORZAMENTO DISPOÑIBLE PARA MANTEMENTO DE PASEOS, PARQUES E XARDÍNS

O GOBERNO DE BARREIROS XA GASTOU TODO O ORZAMENTO DISPOÑIBLE PARA MANTEMENTO DE PASEOS, PARQUES E XARDÍNS.

A mediados de ano, coa maioría do traballo de limpeza e desbroce sen facer, o goberno municipal xa gastou 6.000 euros máis do dispoñible nesta partida.

Barreiros, 7 de xullo de 2018. O Bloque Nacionalista Galego de Barreiros vén de comprobar que o goberno municipal gasta sen control en determinadas partidas e como, aínda non a mediados de ano, xa gastaron 6.000 euros máis dos previstos na partida de mantemento de paseos, parques e xardíns.

“Esta situación non vén máis que a confirmar o que dicíamos desde o BNG na aprobación dos orzamentos: xuntan números para facerlles cadrar, pero a realidade é que o que pon o papel non se cumpre”, manifesta a portavoz municipal, Ana Ermida.

“A realidade é que o goberno municipal vai gastar aínda moito máis dos 60.000 euros que prevía gastar, o cal significa que ás empresas privadas que se están encargando desas labores, que non están feitas nin a medias, aínda lles queda moito por facturar”, afirman desde o BNG.

Para a formación nacionalista “o que non é normal é que en menos de seis meses, e cando aínda non se fixeron nin a metade dos traballos de desbroces e mantemento dos paseos, parques e xardíns, xa se gastara máis do previsto para todo o ano. E aínda quedan por facturar os traballos dos meses de xuño e xullo que, imaxinamos, serán os máis numerosos e os que máis gasto supoñan”, explica Ana Ermida.

Segundo o BNG, a consecuencia disto é que se segue cavando o burato económico de Barreiros, séguese despilfarrando diñeiro “porque ninguén pode explicar racionalmente que cos desbroces que se fixeron vaian gastados 66.000 euros” e séguese a acumular débeda que terá que asumirse aprobando esas facturas con cargo ao orzamento do ano que vén. “Están arruinando Barreiros e hipotecando a quen veña despois. Está claro que non lles importa o futuro do Concello. O único que lles importa é que os cartos públicos que xestionan acaben onde lles interesa”, conclúen.

O BNG PIDE UN PLENO EXTRAORDINARIO EN BARREIROS PARA SOLICITAR DA DEPUTACIÓN O ARRANXO DO VIAL CEDIDO A SEMANA PASADA

O BNG PIDE UN PLENO EXTRAORDINARIO EN BARREIROS PARA SOLICITAR DA DEPUTACIÓN O ARRANXO DO VIAL CEDIDO A SEMANA PASADA.

A formación nacionalista considera que aceptar a cesión dun vial en mal estado sen negociar o arranxo ou o acompañamento de diñeiro é unha nefasta xestión para o Concello de Barreiros.

Barreiros, 2 de xullo de 2018. O Bloque Nacionalista Galego de Barreiros vén de rexistrar esta mesma mañá unha solicitude formal dun pleno extraordinario, para ser convocado coa maior urxencia posible, a fin de adoptar o acordo de dirixirse á Deputación Provincial para que a cesión do tramo da LU-P 0608, que vai desde a estrada xeral no centro de San Cosme ata a que sube cara a Trabada pola Insua, veña acompañada do aranxo do mesmo ou dunha cantidade de diñeiro suficiente para poder arranxala desde o Concello.

A portavoz municipal, Ana Ermida, explica que “pese a ter presentado un rogo por parte do BNG pedindo esto mesmo a primeiros de xuño, o Alcalde volveu ignorar as necesidades do Concello e solicitou a cesión dun vial que pasará a converterse nunha carga máis para Barreiros. Pedir a titularidade dun vial en mal estado sen pedir o seu arranxo ou diñeiro para levalo a cabo é unha torpeza absoluta, carente da mínima lóxica”, asegura.

Desde o BNG aseguran que “aínda que segundo as declaracións na prensa do alcalde barreirense debemos entender que unha empresa privada realizará esas obras a cambio de non sabemos que beneficios, consideramos que ise non é o xeito oportuno de xestionar os bens e diñeiro público; polo que o Concello de Barreiros debera esixir da administración provincial que o vial sexa entregado en condicións óptimas ou, no seu defecto, acompañado dunha cantidade suficiente de diñeiro para poder levar a cabo as obras precisas para a súa posta nun estado óptimo.”

Segundo a portavoz municipal “en todo caso, se existe posibilidade de ingresos extraordinarios provintes doutras entidades, deberían destinarse a calquera das numerosas necesidades que hai no concello e non en suplir a actuación que deberá facer a institución ata o de agora titular do vial. Actuar doutro xeito, non vén máis que a confirmar a falla de interese en obter beneficios para o interese xeral das veciñas e veciños por parte do goberno municipal e o desentendemento na realización das máis mínimas xestións para conseguir investimentos que contribúan a mellorar a situación dos viais municipais.”

Desde o BNG xustifican a solicitude deste pleno asegurando que “tendo en conta que o acordo adoptado pola Deputación Provincial debe ser aceptado polo Pleno do Concello de Barreiros, é oportuno, con carácter previo a tal aceptación, especificar as condicións ou negociacións que deban acompañar tal aceptación, xa que do contrario sería asumir innecesariamente obrigas que non corresponden ao Concello de Barreiros.”

O Alcalde barreirense ten agora 15 días para convocar dita sesión e, de non facelo, quedaría automaticamente convocada para o décimo día seguinte.

O BNG DIRÍXESE Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA SOLICITAR MELLORAS PARA BARREIROS ANTE A INCAPACIDADE E O PASOTISMO DO GOBERNO MUNICIPAL

O BNG DIRÍXESE Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA SOLICITAR MELLORAS PARA BARREIROS ANTE A INCAPACIDADE E O PASOTISMO DO GOBERNO MUNICIPAL

Despois das declaracións do Alcalde barreirense, Alfonso Fuente, demóstrase a incapacidade ou a falta de interese do goberno municipal por facer a mínima xestión en beneficio das veciñas e veciños.

Por esta razón, o BNG decidiu dirixirse á Deputación Provincial para trasladarlle as necesidades de municipio e solicitar o inicio dos traballos e melloras para Barreiros.

Barreiros, 29 de xuño de 2018. O grupo municipal do BNG en Barreiros vén de dirixir na mañá de hoxe un escrito ao servizo provincial de vías e obras para solicitarlle o inicio, na maior brevidade posible, dos traballos de desbroce das vías de titularidade provincial. Segundo fan constar no escrito, presentado no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Lugo hoxe mesmo, “vendo que o goberno municipal de Barreiros – e o seu Alcalde, Alfonso Fuente- carecen da capacidade ou do interese en realizar o seu traballo de goberno municipal e dirixirse a outras Administracións para solicitar traballos ou melloras que redunden en beneficio xeral e de manter as mínimas normas de cortesía e cooperación interadministrativa; envíando mensaxes vía notas de prensa e solicitando que o BNG solicite a realización deses traballos; entendemos que debemos asumir a representación veciñal que o goberno municipal non fai, en aras de non prexudicar ás veciñas e veciños de Barreiros.”

Así, desde a formación nacionalista explícanlle ao organismo provincial que “as estradas de titularidade provincial que existen no concello de Barreiros se atopan a estas alturas sen comezar as labores de desbroce, sendo de suma importancia a realización das mesmas, xa que na súa maioría afectan á zona de acceso ás praias, sendo notorio a gran cantidade de persoas e vehículos que circulan por elas en tempada estival e podendo supoñer un perigo importante.”

“Isto só é unha nova mostra da incapacidade absoluta dun goberno municipal que non se preocupa en absoluto de atender as necesidades do Concello e que, por riba, pretende descargar esas responsabilidades noutros. Desde o BNG recordámoslle ao señor Fuente Parga que o Alcalde de Barrreiros é el. E que é el e o seu equipo quen teñen que facer xestións para mellorar Barreiros. Pero se vé que non é capaz ou non ten ganas, que o diga abertamente e deixe de seguir perxudicando a Barreiros coa súa incompetencia”, afirma Ana Ermida.

Melloras ou diñeiro para arranxar o tramo de vía transferido.

No mesmo escrito presentado hoxe, a formación nacionalista aproveitou para trasladar directamente outra petición ao goberno provincial, “tendo en conta que o goberno municipal de Barreiros tampouco o fixo”, aseguran.

“En canto soubemos que o Concello de Barreiros solicitaba a transferencia dun vial provincial, propuxemos no pleno que se negociasen melloras ou que esa transferencia viñese acompañada de diñeiro, xa que do contrario, estaríase asumindo como Concello unhas obrigas que non corresponderían”, explica Ana Ermida. “Naquel pleno todo o mundo parecía estar de acordo, pero a nosa sorpresa chegou cando se nos confirma desde a Deputación que esa petición nunca se realizou por parte do goberno de Barreiros.”

Por iso, o BNG tamén se dirixe á Deputación Provincial para “que se estude a posibilidade de dotar ao Concello de Barreiros dunha dotación económica que lle permita adecentar e arranxar o tramo cedido da LU-P 0608, de cara a evitar que o Concello de Barreiros siga acumulando viais en estado deteriorado.”La imagen puede contener: texto

La imagen puede contener: texto

O GOBERNO DE BARREIROS NON SOLICITOU O ARRANXO DO TRAMO DE ESTRADA QUE PEDIU CEDIDO Á DEPUTACIÓN NO CENTRO DE BARREIROS

O GOBERNO DE BARREIROS NON SOLICITOU O ARRANXO DO TRAMO DE ESTRADA QUE PEDIU CEDIDO Á DEPUTACIÓN NO CENTRO DE BARREIROS

Desde o BNG solicitouse en sesión plenaria municipal que se negociase a transferencia acompañada de melloras ou de diñeiro para afrontar o arranxo do vial.

“Solicitar unha cesión dun vial en mal estado sen pedir o seu arranxo ou diñeiro é mostra do pouco interese que ten o goberno municipal nas necesidades do Concello”, afirman desde a formación nacionalista.

Barreiros, 26 de xuño de 2018. “O goberno municipal de Barreiros, co alcalde Alfonso Fuente á fronte, volve a amosar a súa incapacidade e, unha vez máis, facendo deixación de funcións, solicita a transferencia dun tramo de 860m da estrada provincial LU-P 0608 sen reclamar previamente que a Deputación lla entregue arranxada ou acompañada de diñeiro para poder realizar o arranxo, tal e como lle propuxeramos desde o BNG en sesión plenaria municipal”, afirman desde a formación nacionalista.

No pleno celebrado hoxe na deputación, onde se aprobou a transferencia dese tramo que vai desde o centro de San Cosme ata o enlace coa estrada Trabada-Barreiros LU-P-6103, o Vicepresidente da deputación e delegado de Vías e Obras, Argelio Fernández, confirmoulle ao deputado do BNG e concelleiro en Barreiros, Antonio Veiga, en resposta a unha pregunta ao respecto que o concello barreirense só solicitara a transferencia, tal como consta no expediente, pero que non solicitara ningún arranxo.

Desidia e deixación de funcións por parte do alcalde e do goberno municipal.

Para a portavoz municipal do BNG, Ana Ermida, o alcalde unha vez máis deixa de exercer as súas funcións e, “nunha nova mostra de incapacidade e incompetencia, non fai algo tan sinxelo como é demandar o arranxo deste tramo que lle vén de transferir a institución provincial. “Só tiñan que pedir”, asegura. “Deste xeito, como consecuencia da súa deixadez, o Concello perde a ocasión de recibir este vial debidamente asfaltado, xa que precisa dunha urxente reparación” manifestou Ana Ermida; quen tamén afirmou que “foi unha mágoa que o concello de Barreiros non solicitase o acondicionamento dese tramo, sobre todo tendo en conta que en días pasados, a Deputación estivo asfaltando a estrada Trabada-Barreiros. Sería beneficioso para o Concello e resultaría económico para a Deputación, pero como podemos comprobar todos os días, desde o concello de Barreiros non se actúa de acordo a razoamentos lóxicos nin pensando no interese xeral das barreirenses.”

“Gustaríanos saber en base a que se actúa neste Concello, porque pedir un tramo dun vial en mal estado para sumar ás ducias de quilómetros de vías municipais que xa se atopan nun estado deplorable, parécenos un insulto á intelixencia”, afirma Ana Ermida. “Salvo que o interese en pedilo sen arranxar sexa outro e o Partido Popular prefira gastar os xa escasos fondos que o Concello dedica ao arranxo de vías nunha estrada que acaba de recibir”, conclúen.

O CONCELLO DE BARREIROS VOLVE A UTILIZAR CERTAS EMPRESAS PRIVADAS PARA LABORES DE LIMPEZA E DESBROCES

O CONCELLO DE BARREIROS VOLVE A UTILIZAR CERTAS EMPRESAS PRIVADAS PARA LABORES DE LIMPEZA E DESBROCES

 

A falta de organización por parte do goberno municipal imposibilita que estas labores se poidan realizar con persoal municipal.

Barreiros, 30 de maio de 2018. “Un ano máis asistimos ao esperpento en Barreiros de que o goberno municipal é incapaz de xestionar os recursos humanos propios para prestar servizos e iso lévanos á contratación de empresas para facer traballos que, de existir un goberno digno de chamarse tal, poderían facerse con persoal municipal.” Deste xeito se referiu nas últimas horas a portavoz municipal do BNG en Barreiros, Ana Ermida, ao feito de que novamente son empresas privadas as que están facendo labores de limpeza de beirarrúas en San Miguel ou en San Cosme.

“A desorganización é tal, que hai unhas semanas esas mesmas empresas, que nalgúns casos prestan outros servizos ao Concello con un notable custo,  comezaban a limpar os paseos marítimos a cachos, sen nin sequera recoller os restos, e agora atópanse limpando beirarrúas”, explican desde o BNG. “Non acaban un traballo para comezar outro, están saltando de sitio en sitio en función de quen proteste ou dos avisos que haxa. Iso o que demostra son dúas cousas: unha, o descoñecemento por parte do goberno municipal das necesidades reais deste concello. E outra, a incapacidade para xestionar os medios cos que conta.”

Para o Bloque Nacionalista Galego este tipo de actitudes só logran trasladar unha imaxe nefasta de Barreiros: “por ter todo a medio facer: desbroces, baixadas ás praias sen arranxar, escombros tirados á beira dos contedores de lixo sen recollelos durante semanas, que ven a sumarse á falla de planificación dos traballos por parte do goberno.”

“A pesar de que recentemente o alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, aseguraba que podía rebaixar as partidas dedicadas a desbroces e limpeza porque grazas a unha mellor organización se podían facer con medios propios; a realidade é que volvemos a asistir ao malgasto do diñeiro sen ningún tipo de planificación”, afirma Ana Ermida. “Outra vez o goberno municipal está incorrendo en gastos que non poderá afrontar e seguirá facendo o burato económico que cada día é maior a consecuencia da incapacidade de Alfonso Fuente e o seu equipo para xestionar este Concello.”

“A imaxe que se vende de Barreiros non son só palabras bonitas ou fotos visitando obras. A imaxe real é a que ven todos os días as veciñas e veciños, que ven como os cartos de todas e todos se están utilizando en contratar a empresas privadas para facer traballos que, de haber organización por parte do goberno, poderían facerse con persoal municipal”, conclúen desde o BNG.