Archivo de la categoría: Política local

OS DESBROCES E TAREFAS DE LIMPEZA DAS PRAIAS QUE O GOBERNO DE BARREIROS ENCARGOU SEN NINGÚN PROCEDEMENTO SUMAN CERCA DE 40.000EUROS QUE HABERÁ QUE SACAR DO ORZAMENTO DO 2018

OS DESBROCES E TAREFAS DE LIMPEZA DAS PRAIAS QUE O GOBERNO DE BARREIROS ENCARGOU SEN NINGÚN PROCEDEMENTO SUMAN CERCA DE 40.000EUROS QUE HABERÁ QUE SACAR DO ORZAMENTO DO 2018.

A falta de organización supuxo que eses traballos non estivesen previstos, polo que levan sen pagar desde o verán, restándose agora do que se orzamente para este ano.

A operación de recoñecemento extraxudicial de crédito implica falsear aínda máis os orzamentos municipais, deixándoos sen cartos suficientes para atender ás obrigas que terá o Concello de Barreiros no 2018.

 

Barreiros, 15 de xaneiro de 2018. O custe da empresa de limpeza de praias polo que o BNG preguntou insistentemente durante o verán pasado e, incluso, rematado este “descúbrese agora, coas facturas que quedaron sen pagar no 2017. O importe deses traballos, adxudicados directamente a unha empresa, ascende a máis de 20.000 euros; aos que hai que sumar outros traballos realizados por outras empresas – que tamén levan sen cobrar desde o verán- por importe de arredor de 38.000 euros”, explica a portavoz municipal do BNG.

Para o BNG iste é o exemplo claro do xeito de xestionar e administrar os cartos públicos que ten o goberno do PP en Barreiros, con Alfonso Fuente á cabeza: “non teñen máis preocupacións que lavar a cara cando hai protestas veciñais ou se fai público o funcionamento real do Concello. A improvisación que amosou o goberno de Barreiros durante o verán saénos ás veciñas e veciños por cerca de 40.000 euros, só no que se refire á traballos de limpeza e desbroces nas praias”, afirma Ana Ermida.

Os orzamentos para o 2018 non son reais e non aseguran os cartos para facer fronte ás obrigas que ten o Concello.

O grupo municipal do BNG votou no pleno de hoxe en contra da aprobación do orzamento para o 2018. “En primeiro lugar, porque as preferencias de gasto do Partido Popular e as do BNG son diametralmente opostas. Nós non cremos que sexa lícito orzamentar 50.000 euros para o avogado, 10.000 euros para protocolo e 16.400 euros para propaganda e publicidade; mentres se orzamentan 3.000 euros para emerxencia social”, expón a portavoz municipal.

Pero, ademais, Ana Ermida asegura que “os orzamentos que se presentan están falseados e os números que se poñen no papel non serven despois para asegurar o funcionamento do Concello”. “Non é só que se inclúan partidas de ingresos infladas sabendo que xa no 2017 se recaudou menos por eses conceptos, como é o caso do IBI ou da taxa por abastecemento de auga. É que para gastos nos que o que se orzamentou o ano pasado non chegou, neste ano métense os mesmos ou menos cartos”, explica.

Como exemplo sinala un caso “moi ilustrativo”: para facturas do alumeado público o ano pasado orzamentáronse 125.000 euros. Non chegaron, pois este ano hai que aprobar facturas que están sen pagar de 18.539, 32 euros. Para o 2018, o orzamento nesta partida é de 80.000 euros, do que hai que sacar eses 18.540 euros que se deben do 2017. Polo tanto, o que queda para facturas do alumeado público para este ano son 61.460, 68 euros, cando o ano pasado se gastaron 143.539,32 euros.

“Alguén no seu sano xuízo pode facer ese tipo de previsións cos cartos de todas e todos e durmir tranquilo?”, pregunta Ana Ermida. “Se o ano pasado se deixaron de pagar as facturas da luz en agosto, neste ano cando se deixarán de pagar?”, insiste. “Está claro que as preocupacións do PP en Barreiros non son como vai rematar este 2018, senón que vai pasar ao comezo”, conclúe.

A DEPURADORA QUE ANUNCIA ALFONSO FUENTE NESTES ORZAMENTOS XA FORA ANUNCIADA EN 2016

A DEPURADORA QUE ANUNCIA ALFONSO FUENTE NESTES ORZAMENTOS XA FORA ANUNCIADA EN 2016

O 14 de xuño de 2016, o alcalde anunciaba o inicio dos traballos da depuradora de Celeiro de Mariñaos

Barreiros, 13 de xaneiro de 2018. O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego en Barreiros asegura que o goberno do Partido Popular  “falsea ano tras ano os orzamentos. Fanse trampas ao solitario e a consecuencia é a que estamos vendo: que do que se orzamenta ao que en realidade se fai hai un abismo.”

A portavoz municipal do BNG lémbralle a Alfonso Fuente que “xa está ben de tratar de enganar a todo o mundo. Non pode estar todos os anos orzamentando e anunciando as mesmas obras, porque á vista está que non se fan nunca.”

“Concretamente, sobre as obras da depuradora de Celeiro de Mariñaos que anuncia nestes orzamentos; o mesmo Alcalde e o mesmo equipo de goberno anunciaban en xuño de 2016 non só que se prevían, senón o inicio dos traballos. Pódese comprobar acudindo ás hemerotecas dese día. É a desgracia que ten este goberno municipal, que é moi fácil comprobar canto e sobre que menten”, asegura Ana Ermida. “Tamén nos orzamentos do 2017 estaba previsto este investimento e podemos comprobar como quixeron enganarnos a todas as veciñas e veciños. Aínda que xa non consegue enganar a ninguén, porque todo o mundo pode ver que nestes 12 anos que leva de alcalde non se fixo nin unha soa obra relevante para este concello.”

Ana Ermida explica, ademais, que “se  teñen orzamentados uns traballos e non os fan, pero os cartos gástanse igual (por iso quedan máis de 500.000 euros sen pagar que hai que pagar este ano) significa que eses cartos se están gastando noutras cousas que o goberno de Barreiros terá que explicar algún día. Xa veremos dese millón de euros dos que falan agora en canto se queda”, conclúe.

O GOBERNO MUNICIPAL DE BARREIROS PAGARÁ ESTE ANO MÁIS DE 500.000€ DE FACTURAS DO ANO PASADO

O GOBERNO MUNICIPAL DE BARREIROS PAGARÁ ESTE ANO MÁIS DE 500.000€ DE FACTURAS DO ANO PASADO

A débeda recoñecida na aprobación dos orzamentos deste ano, supón desequilibralos e seguir endebedando o Concello

Barreiros, 12 de xaneiro de 2018. O vindeiro luns celebrarase en Barreiros un pleno para aprobar os orzamentos do 2018 e “como vén sendo habitual, nese mesmo pleno o goberno municipal xa presenta o primeiro listado de facturas que deixaron sen pagar no ano anterior”, explica a portavoz municipal do BNG.

Mediante a figura do recoñecemento extraxudicial de crédito, que obriga ao goberno a que a aprobación desas facturas sexa en pleno, presentan 467.955,14€ correspondentes a facturas do 2017 que quedaron sen pagar por falta de fondos nese ano. “Esas facturas hai que pagalas dos orzamentos do 2018 e iso supón que do orzamento que se aproba para este ano, xa se sacan eses cartos sen que supoñan ningún gasto novo”, explica Ana Ermida.

“Pero, ademais, o propio orzamento para o 2018 recolle partidas que na memoria da Alcaldía se di expresamente que son para gastos que se fixeron no ano 2017 e que non se pagaron”, aseguran desde o BNG. “Polo tanto, non son só as facturas do recoñecemento extraxudicial, hai que sumarlles eses máis de 40.000€ que xa recoñecen directamente nos orzamentos do 2018 como gastos do 2017.”

Para o BNG “esta situación ao único que contribúe é a seguir afondando o burato económico que ten Barreiros, a consecuencia da mala xestión e o despilfarro do seu goberno municipal.”

Facturas do mes de xullo sen pagar.

Desde o grupo municipal do BNG aseguran que na relación de facturas do 2017 que se presentan para aprobar no pleno “hai facturas desde o mes de xullo. As facturas de luz, auga ou lixo levan sen pagar desde setembro”, afirman.

“Non sabemos que desculpa vai poñer este ano o goberno do PP, cando o ano pasado presumían (ao recoñecer máis de 200.000€ de facturas do ano anterior) que mellorara moito a situación ao rebaixalas con respecto ao ano anterior en 100.000€”, explica Ana Ermida. “Non ten xustificación que nun só ano, esta cantidade se duplicara. A única explicación é a que xa advertimos desde o BNG que se estaba producindo: especialmente nos meses de verán, para saír ao paso das críticas e queixas que se producían a diario, o PP en Barreiros optou por contratar servizos a empresas externas, sen ningún tipo de control, e incrementando o custo dos traballos que se poderían facer con persoal propio se houbera organización e control por parte do goberno municipal.”

“O único que está claro é que o PP conseguiu quebrar economicamente o Concello de Barreiros coa súa inoperancia e a súa xestión a espaldas das necesidades públicas. O goberno do PP en Barreiros, con Alfonso Fuente á cabeza, pasará ás páxinas máis negras da historia de Barreiros por afundir un Concello con tanta potencialidade e capacidade coma este”, conclúe Ana Ermida.

O CONCELLO DE BARREIROS SUMOU CERCA DE 20.000 EUROS EN MULTAS POR INFRACCIÓNS MEDIOAMBIENTAIS DURANTE O VERÁN

O CONCELLO DE BARREIROS SUMOU CERCA DE 20.000 EUROS EN MULTAS POR INFRACCIÓNS MEDIOAMBIENTAIS DURANTE O VERÁN

Só no mes de setembro de 2017 notificáronselle ao alcalde de Barreiros catro procedementos sancionadores que conlevan multas de entre 2.500€ e 5.000€

Barreiros, 10 de xaneiro de 2018. “O Concello de Barreiros segue acumulando sancións por infraccións mediambientais e iso repercute nas arcas municipais”, aseguran desde o BNG.

A portavoz municipal do BNG deu a coñecer as consecuencias que está a ter para as veciñas e veciños de Barreiros o desleixo e a falla de organización, tamén, en materia mediambiental do goberno municipal de Barreiros. “Hai uns meses advertíamos da cantidade de procedementos sacionadores abertos ao Concello de Barreiros por incumprimentos en materia de contaminación e mediambiental. Agora puidemos ter acceso a esa documentación e comprobamos o que temíamos, asegura: dous procedementos rematados con unha sanción de 5.000 euros cada un, outro a piques de finalizar con outra multa de 2.500 euros e outro iniciado con unha proposta de sanción doutros 5.000 euros”, relata Ana Ermida.

Para o BNG o máis grave é que esta situación se corresponde con “feitos producidos ou detectados durante un período duns dous meses e que é algo que se repite sistematicamente. Polo tanto, estamos falando de sancións por importe de 17.500 euros durante un mes, que poden repetirse ao longo do ano.”

“Para un Concello coma o de Barreiros, con un orzamento real de arredor de 2 millóns e medio de euros, que nun só mes cheguen sancións por importe de case 20.000 euros é unha auténtica barbaridade que non pode soportarse e, máis, cando se levan aumentando impostos municipais nos últimos anos a consecuencia da nefasta xestión económica que se fai por parte do goberno municipal”, afirman.

Expedientes sancionadores por verquidos ás praias e regatos.

Como leva anos advertindo o BNG, estes expedientes prodúcense ante a falta de medidas do goberno municipal para arranxar os problemas de verteduras que se producen constantemente no Concello de Barreiros.

Os expedientes que se resolven nesta ocasión con estas sancións son por verquidos na praia do San Bartolo, de Arealonga e no Rego da Barranca.

Desde o BNG reclaman do goberno municipal “que se poñan a traballar desde xa para darlle solucións a estes problemas e que deixen de poñer desculpas e ampararse no que fagan ou deixen de facer outras institucións”. “Son cuestións que levan anos enriba da mesa, que todo o mundo sabe e que o goberno municipal ten obriga de buscarlle solucións. Se non son capaces ou se prefiren adicar o seu tempo a outras cuestións, que deixen paso a quen teña capacidade de traballar na defensa e no benestar do Concello de Barreiros”, conclúe Ana Ermida.

O ALCALDE DE BARREIROS IMPIDE A PROTECCIÓN CIVIL UTILIZAR O COCHE QUE TEÑEN CEDIDO PARA OPERATIVOS DE EMERXENCIAS

O ALCALDE DE BARREIROS IMPIDE A PROTECCIÓN CIVIL UTILIZAR O COCHE QUE TEÑEN CEDIDO PARA OPERATIVOS DE EMERXENCIAS

As chaves foron solicitadas antes do nadal para unha persoa particular e durante as festas o vehículo foi utilizado para actividades distintas das de protección civil e emerxencias.

Os operativos nos que participaron persoas voluntarias de Protección Civil durante este tempo foron realizados cos seus vehículos particulares.

Barreiros, 7 de xaneiro de 2018. O Bloque Nacionalista Galego en Barreiros fixo público que as chaves do vehículo de protección civil cedido pola Vicepresidencia da Xunta de Galiza ao Concello de Barreiros non están en mans da persoa responsable dos operativos de emerxencias e protección civil, debido a que desde a Alcaldía se solicitaron antes do Nadal para unha persoa particular que a única relación que ten co Concello de Barreiros é ter unha empresa que realiza traballos para o municipio. “Non sabemos se é que o Alcalde de Barreiros pretende tamén a privatización deste servizo”, ironizan desde a formación nacionalista.

“Nos eventos que houbo durante o Nadal, todo o mundo puido comprobar como as persoas voluntarias de Protección Civil facían os operativos nos seus vehículos particulares, mentres o vehículo cedido pola Xunta para esta función era utilizado para outros fins”, relata a portavoz municipal do BNG.

“A última vez que puidemos comprobar esta situación foi hoxe mesmo, durante o desenvolvemento da Carreira de Reis que se organiza en San Cosme, onde mesmo utilizaron vehículos particulares para acompañar o percorrido da carreira”, afirman.

Para o Bloque Nacionalista Galego esta situación “non só é esperpéntica, xa que pode darse a situación de que haxa unha emerxencia neste Concello de madrugada, por exemplo, e as persoas responsables de acudir non conten co vehículo a disposición e teñan que andar buscando onde está para poder utilizalo”. Pero é que “ademais, o que está facendo este goberno municipal é incumprir o convenio de cesión do vehículo que asinou persoalmente o Alcalde e no que se establece que o vehículo debe destinarse a misións de protección civil e emerxencias, obrigándose ao seu mantemento durante un mínimo de cinco anos posteriores a esta cesión (foi asinada o 20 de outubro de 2015). O incumprimento desta obriga (…) será causa de reintegro… “Polo tanto, o que está facendo o goberno municipal é incumprindo con unha obriga que pode conlevar a devolución do vehículo e, chegado o caso, a imposición de sancións”, explica Ana Ermida.

Desde o BNG solicitan explicacións por parte do goberno municipal e, concretamente, do Alcalde barreirense quen parece que é responsable directo desta situación e esixen a restitución da normalidade no relativo á disposición do vehículo de Protección Civil para as funcións que lle corresponden.

O CONCELLO DE BARREIROS RECIBIU DURANTE O MES DE SETEMBRO CERCA DE DEZ NOTIFICACIÓNS, DENUNCIAS E RESOLUCIÓNS DE EXPEDIENTES POR INFRACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

O CONCELLO DE BARREIROS RECIBIU DURANTE O MES DE SETEMBRO CERCA DE DEZ NOTIFICACIÓNS, DENUNCIAS E RESOLUCIÓNS DE EXPEDIENTES POR INFRACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

O BNG preguntou ao respecto no pleno de onte, non obtendo respostas de parte da Alcaldía nin do Concelleiro de Medio Ambiente, que din non saber a que se refiren.

Barreiros, 28 de novembro de 2017. O grupo municipal do BNG preguntou no pleno do luns a respecto de preto de dez notificacións provintes da Consellería de Medio Ambiente, do Ministerio, de Seprona e de Augas de Galicia nas que se deixa constancia de continuas actuacións que deterioran o medio ambiente.

Non obtiveron respostas desde a Alcaldía, que di “non saber a que se refiren” ningunha das notificacións e, nin sequera, as, resolucións sancionadoras. De feito, a portavoz municipal do BNG, Ana Ermida, informou que o día 20 de setembro tiveron entrada no rexistro municipal dous escritos de Augas de Galicia nos que se comunican sendos acordos de resolución de expedientes sancionadores na Barranca, en San Miguel e en Arealonga, en Reinante. “Chama a atención que Alcaldía e Concellería de Medio Ambiente descoñezan o contido duns expedientes nos que se propón sancionar ao Concello. E máis cando un deles, o de Arealonga en Reinante, é un expediente por ter desatendido un requirimento feito con anterioridade”, advirte Ana Ermida.

O BNG solicitou acceder aos expedientes aos que se refiren as notificacións para coñecer o alcance das mesmas. A formación nacionalista asegura que “a cantidade de escritos sobre incumprimentos e infracións do Concello de Barreiros en materia medioambiental dan mostra de como actúa este goberno, do respecto polo medio que teñen e, o que é máis grave, das consecuencias que a súa política está tendo, incluso, na economía municipal.”

O Alcalde pretende que outras administracións lle solucionen os problemas que el non afronta.

Desde o grupo municipal do BNG aseguran que “Alfonso Fuente e o seu equipo de goberno están situándose nunha posición victimista e cómoda tratando de escurrir a súa responsabilidade e demandando que sexan outras administracións as que actúen.”

“Desde logo que o traballo en materia medioambiental debe ser conxunto de todas as administracións, pero o que non vale é ampararse no que outras deixen de facer para non responsabilizarse de cumprir que ten o Concello”, afirma Ana Ermida. “Non poden ampararse en que outras Administracións non comprometen investimentos cando o gobeno municipal é incapaz sequera de cumprir con uns mínimos medioambientais”, conclúen.

O BNG PIDE RECUPERAR O USO PÚBLICO DO TELECLUB DE SAN COSME

O BNG PIDE RECUPERAR O USO PÚBLICO DO TELECLUB DE SAN COSME

O Concello non pode permitir que un local público como é o que ocupaba a antiga cafetería estea pechado 5 anos.

Barreiros, 26 de setembro 2017. No Pleno celebrado o pasado luns pola corporación barreirense, o grupo municipal do BNG levou a debate a situación na que se atopa o antigo teleclub da vila, concretamente preguntaron polo uso que se lle está a dar ao local destinado a cafetería no mencionado edificio, que é de titularidade municipal, e que desde o 14 de marzo de 2011 está cedida polo Concello de Barreiros á Asociación de Veciños de San Cosme según acordo plenario desa data, acordo que literalmente dí:

PRIMEIRO.-  Ceder gratuítamente por un prazo de quince anos á Asociación de Veciños de San Cosme de Barreiros o uso do local do inmoble sito en Carretera da Praia nº 1 de San Cosme de Barreiros e que se está destinando a cafetería. SEGUNDO.- Esta cesión de uso supón que os gastos derivados do uso deste local serán de conta da Asociación de Veciños, debendo entregar o local en óptimas condicións de uso ó final do período establecido.”

Nesa mesma sesión plenária na que se cedeu o local,  o alcalde Alfonso Fuente manifestou que “é un edificio de titularidade municipal onde hai unha cafetería que non ten ningunha relación xurídica co concello ainda que sí coa Asociación de Veciños. Para regularizar esta situación é polo que se cede gratuítamente este uso á Asociación de Veciños, entendendo que ésta actúa sin ánimo de lucro”.

Desde o BNG afirmaron  que pasados 6 anos e medio desde a adopción do acordo de cesión do local, e  lonxe de regularizarse esta situación, o local obxecto da cesión sufríu modificacións nos dous últimos anos realizándose obras no mesmo sen que se teña constancia do tipo de licenza concedido para tales obras nin do proxecto presentado para a suposta remodelación do local destinado a cafetería no antigo Teleclub. Ademáis  anunciouse en repetidas ocasións a inminente apertura da cafetería con carteis pendurados das vidreiras da mesma sen que ata o de agora  se levara a cabo tal apertura.

Esta situación xera malestar entre a veciñanza

Para o BNG esta situación, que está xerando malestar entre a veciñanza de Barreiros, debe solucionala o concello canto antes, pois este local público situado no centro de San Cosme non pode estar eternamente pechado, privándolle do seu disfrute aos barreirenses, por eso @s edís nacionalistas instaron ao alcalde a dirixirse á Asociación de Veciños de San Cosme para que ésta díe conta do uso que lle está dando ao local que lle foi cedido gratuitamente por espazo de 15 anos, e que así mesmo lles advirta que están obrigados a “devolver o local en óptimas condicións de uso ao final do período establecido”, tal como dí o acordo de cesión. Desde o BNG interesáronse tamén polo tipo de licenza concedida para as obras de demolición alí realizadas e mais de supostas reformas, e preguntaron tamén polo respectivo proxecto, para poder coñecer que é o que se pretende facer alí.

O Concello de Barreiros tén a obriga de averiguar e  explicar o que acontece con este local público

“O Concello, como propietario do inmoble tén a obriga de explicar o que está sucedendo con ese local, sobre todo tendo en conta ques se está a piques de chegar a metade do período temporal da cesión. É un ben público, de todas e todos, e polo tanto tén que interesarse polo estado desta infraestructura, e se a entidade beneficiaria da cesión non lle dá uso e non o mantén nas debidas condicións, o concello deberá plantearse a anulación da cesión e a recuperación do local para uso e disfrute de [email protected]”, afirmaron desde o BNG.

O BNG INICIA EN BARREIROS UNHA RECOLLIDA DE SINATURAS PARA ESIXIR DE FOMENTO A LIMPEZA DUNHA DAS VÍAS DE SERVIZO DA A8

O BNG INICIA EN BARREIROS UNHA RECOLLIDA DE SINATURAS PARA ESIXIR DE FOMENTO A LIMPEZA DUNHA DAS VÍAS DE SERVIZO DA A8

O grupo nacionalista levou esta cuestión ao pleno municipal en reiteradas ocasións sen que tivese ningún tipo de repercusión.

A maleza invade os carrís de circulación, tapa a sinalización e dificulta a visibilidade; provocando situacións de auténtico perigo.

Barreiros, 8 de setembro de 2017. O Bloque Nacionalista Galego en Barreiros vén de anunciar o inicio dunha campaña de recollida de sinaturas para solicitar de Fomento a “limpeza inmediata da vía de servizo da A8 que comunica a saída da autovía no Pozo Mouro coa estrada que vai de Barreiros a Trabada pola Insua”.

Desde o BNG explican que optan por esta actuación despois de que esta cuestión fose levada a pleno municipal en diversas ocasións, a última delas por medio dunha moción que foi aprobada por unanimidade na que se acordou que o goberno municipal se dirixira ao Ministerio para trasladarlle a situación e esixirlle a limpeza da mesma. “Nestes momentos a situación desa vía é perigosísima e veciñas e veciños téñense dirixido a nós para tentar visibilizar a cuestión”, explican.

“Como vemos que a vía institucional -e lóxica- que sería que o goberno municipal esixise a limpeza a Fomento non funciona -non sabemos se por inactividade dun goberno ou outro, puntualizan- optamos pola vía da mobilización cidadá canalizando as protestas veciñais”, manifestou Ana Ermida.

A portavoz municipal asegura que a situación desa vía é “de auténtico perigo: con maleza que invade os carrís de circulación, que tapa a sinalización e impide a visibilidade.”

Nas follas de sinaturas que o BNG repartirá entre a veciñanza esíxenlle a Fomento “a inmediata limpeza da vía e o mantemento adecuado da mesma, de cara a evitar as responsabilidades que esa Administración poida ter no caso de producirse algún problema”, sinalan.

Para máis información, chamar á portavoz municipal Ana Ermida:667.87.14.59

O GOBERNO MUNICIPAL DE BARREIROS DESCOÑECE CANTO VAI PAGAR POLOS TRABALLOS DE LIMPEZA CON MAQUINARIA REALIZADOS NAS PRAIAS

O GOBERNO MUNICIPAL DE BARREIROS DESCOÑECE CANTO VAI PAGAR POLOS TRABALLOS DE LIMPEZA CON MAQUINARIA REALIZADOS NAS PRAIAS

O goberno permitiulle á empresa incumprir as normas a respecto do depósito de residuos que obriga a cumprir ás veciñas e veciños.

 

Barreiros, 1 de setembro de 2017. Tras ter preguntado no último pleno municipal e solicitado o acceso ao orzamento presentado para a limpeza das praias con maquinaria que este verán estivo realizando unha empresa para o Concello de Barreiros, sen que lle fora contestado nin entregado, o BNG conclúe que “o goberno municipal non sabe canto van custarlle ao Concello estes traballos.”

“O lóxico é que cando se contrata un servizo a unha empresa se faga unha previsión de cal vai ser o custo. Por un lado, para saber se hai capacidade para afrontalo e, por outro, para poder solicitar varias ofertas e escoller a máis beneficiosa para o Concello”, explica a portavoz municipal, Ana Ermida.

Segundo explican desde o BNG, os traballos de limpeza que se realizaron nas praias con maquinaria durante todo o verán foron adxudicados directamente a unha empresa. Sen saber previamente o custo e sen comparar por se había ofertas mellores.

“É unha mostra de como se xestionan os cartos de todas e todos en Barreiros: adxudicándoos directamente a quen o Alcalde e o seu goberno queren e sen importar o impacto que vaia ter na, xa ben precaria, economía municipal.”

Depósito dos residuos nos contedores do lixo.

Pero ademais, desde o Bloque Nacionalista Galego aseguran que o goberno barreirense lle permitiu a esta empresa o que prohibe ás veciñas e veciños. “Todos os días, día tras día, os residuos retirados das praias como caixas de plástico grandes, redes ou madeiras eran depositados a carón dos contedores do lixo e, despois, pasaban recollerse con un camión do Concello”, aseguran.

“Este modo de actuar, non se lles permite ás veciñas e veciños que son advertidos reiteradamente desde a Alcaldía de que se depositan residuos non permitidos nos contedores non serán recollidos. Incluso se teñen enviado comunicados á prensa nos que Alfonso Fuente aseguraba que os problemas na recollida do lixo viñan motivados porque a xente depositaba os residuos inadecuados nos contedores”, relata Ana Ermida.

Para o grupo nacionalista “este xeito de actuar, ademais de discriminatorio e inxusto, demostra que o goberno municipal, unha vez máis, incumpre –ou deixa incumprir- as súas propias normas cando lle interesa e con quen lle interesa, facendo que no Concello de Barreiros non exista ningún tipo de norma mínima de convivencia que poida facerse cumprir, xa que son os primeiros incumpridores”, conclúen.

DÚAS FUGAS DE AUGA EN PLENO CENTRO DE SAN COSME LEVAN MESES SEN ARRANXAR

DÚAS FUGAS DE AUGA EN PLENO CENTRO DE SAN COSME LEVAN MESES SEN ARRANXAR

Mentres o Alcalde se adica a sacar bandos restrinxindo o uso da auga e a lanzar consignas para que o consumo de auga sexa responsable, a traída municipal perde miles de litros diarios por fugas que non se arranxan.

Barreiros, 24 de agosto de 2017. O Bloque Nacionalista Galego en Barreiros advirte de que a traída municipal de auga adoece de graves deficiencias, existindo na actualidade dúas importantes fugas en pleno centro de San Cosme que supoñen desperdiciar auga diariamente. As fugas verten nas cunetas que hai xunto ás vivendas sociais novas e pola estrada que baixa á praia, chegando incluso a saír á estrada en zonas.

A portavoz municipal afea a conduta do rexedor popular, Alfonso Fuente, e do seu equipo de goberno que “outra vez tratan de desviar a atención e de culpabilizar dun mal uso da auga ás veciñas e veciños, mentres a súa incompetencia fai que haxa dúas fugas de auga en San Cosme sen arranxar desde hai meses, perdendo gran cantidade de auga diariamente.”

“Non é decente que se saquen bandos a primeiros de verán impoñendo restriccións ao rego ou outros usos da auga e que o goberno municipal sexa incapaz de ordenar solucionar dúas fugas que están botando auga todo o día. A postura do Alcalde e o seu equipo é absolutamente demagóxica e, desde logo, non están lexitimados para pedirlle a ninguén mesura no uso da auga”, afirman.

Para o BNG, “isto é mostra da inoperancia do goberno municipal que é incapaz de xestionar un servizo como o abastecemento de auga. Este problema vén sumarse ás continuas deficiencias deste servizo que sofren as veciñas e veciños de Barreiros: auga turba cando chove, falta de presión ou cortes continuos por falta de subministro, entre outros.”

Desde o BNG ínstase ao goberno municipal a que arranxe “coa máxima urxencia estas fugas e revise a traída municipal para evitar estar deperdiciando auga, mentres se restrinxe o seu uso a veciñas e veciños.”

Un prezo astronómico para un servizo deficitario.

A portavoz municipal nacionalista critica que “co que subiron o prezo da auga, que desde hai cinco anos duplicou os recibos en moitos casos, non é lóxico que as veciñas e veciños de Barreiros non recibamos un servizo mellor. Só co que se ingresa anualmente por este servizo a costa do que se paga por recibos, dá para xestionalo en mellores condicións e garantir un subministro estable.”

“Se hai que recortar gastos que sexa en cuestións innecesarias ou que se poderían xestionar doutro xeito, pero non na calidade do subministro que reciben as veciñas e veciños”, conclúe Ana Ermida.