Archivo de la categoría: Deportes

COMUNICADO INFORMATIVO DO CONCELLO DE BARREIROS SOBRE AS CONDICIÓNS ECONÓMICAS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E O CLUB DEPORTIVO PRAIAS DE BARREIROS

COMUNICADO INFORMATIVO DO CONCELLO DE BARREIROS SOBRE AS CONDICIÓNS ECONÓMICAS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E O CLUB DEPORTIVO PRAIAS DE BARREIROS

COMUNICADO INFORMATIVO DO CONCELLO DE BARREIROS SOBRE AS CONDICIÓNS ECONÓMICAS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E O CLUB DEPORTIVO PRAIAS DE BARREIROS. Ante as informacións que están aparecendo a respecto da responsabilidade do Concello de Barreiros na desaparición dunha entidade deportiva privada, que viña desenvolvendo actividades de escolas deportivas, o Concello de Barreiros, en aras da transparencia na xestión municipal dos recursos públicos, quere poñer en coñecemento da veciñanza a seguinte información: – O Club Praias de Barreiros é unha entidade deportiva que contaba nos orzamentos municipais do 2019 con unha subvención nominativa de 600€. – A xestión das escolas deportivas realizábase en base a un convenio de colaboración entre o Club e o Concello que establecía unha subvención nominativa para tal fin de 15.000€ anuais. – A concesión de subvencións nominativas vai vinculada á aprobación dos orzamentos, por ter que conterse nas bases de execución dos mesmos e, polo tanto, non é posible concedelas e asinar convenios con orzamentos prorrogados, situación actual no Concello de Barreiros. – A relación, polo tanto, entre Concello e Praias de Barreiros para a xestión das escolas deportivas é por medio dun convenio que nace nunha subvención e non de tipo contractual. – En xuño de 2019, cando o novo goberno tomou posesión, existía unha subvención concedida para o desenvolvemento de actividades de escolas deportivas para o ano 2019, polo que se proseguiu con ditas actividades por parte do Praias de Barreiros na tempada 2019/2020. – Dado que a tempada deportiva non coincide co ano natural e que a tempada 2019/2020 xa estaba iniciada con cargo á subvención do ano 2019, o goberno municipal decicidiu comprometer no 2020 a subvención suficiente para poder rematar dita tempada, polo tanto, a metade do ano; a espera de poder analizar as posibilidades para a prestación do servizo para a tempada 2020/2021. Dito compromiso verbal, plasmarase coa aprobación dos orzamentos municipais para o 2020, contemplando unha axuda de 7.500€ para dita entidade nese concepto. – Na tempada 2019/2020, o Club traslada ao goberno municipal a intención de renovar equipacións e solicita o abono de parte do seu custo para incluír o logotipo do Concello de Barreiros. A non aportación dunha maior cantidade económica por parte do Concello supón que as equipacións deportivas de equipos das escolas deportivas e seniors non conten co logotipo do Concello, ao non terse previsto dita condición no convenio asinado a inicios do 2019. – No ano 2019, o anterior goberno licitou un contrato para a xestión do ximnasio municipal que foi adxudicado á empresa A Billarda, SL por un importe anual (de maio de 2019 a maio de 2020) de 20.380€ máis IVE. Dita empresa, subcontratou para prestar ditos servizos á asociación Praias de Barreiros, nun documento privado entre as partes notificado ao Concello de Barreiros en data 21 de maio de 2019. – Polo tanto, a xestión do ximnasio municipal baséase nunha relación contractual entre o Concello de Barreiros e a empresa A Billarda, SL, que emite mensualmente ás facturas por importe de 2.054,98€. Ao mesmo tempo, existe unha relación entre sociedades, allea ao Concello, pola que a empresa adxudicataria A Billarda, SL subcontrata os servizos ao 2 Praias de Barreiros. – O obxecto do contrato de servizos da xestión do ximnasio municipal, segundo o recollido literalmente no prego de claúsulas que rexen a contratación é “1.- Objeto del contrato. El objeto del contrato es la prestación del servicio de g estión del gimnasio municipal conforme a las siguientes características: – Gestión del funcionamiento de las instalaciones del gimnasio municipal (cumplimiento de los horarios de apertura fijados por el ayuntamiento ; atención personal y telefónica a los usuarios ; control diario de accesos ; altas, bajas e incidencias de usuarios ; aplicación del reglamento municipal ; cobro de las tasas por utilización de las instalaciones ; informar al ayuntamiento puntualmente de todos los aspectos relevantes de la gestión;…). – Limpieza y conservación básicas de las instalaciones del gimnasio. – Horario de apertura del gimnasio conforme a la ordenanza reguladora: de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas. Este horario puede sufrir modificaciones de media hora de inicio y fin de cada período en la temporada de verano.” – Polo tanto, a xestión do ximnasio municipal non ten ningunha relación coa prestación das actividades de escolas deportivas. O feito de que ambas as actividades recaeran finalmente na mesma entidade non supón existencia de vínculo legal entre ambas actividades. – Os ingresos recibidos no Concello de Barreiros polas persoas usuarias do ximnasio municipal desde xuño de 2019 ata decembro dese ano foron de 195€ mensuais, incrementándose a 265€ os meses de xaneiro e febreiro do 2020. Polo tanto, o déficit xerado por ese servizo prestado segundo a fórmula contratada en maio de 2019, oscila entre os 1.789,98€ e os 1.859,98€ mensuais. – Este contrato finalizou en maio de 2020 e, ante os resultados do mesmo e atendendo á situación económica municipal, o Concello de Barreiros decide a finalización do mesmo; estudando a posibilidade de prestación deste servizo baixo outra fórmula menos lesiva para os intereses municipais. – A raíz do decreto de estado de alarma derivado da crise sanitaria provocada pola COVID-19, decretouse a suspensión da prestación dos servizos de ximnasio e a actividade deportiva que afecta ás escolas deportivas. O goberno municipal, baixo a premisa de non rescindir ningún contrato por este motivo, coa intención de contribuír a paliar os xa moi negativos efectos laborais desta situación, traslada ás distintas entidades que manteñen relación co concello que de poder acreditar a prestación dalgún tipo de servizo ou actividade de interese municipal, se manterá o contrato íntegro e afrontarán os pagos dos servizos sen diminución algunha. – No caso das escolas deportivas, de cara a poder xustificar o servizo, acórdase manter actividade “virtual” coas nenas e nenos para fomentar a actividade física durante o confinamento. E no caso do ximnasio, acórdase a realización das labores de conservación das instalacións, amparadas no obxecto do contrato recollido nos pregos. Con esta situación, o Concello de Barreiros abonou nos meses de marzo, abril e maio a totalidade das facturas emitidas pola empresa A Billarda, SL. – Finalizado no mes de maio o contrato para a xestión do servizo do ximnasio 3 municipal, trasládase ao Praias de Barreiros, prestataria por subcontratación do servizo, a decisión de non continuar co mesmo; en base aos resultados económicos do servizo. – De cara a planificar a tempada 2020/2021 das actividades de escolas deportivas, o goberno municipal trasládalle ao Praias de Barreiros a intención de manter a subvención nominativa de 15.000€ nos orzamentos do 2020. – No relativo ao club, trasládase a intención do goberno municipal de igualar a axuda nominativa coa que perciben os outros dous clubs de fútbol existentes no concello, que supón 2.000€ anuais; incrementándose polo tanto esta axuda en 1.400€ anuais para o Praias de Barreiros. – A directiva do Praias de Barreiros, ante estas condicións manifesta que non pode manter a actividade das escolas deportivas e vincula o mantemento das mesmas á continuidade dos equipos seniors de fútbol sala e atletismo. – A alternativa presentada pola directiva do club para a continuidade das escolas deportivas pasa por unha axuda mínima de 25.000€, ao que deberían sumarse outras condicións: 1.- Eliminación das actividades de ximnasia de mantemento e aeróbic para persoas adultas. 2.- Concesión do ximnasio municipal para a súa xestión directa por parte do Club. 3.- Adxudicación dun contrato de limpeza das instalacións por importe de 12.000€ anuais. 4.- Contratación por parte do Concello de Barreiros do persoal do Club nos meses de verán en caso de ser preciso. – Ante estas condicións e dado a imposibilidade, mesmo legal, de asumilas por parte do Concello de Barreiros; non foi posible acordo para o mantemento das escolas deportivas. – O Concello de Barreiros responsabilízase do mantemento das actividades das escolas deportivas como parte das funcións da administración local relativas á promoción do deporte de base e hábitos de vida saudable, especialmente, entre a poboación infantil. – En todo caso, o Concello de Barreiros non ten responsabilidade no mantemento de ningunha asociación e/ou club de calquera tipo que deben asegurar a súa viabilidade con independencia das axudas públicas que poidan percibir en cada momento.

O Praias de Barreiros C.D. comunica pola presente nota a máis que posible desaparición do clube tras 6 anos de historia.

O Praias de Barreiros C.D. comunica pola presente nota a máis que posible desaparición do clube tras 6 anos de historia.

La imagen puede contener: texto

barrabarraReacción do Concello ante a nota de prensa do Praias de Barreiros

ℹ️⚽️O Concello de Barreiros garante a continuidade de escolas deportivas e lamenta a decisión da directiva do Praias de Barreiros.

➡️ Ante o comunicado emitido pola directiva do Club Praias de Barreiros no que anuncian a posible disolución do mesmo e o fin das escolas deportivas que desenvolvía o club; o Concello de Barreiros traballa xa na organización de escolas deportivas que lles permitan ás nenas e nenos practicar deporte no noso concello.
💶 A necesidade de ir a un modelo máis económico, no que se garanta a actividade deportiva de base promovida pola administración local non foi compartida pola dirección actual do club; que na noite do xoves manifestou ao goberno municipal a súa intención de abandonar o proxecto deportivo.
A situación económica do Concello, e máis coa previsión social que vén por diante, non permite seguir destinando máis de 35.000 euros de fondos municipais a esta actividade; polo que se organizará actividade deportiva
de base adaptada ás posibilidades económicas.
⚽️🏃🏻‍♀️ Desde o goberno municipal lamentan que a decisión adoptada pola directiva afecte tamén aos equipos senior e ao atletismo, que poderían contar coa mesma axuda que contan o resto de clubs do municipio para a súa actividade.
👐🏻 En calquera caso, o actual goberno, agradece a labor prestada nestes anos e agarda que o futuro do deporte en Barreiros se constrúa desde a base e a promoción do deporte en idade escolar.

Futbol Sala Playas de Barreiros

Onte ó presidente do clube, Julio Rocha, mantivo unha reunión telemática coa Real Federación Galega de Fútbol e os equipos de fútbol sala galegos de categoría nacional. Na que se abordou a problemática da competición pola situación que estamos a vivir.

Óscar Buján y Ana Belén González Margaride ganan en Barreiros

Óscar Buján y Ana Belén González Margaride ganan en Barreiros

2020010614454249500

 2020010614454249500
El municipio mariñano fue el escenario de una concurrida prueba

Óscar Buján (Atletismo La Bañeza) se proclamó vencedor de la Carreira Popular Solidaria de Reis de Barreiros tras emplear 25:17 minutos en cubrir los siete kilómetros de recorrido. El vencedor aventajó en siete segundos en la línea de meta al burelés Cristián Expósito. Más apretada fue aún la lucha por el tercer puesto, que le correspondió a Xián Rodríguez Puente (Lucus Caixa Rural), con el mismo tiempo que Noel Fernández Marcos. Ambos llegaron en 25.58 segundos.

En la prueba absoluta femenina se impuso la pontenovesa Ana González Margaride (Fluvial de Lugo) con un crono de 29:52. Margaride ya se adjudicó este verano la Terra Mar barreirense. Cristina Loeda Soto (30.55) y Romina Reimundo Gasalla (Praias de Barreiros) completaron el podio. La ourensana Ana Isabel Soutillo (Burgas Atletismo) quedó cuarta.

Los tres primeros clasificados masculinos ocuparon la misma posición en el podio de la categoría Melchor, para nacidos entre 1984 y 2000. Romina Reimundo, Marta Fernández y Rosalía Rodríguez Gigirey se llevaron las medallas en el apartado Melchor femenino.