COMUNICADO INFORMATIVO DO CONCELLO DE BARREIROS SOBRE AS CONDICIÓNS ECONÓMICAS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E O CLUB DEPORTIVO PRAIAS DE BARREIROS

COMUNICADO INFORMATIVO DO CONCELLO DE BARREIROS SOBRE AS CONDICIÓNS ECONÓMICAS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E O CLUB DEPORTIVO PRAIAS DE BARREIROS

COMUNICADO INFORMATIVO DO CONCELLO DE BARREIROS SOBRE AS CONDICIÓNS ECONÓMICAS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E O CLUB DEPORTIVO PRAIAS DE BARREIROS. Ante as informacións que están aparecendo a respecto da responsabilidade do Concello de Barreiros na desaparición dunha entidade deportiva privada, que viña desenvolvendo actividades de escolas deportivas, o Concello de Barreiros, en aras da transparencia na xestión municipal dos recursos públicos, quere poñer en coñecemento da veciñanza a seguinte información: – O Club Praias de Barreiros é unha entidade deportiva que contaba nos orzamentos municipais do 2019 con unha subvención nominativa de 600€. – A xestión das escolas deportivas realizábase en base a un convenio de colaboración entre o Club e o Concello que establecía unha subvención nominativa para tal fin de 15.000€ anuais. – A concesión de subvencións nominativas vai vinculada á aprobación dos orzamentos, por ter que conterse nas bases de execución dos mesmos e, polo tanto, non é posible concedelas e asinar convenios con orzamentos prorrogados, situación actual no Concello de Barreiros. – A relación, polo tanto, entre Concello e Praias de Barreiros para a xestión das escolas deportivas é por medio dun convenio que nace nunha subvención e non de tipo contractual. – En xuño de 2019, cando o novo goberno tomou posesión, existía unha subvención concedida para o desenvolvemento de actividades de escolas deportivas para o ano 2019, polo que se proseguiu con ditas actividades por parte do Praias de Barreiros na tempada 2019/2020. – Dado que a tempada deportiva non coincide co ano natural e que a tempada 2019/2020 xa estaba iniciada con cargo á subvención do ano 2019, o goberno municipal decicidiu comprometer no 2020 a subvención suficiente para poder rematar dita tempada, polo tanto, a metade do ano; a espera de poder analizar as posibilidades para a prestación do servizo para a tempada 2020/2021. Dito compromiso verbal, plasmarase coa aprobación dos orzamentos municipais para o 2020, contemplando unha axuda de 7.500€ para dita entidade nese concepto. – Na tempada 2019/2020, o Club traslada ao goberno municipal a intención de renovar equipacións e solicita o abono de parte do seu custo para incluír o logotipo do Concello de Barreiros. A non aportación dunha maior cantidade económica por parte do Concello supón que as equipacións deportivas de equipos das escolas deportivas e seniors non conten co logotipo do Concello, ao non terse previsto dita condición no convenio asinado a inicios do 2019. – No ano 2019, o anterior goberno licitou un contrato para a xestión do ximnasio municipal que foi adxudicado á empresa A Billarda, SL por un importe anual (de maio de 2019 a maio de 2020) de 20.380€ máis IVE. Dita empresa, subcontratou para prestar ditos servizos á asociación Praias de Barreiros, nun documento privado entre as partes notificado ao Concello de Barreiros en data 21 de maio de 2019. – Polo tanto, a xestión do ximnasio municipal baséase nunha relación contractual entre o Concello de Barreiros e a empresa A Billarda, SL, que emite mensualmente ás facturas por importe de 2.054,98€. Ao mesmo tempo, existe unha relación entre sociedades, allea ao Concello, pola que a empresa adxudicataria A Billarda, SL subcontrata os servizos ao 2 Praias de Barreiros. – O obxecto do contrato de servizos da xestión do ximnasio municipal, segundo o recollido literalmente no prego de claúsulas que rexen a contratación é “1.- Objeto del contrato. El objeto del contrato es la prestación del servicio de g estión del gimnasio municipal conforme a las siguientes características: – Gestión del funcionamiento de las instalaciones del gimnasio municipal (cumplimiento de los horarios de apertura fijados por el ayuntamiento ; atención personal y telefónica a los usuarios ; control diario de accesos ; altas, bajas e incidencias de usuarios ; aplicación del reglamento municipal ; cobro de las tasas por utilización de las instalaciones ; informar al ayuntamiento puntualmente de todos los aspectos relevantes de la gestión;…). – Limpieza y conservación básicas de las instalaciones del gimnasio. – Horario de apertura del gimnasio conforme a la ordenanza reguladora: de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas. Este horario puede sufrir modificaciones de media hora de inicio y fin de cada período en la temporada de verano.” – Polo tanto, a xestión do ximnasio municipal non ten ningunha relación coa prestación das actividades de escolas deportivas. O feito de que ambas as actividades recaeran finalmente na mesma entidade non supón existencia de vínculo legal entre ambas actividades. – Os ingresos recibidos no Concello de Barreiros polas persoas usuarias do ximnasio municipal desde xuño de 2019 ata decembro dese ano foron de 195€ mensuais, incrementándose a 265€ os meses de xaneiro e febreiro do 2020. Polo tanto, o déficit xerado por ese servizo prestado segundo a fórmula contratada en maio de 2019, oscila entre os 1.789,98€ e os 1.859,98€ mensuais. – Este contrato finalizou en maio de 2020 e, ante os resultados do mesmo e atendendo á situación económica municipal, o Concello de Barreiros decide a finalización do mesmo; estudando a posibilidade de prestación deste servizo baixo outra fórmula menos lesiva para os intereses municipais. – A raíz do decreto de estado de alarma derivado da crise sanitaria provocada pola COVID-19, decretouse a suspensión da prestación dos servizos de ximnasio e a actividade deportiva que afecta ás escolas deportivas. O goberno municipal, baixo a premisa de non rescindir ningún contrato por este motivo, coa intención de contribuír a paliar os xa moi negativos efectos laborais desta situación, traslada ás distintas entidades que manteñen relación co concello que de poder acreditar a prestación dalgún tipo de servizo ou actividade de interese municipal, se manterá o contrato íntegro e afrontarán os pagos dos servizos sen diminución algunha. – No caso das escolas deportivas, de cara a poder xustificar o servizo, acórdase manter actividade “virtual” coas nenas e nenos para fomentar a actividade física durante o confinamento. E no caso do ximnasio, acórdase a realización das labores de conservación das instalacións, amparadas no obxecto do contrato recollido nos pregos. Con esta situación, o Concello de Barreiros abonou nos meses de marzo, abril e maio a totalidade das facturas emitidas pola empresa A Billarda, SL. – Finalizado no mes de maio o contrato para a xestión do servizo do ximnasio 3 municipal, trasládase ao Praias de Barreiros, prestataria por subcontratación do servizo, a decisión de non continuar co mesmo; en base aos resultados económicos do servizo. – De cara a planificar a tempada 2020/2021 das actividades de escolas deportivas, o goberno municipal trasládalle ao Praias de Barreiros a intención de manter a subvención nominativa de 15.000€ nos orzamentos do 2020. – No relativo ao club, trasládase a intención do goberno municipal de igualar a axuda nominativa coa que perciben os outros dous clubs de fútbol existentes no concello, que supón 2.000€ anuais; incrementándose polo tanto esta axuda en 1.400€ anuais para o Praias de Barreiros. – A directiva do Praias de Barreiros, ante estas condicións manifesta que non pode manter a actividade das escolas deportivas e vincula o mantemento das mesmas á continuidade dos equipos seniors de fútbol sala e atletismo. – A alternativa presentada pola directiva do club para a continuidade das escolas deportivas pasa por unha axuda mínima de 25.000€, ao que deberían sumarse outras condicións: 1.- Eliminación das actividades de ximnasia de mantemento e aeróbic para persoas adultas. 2.- Concesión do ximnasio municipal para a súa xestión directa por parte do Club. 3.- Adxudicación dun contrato de limpeza das instalacións por importe de 12.000€ anuais. 4.- Contratación por parte do Concello de Barreiros do persoal do Club nos meses de verán en caso de ser preciso. – Ante estas condicións e dado a imposibilidade, mesmo legal, de asumilas por parte do Concello de Barreiros; non foi posible acordo para o mantemento das escolas deportivas. – O Concello de Barreiros responsabilízase do mantemento das actividades das escolas deportivas como parte das funcións da administración local relativas á promoción do deporte de base e hábitos de vida saudable, especialmente, entre a poboación infantil. – En todo caso, o Concello de Barreiros non ten responsabilidade no mantemento de ningunha asociación e/ou club de calquera tipo que deben asegurar a súa viabilidade con independencia das axudas públicas que poidan percibir en cada momento.

O Praias de Barreiros C.D. comunica pola presente nota a máis que posible desaparición do clube tras 6 anos de historia.

O Praias de Barreiros C.D. comunica pola presente nota a máis que posible desaparición do clube tras 6 anos de historia.

La imagen puede contener: texto

barrabarraReacción do Concello ante a nota de prensa do Praias de Barreiros

ℹ️⚽️O Concello de Barreiros garante a continuidade de escolas deportivas e lamenta a decisión da directiva do Praias de Barreiros.

➡️ Ante o comunicado emitido pola directiva do Club Praias de Barreiros no que anuncian a posible disolución do mesmo e o fin das escolas deportivas que desenvolvía o club; o Concello de Barreiros traballa xa na organización de escolas deportivas que lles permitan ás nenas e nenos practicar deporte no noso concello.
💶 A necesidade de ir a un modelo máis económico, no que se garanta a actividade deportiva de base promovida pola administración local non foi compartida pola dirección actual do club; que na noite do xoves manifestou ao goberno municipal a súa intención de abandonar o proxecto deportivo.
A situación económica do Concello, e máis coa previsión social que vén por diante, non permite seguir destinando máis de 35.000 euros de fondos municipais a esta actividade; polo que se organizará actividade deportiva
de base adaptada ás posibilidades económicas.
⚽️🏃🏻‍♀️ Desde o goberno municipal lamentan que a decisión adoptada pola directiva afecte tamén aos equipos senior e ao atletismo, que poderían contar coa mesma axuda que contan o resto de clubs do municipio para a súa actividade.
👐🏻 En calquera caso, o actual goberno, agradece a labor prestada nestes anos e agarda que o futuro do deporte en Barreiros se constrúa desde a base e a promoción do deporte en idade escolar.

ℹ️ INFORMACIÓN IMPORTANTE❗️

ℹ️ INFORMACIÓN IMPORTANTE❗️

La imagen puede contener: texto

🗓 A partir do luns 25 de maio, o Concello de Barreiros retoma a atención presencial nas dependencias municipais.
Será de 9:30 a 14:30, en días sinalados para cada servizo e UNICAMENTE CON CITA PREVIA, a efectos de poder controlar a presenza de persoas nas dependencias.
 Non se pode acudir ás depencias municipais sen ter solicitado a cita con anterioridade.
📣Iremos informando dos servizos e o xeito de poñerse en contacto con cada departamento, debendo priorizarse a atención telefónica ou telématica sempre que sexa posible.
📞 Polo momento podedes informarvos e solicitar as citas chamando ao 982.124.002 ou no caso de servizos sociais ao 608.03.89.52.
👧👦🏻 A escola infantil permanece pechada a espera de coñecer protocolos de aplicación por parte das autoridades competentes en materia social e sanitaria. Mantéñense trámites administrativos ou informativos que poidan ser necesarios. SEMPRE CON CITA PREVIA. ☎️982.12.44.07
📕 Na biblioteca municipal funcionarán os servizos de préstamo e devolución de libros, así como consultas en sala. SEMPRE CON CITA PREVIA. ☎️ 982.12.41.06
💻 A aula Cemit abrirá, unha vez se facilite por parte da Xunta o protocolo correspondente, para uso dos equipos para consultas. SEMPRE CON CITA PREVIA. ☎️666.87.59.46
⚽️🎾 As instalacións deportivas mantéñense pechadas.

82.12.44.0

Polémica y críticas en Barreiros por los depósitos de basura ilegales tras la alta afluencia a segundas residencias

Polémica y críticas en Barreiros por los depósitos de basura ilegales tras la alta afluencia a segundas residencias

La alcaldesa advierte de sanciones: «Esta non é a imaxe que quere ver quen visita o noso concello. E tampouco quen vive nel»

CEDIDA
BARREIROS / LA VOZ 

«Pois o fin de semana deixounos estas paisaxes na nosa costa». Así comienza un comentario del Concello de Barreiros a imágenes de contenedores rebosando y con basura indebida, situados en la zona costera, donde se concentra gran número de segundas residencias. «Non nos cansamos de dicir que non todo o lixo vai aos colectores.? Existe un punto limpo que abre luns e xoves para poder levar os residuos voluminosos. E, en canto se poida, reanudarase o servizo de recollida a domicilio previa solicitude. Esta non é a imaxe que quere ver quen visita o noso concello. E tampouco quen vive nel», añade el Concello.

CEDIDA

Consultada al respecto, la alcaldesa, Ana Ermida, fue tajante: estas prácticas, de persistir, serán sancionadas. «Son depósitos de lixo en espazos non autorizados. Xa sacamos un bando e imos repartilo de novo polas zonas residenciais, porque onde se producen estes feitos é onde se concentran segundas vivendas. Xa no seu momento se pegaron bandos nos contenedores para que a xente estivera informada, porque o lóxico, o primeiro, é informar. Pero non creo que estas actitudes, a lo menos moitas delas, se deban á desinformación. E por iso, nos casos nos que poidamos identificar quen é o responsable o imos sancionar, porque estamos dedicando recursos do Concello a recoller este lixo cando non debía ser así».

La regidora barreirense apuntó que casos así se dan también en invierno, pero con una incidencia mucho menor. «Non podo asegurar que os autores sexan residentes en segunda vivendas, pero o caso é que sempre ocorre na zona costeira, que é onde hai maior concentración delas e este fin de semana veu moita xente», concluyó Ana Ermida.

 TAMBIÉN EN LA VOZ

Por segunda vez desde o domingo, onte pola tarde atopamos rotos os enganches dos candados que pechan os baños públicos da praia de Arealonga

 Por segunda vez desde o domingo, onte pola tarde atopamos rotos os enganches dos candados que pechan os baños públicos da praia de Arealonga.
⭕️ Estas actuacións, ademais de supor un custo para o Concello, supoñen unha irresponsabilidade ao deixar abertas unhas instalacións que non contan coas garantías sanitarias esixidas nestes momentos.
ℹ️ Lembramos que as autoridades sanitarias prohiben o uso de algúns espazos públicos de uso comúns, como os baños e vestiarios de instalacións deportivas por exemplo. E noutros casos, para permitir o seu uso, é preciso contar con medidas estrictas de limpeza e hixiene para tratar de evitar contaxios.
 O Concello de Barreiros naquelas instalacións que non poida manter ditas condicións, non poderá autorizar o seu uso público, pois estaríase a actuar dun xeito irresponsable de cara á poboación.
🤝 É o momento de ter comprensión e poñer do noso lado para sair adiante.

La imagen puede contener: interior
No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Detectado un vertido en Barreiros y el Concello denunciará a su autor

Detectado un vertido en Barreiros y el Concello denunciará a su autorLa imagen puede contener: exterior

PABLO VILLAPOL

22 MAYO 2020 21:45 H.

VERTIDO BARREIROS ANA ERMIDA

Vertido de basura localizado en Barreiros. AMA

(Son las 11 de la mañana del 23 de Mayo de 2020 y ya lo han limpiado, aunque no se quien lo hizo.

Pero el sitio no es Playa de Altar, sino al final de la carretera de Remior.)

La alcaldesa asegura que están apareciendo otros menores en sitios “raros” en los útlimos días

Personal del Concello de Barreiros localizó un vertido en el entorno de un contenedor ubicado en la zona de Altar. Alguien tiró todo tipo de residuos y hasta el lugar se desplazó personal del Seprona y también del Concello, que ya comunicó a la Guardia Civil de la localidad su intención de presentar denuncia contra el autor o autores de estos hechos.

Según algunas averiguaciones que realizó la Guardia Civil, tienen ya localizado al presunto autor del vertido y al margen de la denuncia que emane del Seprona el Concello también le sancionará.

La alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, avanzó que no dejará que hechos así queden impunes porque además indicó que vienen detectando “outros vertidos en distintos puntos do concello a pesares de que temos o punto limpo e insistimos moito en que se non se usa se espere á recollida a domicilio”.

Además, añade que esos vertidos “están aparecendo en sitios raros, ás veces ao lado de contedores de lixo, e quero deixar moi claro que iso, aínda que haxa un contedor, segue sendo un vertido e imos denuncialo porque é unha actuación sancionable”.

Ermida indica que precisamente en este tema “é algo no que fixemos moito fincapé desde chegamos ao goberno, e trataremos de que esto non siga acontecendo como está pasando agora”.

Además, en las últimas semanas aparecieron rotas por dos veces las cerraduras de los baños de la playa de Arealonga, en Reinante. Ermida dice desconocer quién puede estar realizando una acción de este tipo “que non vai a ningures” pero espera “que se poida dar con quen sexa.

«Quiero una mascarilla con flores y corazones»

«Quiero una mascarilla con flores y corazones»

Ver artículo original en La Voz de Galicia :

YOLANDA GARCÍA

Puede que estas sean sus primeras declaraciones a un medio de comunicación. Su primera incursión mediática y ni más ni menos que por un asunto que está marcando a fuego la historia del planeta: el covid-19. «El coronavirus, el virus», dice varias veces muy resuelta y superentrañable Elisa Nica Bermúdez de Barreiros. Ella representa a sus 3 años a los más pequeñitos de la casa, dándoles voz, aunque todavía no sepan qué significan confinamiento o pandemia. Su padre es motoserrista, Ion Nica, y su madre, profesora, Angélica Bermúdez Grassionot, quien me ayuda a sacarle las palabras a Elisa. Ella sabe que «las nenas y los nenos y los grandes y los mayores se enferman por el coronavirus, porque hay un bichito, el coronavirus, que hace pupa»Y por su culpa, añade triste: «No puedo ir al colegio y pasear con mis amiguitos porque está el virus, el bichito… ¡y no me deja!». Aunque le tocará comenzar el ciclo de Infantil en septiembre, habla del programa Educando en Familia, adonde habitualmente la lleva su madre y allí puede, como relata la pequeña, «dibujar, pintar, cantar, bailar y jugar con mi amiguito David» (ojo, que remarca mejor que nadie la terminación -ar en la conversación). Lo que más echa de menos allí es a sus amigos. Pero ahora tiene que «quedarse en casa», como le recuerda su madre, preguntándole: «E non podemos ir de compras tampouco?». «No», contesta con firmeza.

Carta do Delegado da Xunta á alcaldesa de Barreiros sobre o servizo de recuperaicón de libros de texto e material escolar

Carta do Delegado da Xunta á alcaldesa de Barreiros sobre o servizo de recuperaicón de libros de texto e material escolar

15-05-20

 Lugo, 15 de maio, 2020.
Dª ANA ERMIDA
ALCALDESA DE BARREIROS
Estimada alcaldesa,

Quero agradecerlle que se interese polo contido e alcance da iniciativa posta en marcha desde a Delegación territorial da Xunta en Lugo en apoio do alumnado de infantil e primaria da nosa provincia e, máis en concreto, a instancias do Posto de Mando Avanzado constituído tras a declaración da emerxencia sanitaria por covid-19

Debe saber que este servizo ten por obxecto resolver dun xeito práctico unha problemática que se nos trasladou desde as direccións dos colexios da provincia, entre elas Barreiros, que nos explicaban que hai alumnos que, como consecuencia das restricións de mobilidade e o peche dos centros educativos, non puideron recuperar os seus libros de texto e outro material escolar que deixaron nos colexios.

Por iso a Xunta, en colaboración cos centros escolares e cun grupo de voluntariado dos axentes da Consellería de Medio Ambiente puxémonos a disposición destes centros para facer efectiva a entrega domiciliaria deste material que facilitará o seguimento das clases a distancia e polo que nais, pais, profesorado e alumnado viñan interesándose.

Polo tanto, como observará este servizo é totalmente compatible e non supón unha duplicidade ou contradición coas iniciativas postas en marcha en diferentes concellos da provincia nos que, por vontade propia, quixeron colaborar co reparto e distribución de tarefas escolares entre os seus veciños, circunstancia que consideramos ademais positiva e perfectamente compatible coas competencias municipais.

Non debe esquecer que é unha práctica común nos concellos destinar recursos e esforzos a mellorar no seu termo municipal todo o relacionado coa educación, sen que esas iniciativas supoñan duplicar esforzos ou actuar en ámbitos impropios. De feito, a lexislación vixente, tanto a Lei de Base de Réxime Local como a Lei de Educación, recoñece ás Corporacións locais a súa capacidade para cooperar coa Xunta na prestación do servicio educativo e na realización de actividades e servicios complementarios, entre os que se pode incluír o iniciativa extraordinaria de impresión e reparto de tarefas.

Non se trata, polo tanto, como erroneamente interpreta, dun intento de poñerse medallas, senón de multiplicar os servizos que as administracións públicas realizan ante esta situación excepcional derivada da pandemia do covid-19 e dirixidas a facilitar a todas as familias da provincia, tamén ás de Barreiros, solucións á problemática descrita. Sería un enorme desacerto, na nosa opinión, aproveitar a posta en marcha deste novo servizo de reparto de libros de texto, para empregalo como escusa para deixar de prestar a iniciativa de distribución de tarefas escolares que, por vontade propia, decidiron realizar, sen que exista inconveniente algún pola nosa parte para a súa continuidade.

Na confianza en que a devandita resposta resolva as dúbidas que nos trasladou, reciba un cordial saúdo.

Atentamente

José Manuel Balseiro

Delegado territorial da Xunta en Lugo

A ALCALDESA DE BARREIROS DIRÍXESE AO DELEGADO DA XUNTA PARA ACLARAR SE A XUNTA SE VAI ENCARGAR DO REPARTO DE TAREFAS ESCOLARES

A ALCALDESA DE BARREIROS DIRÍXESE AO DELEGADO DA XUNTA PARA ACLARAR SE A XUNTA SE VAI ENCARGAR DO REPARTO DE TAREFAS ESCOLARES.

O delegado anunciou onte o reparto de material de educación en Barreiros que o Concello leva realizando desde o inicio do terceiro trimestre.

Barreiros, 14 de maio de 2020. A alcaldesa de Barreiros vén de dirixir unha carta ao delegado da Xunta en Lugo para pedirlle que aclare se o Concello debe deixar de realizar o servizo de reparto de tarefas escolares que leva realizando nesta situación na que o alumnado non asisten aos centros escolares.

Desde a alcaldía barreirense explícanlle ao delegado que “desde que se puxo en marcha o servizo de impresión e reparto das tarefas escolares, o persoal municipal imprimiu e repartiu 3106 impresións correspondentes aos CEIP’s de San Cosme e San Miguel, ademais dos libros de fichas de cuarto, quinto e sexto de educación infantil do CEIP de San Miguel. Isto supuxo achegar os recursos educativos a máis de 80 familias do municipio, que puideron contar cos recursos dependentes de educación grazas ao dispositivo organizado desde o Concello de Barreiros.”

Ana Ermida tamén sinala no seu escrito que “o feito de ter que destinar medios propios a realizar tarefas alleas ás competencias municipais, ademais do importante esforzo organizativo, supón un considerable esforzo económico e humano.” Polo que “á vista de que a Xunta de Galicia conta con medios suficientes e os pon a disposición da comunidade educativa”, solicítalle saber se debemos deixar de prestar dito servizo para evitar duplicidades e con ánimo de non interferir nas competencias propias da Administración autonómica, como é a educación.

A misiva finaliza manifestando que  “é vontade deste Concello axudar ás veciñas e veciños tentando poñer á súa disposición mesmo os medios que non se acheguen por outras administracións, sempre que a situación local o permita. Mais non consideramos oportuna a duplicidade de recursos destinados a un mesmo fin, podendo atender outras necesidades da poboación que poidan xurdir e ser atendidas dun xeito máis eficiente. Con esta idea se leva traballando desde o goberno municipal desde o comezo do mandato e, máis se cabe, na crise sanitaria na que aínda nos atopamos inmersos como País. Primando sempre o interese xeral e as necesidades da poboación e fuxindo de carreiras de méritos estériles que só serven para desatender á poboación e colgar medallas a quen ten a obriga de xestionar a situación; polo que a coordinación dos servizos que se prestan entre administracións debera ser prioritaria entre quen ostentamos a responsabilidade de xestionar os recursos públicos.”

Noticias de Barreiros