Archivo de la categoría: Sanidad

A PLATAFORMA SANITARIA ESIXE AO SERGAS QUE GARANTA UNHA ATENCIÓN SANITARIA BASEADA NA REACTIVACIÓN DA ACTIVIDADE PRESENCIAL

A PLATAFORMA SANITARIA ESIXE AO SERGAS QUE GARANTA UNHA ATENCIÓN SANITARIA BASEADA NA REACTIVACIÓN DA ACTIVIDADE PRESENCIAL.

Os centros de saúde deben dotarse do persoal necesario en todas as categorías para poder abrir as súas portas con total seguridade.

A Mariña, 14 de outubro de 2020. A Plataforma Sanitaria esixe ao Sergas que acometa todas as actuacións precisas para que os centros de saúde da comarca retomen a actividade presencial , rematando desta forma coa percepción que ten a poboación de que non está sendo atendida como se merece.

A raíz da pandemia de covid 19 o goberno da Xunta e o Sergas decidiron centrar a atención sanitaria  en citas e consultas telefónicas, reducíndose drásticamente a atención presencial, e mesmo en declaracións de Feijoo indicouse que a atención telefónica podería ser a “ medicina do futuro”. Este modelo de atención xenerou unha enorme dificultade para acceder aos servizos sanitarios, xa que non se dotou dos recursos materiais, tecnolóxicos e humanos precisos para que se poidera efectuar con garantías. O persoal sanitario e administrativo dos centros viuse totalmente desbordado, que viu como ás suas tarefas habituais se lle engadiron outras novas funcións de seguimento ,rastrexo  sin reforzarse  en absoluto o cadro de persoal e mesmo continuando coas súas políticas de non substitución do persoal ausente por diversos motivos. A esto hai que engadir a escasez de liñas habilitadas para as chamadas telefónicas , a desviación de chamadas a unha central privada de atención e á percepción pola poboación de que as chamadas non son atendidas, ao non dar ton de liña ocupada cando se está a atender unha chamada. A maiores da sobrecarga de traballo que desborda ao escaso persoal , estes profesionais teñen que soportar directa e inxustamente  as queixas de pacientes que se sinten desatendidos e abandonados polo sistema.

Desde este colectivo sanitario esiximos ao Sergas que adopte as medidas necesarias para garantir maioritariamente a atención presencial , dotando aos centros da ratio axeitado de persoal, substituindo aos profesionais  con ausencias xustificadas, garantindo un acceso seguro e progresivo aos centros e evitando as aglomeracións de persoas cuns protocolos de actuación precisos, pois ainda que a “ atención telefónica é unha ferramenta que pode solucionar certas situacións non debe ser en ningún caso a única nin a principal ferramenta “- refire Montse Porteiro, coordinadora do colectivo.

UNHA PACIENTE DENUNCIA QUE LLE DAN A ALTA CON SÍNTOMAS E SEN FACERLLE PCR DE CONTROL

UNHA PACIENTE DENUNCIA QUE LLE DAN A ALTA CON SÍNTOMAS E SEN FACERLLE PCR DE CONTROL.

A Plataforma Sanitaria insta ao Sergas a que faga público o protocolo onde figura a incorporación laboral sen confirmar a negatividade en coronavirus.

A Mariña 29 de xullo de 2020-07-29. Unha paciente denuncia que o Sergas négase a facerlle unha PCR de control antes de incorporarse á sua vida laboral a pesar de que sigue a manter algún dos síntomas da Covid 19.

A paciente contaxiouse no pasado mes de xuño e comezou a desenvolver síntomas da enfermidade . Tras a primeira PCR  é dada de baixa e comeza a ser seguida polos servizos sanitarios da comunidade asturiana, por residir no límite entre comunidades. Cando pasou a ser seguida polo Sergas comezou ter problemas co seguimento epidemiolóxico, xa que tivo que sere ela mesma a que se puxo en contacto con ditos servizos para indicarles que ninguén seguía o seu caso.

Recentemente , a principios do mes de xullo o Sergas pretende dala de alta, tras pasar o período de confinamento , sen repetirlle a PCR de control e mantendo síntomas da enfermidade. Foi a insistencia da paciente e a súa responsabilidade , pois traballa en contacto con moitas persoas , e a denuncia nos medios de comunicación escritos e audiovisuais os que finalmente conseguiros que se lle realizara a segunda proba de control, que foi positiva.

Pasado outro período de corentena,  a muller solicita de novo a realización dunha proba de control antes da súa incorporación laboral . A petición  é denegada polo Sergas ,alegando que mudou o protocolo e pese a que a paciente segue a ter  síntomas que desde o Sergas cualifican como “ residuais”.

Desde a Plataforma Sanitaria esiximos que cumplan coas normas máis elementales de prevención epidemiolóxica e que se deixen de “ aforros miserentos”, que o único que conseguirá é contribuir á expansión do virus . Demandamos desde este colectivo que se garanta a negatividade nas probas diagnósticas para covid 19 antes da incorporación laboral das persoas contaxiadas , pois sabemos que “ non todas as persoas tardan o mesmo tempo en negativizar e consideramos primordial protexer á poboación; isto é o mellor cheque sanitario con que poden agasallar á poboación

      RODA DE PRENSA PERSOAL SANITARIO. 9 XULLO 2020

RODA DE PRENSA PERSOAL SANITARIO. 9 XULLO 2020

Bo día achego convocatoria de rolda de prensa que daremos os profesionais sanitarios do distrito da Mariña hoxe no hospital da Mariña
                               CONVOCATORIA AOS MEDIOS

DATA: XOVES 9 DE XULLO 2020
HORA: 16HORAS
LUGAR: PORTA PRINCIPAL DO HOSPITAL DA MARIÑA
CONVOCA: PROFESIONAIS SANITARIOS DO DISTRITO DA MARIÑA
ASUNTO: ANÁLISE DA SITUACIÓN DO BROTE EPIDÉMICO DE COVID 19 NA MARIÑA QUE OBRIGOU A PECHAR A COMARCA.

Os sanitarios da Plataforma Sanitaria da Mariña queren denunciar a ausencia de información fidedigna por parte do SERGAS, tanto aos profesionais como aos usuarios dos servizos de saúde da Mariña. O xerente do HULA di ser xerente da que debería ser área sanitaria da Mariña, pero adícase a telexestión. O Conselleiro de Sanidade decreta o peche da que debería seguir sendo Area sanitaria da mariña dende o HULA, él teleconfina.

Do mesmo xeito reprobamos a falta de medidas contundentes ante o aumento dos casos , minimizando os números, maquillando as cifras e en definitiva actuándose tarde e mal. Ao noso entender, non se debeu agardar a que os contaxios adquiriran estas proporcións, podendo ter actuado e controlado moito antes nos concellos “cero”.  As medidas tomadas po lo SERGAS a estas alturas, por cinco días parécenos pouco acorde coa protección da saúde e cremos atenden a causas non sanitarias.
En relación as persoas que están illadas no seu domicilio e que deron positivo en PCR, queremos denunciar a incerteza sobre o elevado número que pode quedar afectado e non poder votar caso de manterese a convocatoria. Pero sobre todo o escaso seguimento que se lles está a facer, pasando varios días cando non TODO o confinamento, sen recibir una chamada telefónica dos Centros de seguimento de contactos (CSC) unha nova privatizacion da Xunta. Este CSC é o sistema de rastrexo de contactos (un call center) invento da Consellería para facerlles o seguimento de control da súa evolución. E especialmente grave o incumprimento desta empresa sen sanitarios que supervisen a evolución da enfermedade, do que debería ser un contacto diario segundo os protocolos (vixente dende o 13 de maio) o que remata provocando unha sobrecarga dos sanitarios de atención primaria  para darlles información e asesoramento. En Atención primaria non se dispón como decía o SERGAS que habilitaría, dunha ferramenta básica: a que  debería aparecer no apartado “listaxes de traballo” da historia clínica electrónica dx médicx de atención primaria, unha listaxe cos contactos identificados no seu cupo, e ao non existir non pode suplir a ausencia habitual de contacto do CSC e mesmo entéranse por chamadas dos usuarios de que foron contacto. Non hai explicación rexistrada na historia clínica electrónica do motivo para realizar as probas PCR nin seguimento rexistrado dos contactos.

Os datos disponibles nas pestañas do sistema Ianus de pacientes positivos tanto do centro de Saúde como do Servizo de Atención Primaria (SAP), non encaixan cos datos que fornece recentemente o SERGAS de casos activos (dende  o inicio do proceso de alta incidencia actual que o SERGAS califica como brote) dándose a sensación de non fiabilidade das cifras aportadas (ou facendo dubidar dos dados disponibles no Ianus) e que en todo caso fai pensar que a incidencia pode encaixar mais cunha transmisión comunitaria. Peor ainda remítese aos concellos a responsabilidade de tomar actuacións sanitarias, sen medios e cos dados mencionados que mesmo por veciñanza sábense non fidedignos.

Para o colectivo sanitario resulta moi preocupante que ante un proceso epidemiolóxico activo tan numeroso na comarca o goberno da Xunta e o Sergas dean as costas ás personas e continúen coa súa folla de ruta co proceso electoral do vindeiro domingo. As veces con argumentos certamente esperpénticos como que xa está controlado por unha suposta baixada de casos en 24 hs., nunha nova enfermedade que dificilmente pode ser tan predecible (como foi evidente ao dia seguinte co repunte de 23 casos), ou afinando aos 5 días por primeira vez no mundo para reevaluar unha actuación. E para os que queren mais innovacións epidemiolóxicas, as do Goberno da Xunta que decide incitar ao incumprimento do desconfinamento dos contactos illados por que semella que saben que durante “15 minutos” non hai problema (entendemos que debe ser por ter a papeleta na mao).  A propria Consellería por voz do Subdirector xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, recoñece que non se pode descartar transmisión comunitaria po lo que non entendemos a teima do Presidente da Xunta en insistir en que so e un abrocho controlado e en relación cun par de bares do porto. Esiximos aos responsables sanitarios que atendan á poboación como se merece,  pois hai persoas confinadas nas súas casas e que son positivas , afortunadamente son paucisintomáticas mais hainas síntomáticas e algúns precisan ingreso hospitalario e a banalización do proceso actual (“son poucos casos”, “todos sin apenas síntomas”) e unha nova irresponsabilidade, xera incerteza e medo nos usuarios.

Os profesionais están por outra banda moi descontentos co SERGAS. Despois de pasar o mais duro da pandemia con escaseza de medios (desfornecidos por unha plataforma loxística privatizada que NON da feito, tarde e mal na entrega do material básico) e están tamén desconcertados no manexo, contaxiándose masivamente, agardábamos algunha previsión mais acorde coa importancia do que estabamos vivindo. Mais en AP todo foi aplicar o Plan de Reactivación Asistencial vixente dende o 8 de maio que en 4 “etapas” volvía a facer que o sistema traballara con case normalidade dando a 4ª etapa por acadada o 22 de xuño, e non hai no Plan ningunha previsión de volta atrás nin como nin cando no caso dun brote como o actual, nin se deu po lo SERGAS ningunha explicación siquera verbal, agás a odontoloxía que nunha pregunta de pasillo foi autorizada a non realizar revisións de saúde. O resto, certificados para os centros de ensino, revisións, etc todo igual, etapa 4 en medio dun confinamento parcial único en toda Galiza. En medio deste proceso por etapas, houbo que aceptar realizar sen nengún reforzo un estudo epidemiolóxico estatal  e outro invento supostamente de prevalencia masivo do SERGAS, pretendidamente científico pero que o único que fixo foi sobrecargar as profesionais sen ningunha axuda extra nun momento de incerteza e cambio. E seguimos en fase de normalidade, co SERGAS decindo que o profesional de AP vexa aos casos sospeitosos de Covid unicamente con mascarilla cirúrxica (protocolo vixente toda a pandemia, pax 7) que mesmo o Servizo de Riscos Laborais desaconsellou recomendando como se fai, usar a FPP2. Con sanitarias contaxiándose novamente e causando baixa, e sen cobertura axeitada das ausencias programadas po la época estival nin reforzo previsto ante este rebrote na comarca. Non deben saber os que telexestionan, que  estamos nunha comarca que multiplica por tres a súa poboación durante os meses de verán,  engadido a que durante o confinamento adiáronse moitas consultas, po lo que consideramos irresponsable non ter reforzado o persoal sanitario no número e lugares onde fose necesario. Por riba, condenamos públicamente a decisión do Sergas de non substituir as e os profesionais de atención primaria , constatándose a falta de substitución da pediatra que atende os concellos de Cervo e Xove desde hai catro meses, así como varios profesionais facultativos de Viveiro e a ausencia de facultativo de desplazados no centro de saúde de Barreiros, así como facultativos e DUES no de Foz. Do mesmo xeito rexeitamos as políticas sanitarias de “bloqueo informático” de camas no hospital da Mariña , nome que adoitan utilizar desde o Sergas para referirse ao peche encuberto de camas, que só conducen a agravar a precariedade tanto da asistencia como da contratación de persoal.

Por todo consideramos debe avaliarse adecuadamente o mantemento do proceso electoral convocado que excederá con moito os 10 individuos que actualmente se consideran de límite de seguridade, que foi anulado o pasado 5 de abril cando existían moitos menos casos na nosa bisbarra e que ademais das aglomeracións habituais pode contar sen a participación dun número elevadísimo dos contactos confinados ou, peor ainda coa invitación do goberno da Xunta dos contactos confinados a incumplilo, agravando o risco de descontrol.

DIANTE DA MAGNITUDE DO BROTE DE COVID19, A PLATAFORMA SANITARIA ESIXE AO SERGAS E AO GOBERNO DA XUNTA QUE PROTEXAN A SAÚDE DE MARIÑÁS E MARIÑAOS

DIANTE DA MAGNITUDE DO BROTE DE COVID19, A PLATAFORMA SANITARIA ESIXE AO SERGAS E AO GOBERNO DA XUNTA QUE PROTEXAN A SAÚDE DE MARIÑÁS E MARIÑAOS.

O colectivo sanitario acusa ao Sergas do escaso seguimento que está a facer dos casos positivos en contraposición a outras comunidades limítrofes.

A Mariña, 7 de xullo de 2020. Despois de varios días  nos que están a aumentar de forma moi importante, case que de xeito exponencial, o número de positivos para coronavirus ,documentándose hoxe 119 casos positivos e aproximadamente 1100 personas en illamento preventivo, a Plataforma Sanitaria da Mariña esixe ao SERGAS e ao goberno da  Xunta que poñan todos os medios  para protexer a saúde das veciñas e veciños da comarca, diante do que podería ser un brote epidémico de gran magnitude.

Os primeiros casos documentados do rebrote de covid19 datan de finais do mes de xuño e afectaban a oito persoas tras unha reunión familiar no concello de Xove. O que parecía un foco pequeño e ben localizado, comeza a dispersarse por varios puntos da comarca a unha velocidade demasiado elevada. Apareceron focos nun parque de bombeiros , en establecementos hosteleiros de dúas localidades, nun supermercado de Ribadeo, nun clube de futbol ou en empresas do sector pesqueiro. Por esta razón instamos aos responsables sanitarios do Sergas a que demostren – se é posible – a relación  e a causística entre os positivos das diversas localizacións, pois de non ser posible “ teríamos que falar dunha transmisión comunitaria e non un brote como nos queren facer crer desde o Sergas”-comentan .

Desde o colectivo sanitario acusan ao Sergas de improvisar , xa que levamos agardando desde hai catro meses por un protocolo de rebrotes inexistente ata hai uns días, en plena expansión dos casos activos e  de illados, poñendo deste xeito en perigo á poboación e desprotexéndoa. Do mesmo xeito  reprobamos a falta de medidas contundentes ante o aumento dos casos , actuándose tarde e mal. Ao noso entender, non se debeu agardar a que os contaxios adquiriran estas proporcións , podendo ter pechado e controlado moito antes os dous concellos cero. “ A medida de confinar a comarca, inevitable a estas alturas ,  por cinco días parécenos pouco acorde coa protección da saúde, tendo en conta os confinamentos mínimos de catorce días que se decretan nestes casos, e que non atenden a causas sanitarias” – lamentan desde a coordinación da Plataforma.

Escaso seguimento das persoas illadas con PCR positivo

En relación ás persoas que están illadas no seu domicilio e que deron positivo en PCR, a Plataforma Sanitaria denuncia o escaso seguimento que se lles está a facer , pasando varios días sen recibir una chamada telefónica dos servizos sanitarios para facerlles o seguimento de control sintomático ou da súa evolución.Chama a atención que uns poucos quilómetros máis aló, pasando a ponte dos Santos, xa na comunidade veciña, o seguimento que se lles fai ás persoas positivas é moi exhaustivo,  chegando incluso a chamalas dúas veces ao día, para preocuparse do seu estado de saúde, se xurdiran síntomas e preocupándose polas persoas; máis una vez que pasei a depender da comunidade galega cesaron as chamadas, tiven que chamar eu despois duns días sen contacto algún pola súa parte, foi despois de contactar eu cando recibín a súa chamada por primeira vez en varios días– lamenta una paciente.

Para o colectivo sanitario resulta vergonzoso que ante un brote tan importante na comarca o goberno da Xunta e o Sergas dean  as costas ás personas e continúen coa súa folla de ruta do que realmente lles interesa, o proceso electoral do vindeiro domingo. De feito o confinamento da comarca que decretaron o domingo pasado é obrigado pola magnitude do brote que amenazaba con“ írselle das mans”. Esiximos aos responsables sanitarios que atendan á poboación como se merece,” pois hai persoas confinadas nas súas casas e que son positivas , que comezan a ter síntomas , que teñen medo a un agravamento da súa situación e que se sinten abandonadas polo sistema– indica a coordinadora da plataforma.

Déficit de profesionais

Ante este rebrote na comarca tan virulento , dado que estamos nunha comarca que multiplica por tres a súa poboación durante os meses de verán,   engadido a que durante o confinamento adiáronse moitas consultas , consideramos que se debe reforzar o persoal sanitario no número e lugares onde sexa necesario. Desde este colectivo condenamos públicamente a decisión do Sergas de non substituir as e os profesionais de atención primaria , constatándose a falta de substitución da pediatra que atende os concellos de Cervo e Xove desde hai catro meses, así como varios profesionais facultativos de Viveiro e a ausencia de facultativo de desplazados no centro de saúde de Barreiros. Do mesmo xeito rexeitamos as políticas sanitarias de “bloqueo informático” de camas no hospital da Mariña , nome que adoitan utilizar desde o Sergas para referirse ao peche encuberto de camas, que só conducen a agravar a precariedade tanto da asistencia como da contratación de persoal.

 

Para máis información chamar a a Montse Porteiro 615187637 ou a Víctor Vila  677343429

REMATA O CICLO DE ASEMBLEAS INFORMATIVAS ORGANIZADAS POLA PLATAFORMA SANITARIA DA MARIÑA CUN BALANCE MOI POSITIVO EN ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN

REMATA O CICLO DE ASEMBLEAS INFORMATIVAS ORGANIZADAS POLA PLATAFORMA SANITARIA DA MARIÑA CUN BALANCE MOI POSITIVO EN ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN.

As asembleas, que tiñan como obxectivo informar sobre a situación da sanidade pública, resultaron verdadeiros foros de debate pola súa participación veciñal.

A Mariña,1 de febreiro de 2020. O ciclo de asembleas informativas convocadas pola Plataforma Sanitaria da Mariña  rematou na noite de onte coa celebración da última das tres que se organizaron,  no Centro Sociocultural de Alfoz. O acto, que comezou ás oito da tarde, foi un éxito tanto en asistencia como en participación , ao igual que nas celebradas en Viveiro e Barreiros.

O formato das asembleas foi igual nas tres, comezando cunha exposición da situación sanitaria en Galiza en xeral e avanzando ata a comarca da Mariña . Os actos contaron coa presencia de diversos colectivos para analizar todos os ámbitos. Integrantes da Plataforma Sanitaria en Defensa da Sanidade Pública abriron os actos para falar do desmantelamento progresivo  e continuado, do que está a ser vítima a Atención Primaria, con desabastecemento de material e  falta de cobertura dos permisos ou baixas do persoal.

Este colectivo sanitario abordarou tamén a ampliación do hospital da Mariña, ampliación moi necesaria e conseguida froito da loita social durante anos.Lamentaron que esa gran obra civil non fora acompañada de novas prestacións de servizos coma a resonancia fixa prometida cando houbese sitio para ela, a densitometría ósea,as placas dentais ou a electromiografía e electroencefalografía. Igualmente tratouse a blindaxe de servizos existentes no hospital e a creación de novos servizos e prestacións, que consideramos básicas e irrenunciables para a dotación dun hospital .O aumento das listas de agarda a pesares da maquillaxe de datos por parte do SERGAS foi un dos temas que causou máis indignación a veciñas e veciños.

Enfermeiras Eventuais en Loita asociaron a precariedade laboral á perda de calidade asistencial e á repercusión negativa sobre os coidados a pacientes

A continuación o colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita puxo de manifesto que a precariedade laboral á que teñen sometido a este colectivo, acumulando máis de cincocentos contratos tras dez anos de traballo ,sen dereitos a descansos reglamentarios, vacacións ou sabendo que se collen unha baixa por enfermidade lles vai supoñer a non renovación dalgún un pouco máis longo ( de un mes), repercute directamente sobre sobre a calidade asistencial. “ Non podemos impartir os coidados que @s pacientes merecen cando estamos cada día nun sitio diferente, sen ter a oportunidade de coñecer a historia e evolución da persoa enferma,e eso perxudica á sua evolución ao tempo que causa frustración en nós”-lamentan.

O colectivo de técnicos de transporte sanitario analizaron as consecuencias da supresión dun técnico na ambulancia medicalizada.

Nas asembleas participou tamén un TES,que analizou as consecuencias para a comarca da supresión dun dos técnicos da ambulancia medicalizada.Explicou que no caso dunha emerxencia que precise da presencia da ambulancia medicalizada,os efectivos actuales non son suficientes e moitas veces teñen que solicitar a presencia dunha segunda ambulancia básica que lles aporte reforzo de persoal, o que implica  derroche de recursos e que esta segunda ambulancia non preste servizo noutros lugares mentres esté reforzando á medicalizada.

A Plataforma Sanitaria amosa a súa indignación pola represión e censura da dirección do centro ao retirar dúas pancartas da fachada do hospital.

A retirada no día de onte de dúas pancartas da fachada do hospital por parte da dirección do centro, en cumplimento da instrucción emitida polo SERGAS, causa indignación no colectivo, que ve nestas actuacións un acto represivo e de censura sanitaria. Segundo @s activistas [email protected], estas actuacións propias de gobernos totalitarios , que nos retrotraen a tempos da dictadura, non van conseguir que deixemos de informar, de mobilizarnos e de protestar polas políticas de privatización e de desmantelamento da sanidade pública.”Lonxe de conseguir o seu obxectivo, o que lograrán será o efecto contrario, magnificando as mobilizacións”-conclúe.

Para máis información chamar a Víctor Vila  677343429 ou a Montse Porteiro 615187637

AS ANALÍTICAS DE SANIDADE NA PRAIA DE AREALONGA DESACONSELLAN O BAÑO EN DITO AREAL

AS ANALÍTICAS DE SANIDADE NA PRAIA DE AREALONGA DESACONSELLAN O BAÑO EN DITO AREAL

Desde o departamento autonómico comunicaron ao Concello de Barreiros a necesidade de colocar nas entradas do areal a recomendación de non bañarse pola presenza de enterococos intestinais.

A alcaldesa insiste en que existe un proxecto redactado por Augas de Galicia de construción dunha nova depuradora que dá solución aos vertidos causantes da contaminación.

Barreiros, 23 de agosto de 2019. A última hora da mañá de hoxe o Concello de Barreiros recibiu unha comunicación de sanidade sobre a existencia de enterococos intestinais (escherichia coli) en niveis que superan o valor aceptable establecido de contaminación microbiolóxica na auga de baño. Por esta razón, desde o departamento autonómico instaron á entidade municipal a sinalizar a recomendación de non bañarse na praia de Arealonga, á espera dunha nova analítica na vindeira semana. O Concello procedeu a colocar carteis informativos sobre a contaminación temporal, xunto coa recomendación de non bañarse.

Desde o goberno municipal explican que a presenza de enterococos intestinais vén dándose especialmente nos últimos anos a consecuencia dos problemas de depuración  das augas residuais que existen nas parroquias de San Miguel e Reinante. “Por esta razón, entre outras, é urxente acometer as obras necesarias para a construción dunha nova depuradora en San Miguel que, tal e como recolle o proxecto elaborado por Augas de Galicia, solucionaría o saneamento que provoca verquidos en dito areal.”

O Concello lembra que xa existe un proxecto concreto e que o goberno municipal trata de sacalo adiante.

Lembran ademais que, pese ás declaracións do delegado da Xunta, a administración autonómica ten asumido noutros lugares obras similares e, mesmo en Barreiros, existiu hai un tempo un compromiso para aportar unha importante suma de diñeiro a un convenio para a mellora e ampliación das infraestruturas de saneamento entre as que se atopaba esta mesma depuradora.

“Existindo xa ese proxecto concreto para afrontar o problema de depuración das augas residuais de Barreiros  que demanda o delegado e que foi redactado e cuantificado por Augas de Galicia, desde o Concello tomamos a iniciativa de iniciar un diálogo con outras administracións para analizar a posibilidade de execución do mesmo. E nese sentido e nese contexto se encadran as misivas enviadas aos distintos departamentos da Xunta que entendemos poden ter interese e implicación na solución”, relata a alcaldesa.

Ana Ermida  manifesta que “a disposición do Concello é buscar solución a un problema existente desde hai anos e, sendo conscientes da imposibilidade de que esta sexa dada exclusivamente polo Concello, debemos buscar a colaboración interadministrativa en beneficio das veciñas e veciños e fuxir de sectarismos ou apriorismos insubstanciais que non levan a solución algunha”.

A COMARCA DA MARIÑA ESTÁ SEN PEDIATRAS DESDE  RIBADEO ATA BURELA

A COMARCA DA MARIÑA ESTÁ SEN PEDIATRAS DESDE  RIBADEO ATA BURELA.

As vacacións sen substituir da maioría [email protected] profesionais deixa á comarca nunha situación crítica na atención das nenas e nenos  da Mariña, e nos vindeiros días sumaríanse Cervo e Xove.

A Mariña 9 de agosto de 2019. A decisión do goberno da Xunta e do Sergas de non substituir @s pediatras en vacacións ou con calquera outro permiso  sume á comarca nunha situación crítica , que ben podería chegar a convertirse en emerxencia. As políticas  do PP de non cubrir as ausencias xustificadas destes profesionais durante todo o ano exarcérbanse no período estival , polas vacacións sen substituir do persoal,  o que provoca  caos asistencial e alarma social ante a posibilidade de ter que percorrer moitos  quilómetros de distancia para que unha crianza poda ser atendida por un ou unha pediatra.

A Plataforma Sanitaria da Mariña tivo coñecemento de que na actualidade a pediatra que atende os concellos de Barreiros , Mondoñedo e Lourenzá está a desfrutar do seu período vacacional ser ser substituída – nin siquera algún día á semana -, ao igual que as profesionais que atenden os concellos de Ribadeo e Foz. No caso de Foz ( onde só se substitue á profesional algun día ) , a ausencia de pediatra afectaría tamén aos concellos de Valadouro e Alfoz, ao non dispoñer estes últimos con servizo de pediatría propio e ter que desplazarse ao concello de Foz, para ser [email protected] por unha profesional sobrecargada de traballo e cunha reducción de xornada tampouco substituída.

 

A resposta do Sergas á grave problemática  de atención sanitaria semella un insulto á poboación da Mariña.

Para o colectivo sanitario a resposta que deu o Sergas ás críticas realizadas polo Concello de Barreiros esixindo que se substitúa á pediatra semellan un insulto a mariñás e mariñaos, posto que as afirmacións de que “os rapaces están perfectamente atendidos cos médicos de familia “ e que “no caso de existir algunha urxencia a atención pediátrica está reforzada [email protected] pediatras dos concellos limítrofes e tamén polo servizo de pediatría do hospital” non se poden consentir, e desde este colectivo esiximos unha desculpa pública e que dunha vez por todas contraten persoal que supla estas ausencias e carencias na atención sanitaria.

Desde a Plataforma sanitaria lembramos que se a día de hoxe unha crianza destes concellos ten que ser atendida por un problema de saúde só podería acudir ao centro de saúde de Burela como punto máis cercano ou ao de Foz se coincide co día que se substitúen as súas vacacións. Polo tanto terían que atender aos posibles casos que xurdiran de Ribadeo, Trabada,Lourenzá, Mondoñedo ,Barreiros sumados a Foz ,Valadouro e Alfoz se ese día coincide que non se cubriu a pediatra de Foz. A este caos asistencial  “virían  sumarse os concellos de Cervo e Xove nos próximos días, xa que a partir do 14 de agosto a pediatra destes concellos tamén collería vacacións.Simplemente vergoñento”- explica a coordinadora do colectivo sanitario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para máis información chamar a Víctor Vila 677343429 ou a Montse Porteiro 615187637

A ALCALDESA DE BARREIROS DIRÍXESE Á CONSELLERÍA DE SANIDADE E AO SERGAS PARA SOLICITARLLES A COBERTURA DA PEDIATRA DO CENTRO DE SAÚDE DE BARREIROS

A ALCALDESA DE BARREIROS DIRÍXESE Á CONSELLERÍA DE SANIDADE E AO SERGAS PARA SOLICITARLLES A COBERTURA DA PEDIATRA DO CENTRO DE SAÚDE DE

Barreiros, 6 de agosto de 2019. O goberno municipal de Barreiros tivo coñecemento de que o Sergas non ten previsto cubrir as vacacións da pediatra que presta os servizos no centro de saúde de Barreiros; polo que a alcaldesa dirixiu unha misiva ao conselleiro de sanidade, ao xerente do Sergas e ao xerente da EOXI de Lugo, Monforte e Cervo solicitándolles a cobertura de dito posto durante o mes de agosto.

A mandataria municipal expón que “o concello de Barreiros, aínda que en censo poboacional non supera os 3.000 habitantes, ten unha poboación flotante moi abundante e, durante o mes de agosto, as persoas que habitan neste concello poden rondar as 10.000. Trasladados estes datos á poboación menor de 14 anos e, polo tanto, susceptible de ser atendida por persoal pediátrico; temos que nos atopamos no mes de agosto con máis de medio cento  persoas sen atención pediátrica no centro de saúde do noso concello.”

Para Ana Ermida “é obvio que a falta de persoal durante un mes interfire moi negativamente no control que poida existir, especialmente en recén nados, pola importancia do seguimento en escasos días que debe realizarse. Pero, a maiores, debemos ter en conta que esta situación afecta tamén ás consultas eventuais por enfermidades comúns que poidan ter lugar; interferindo moi negativamente noutros servizos e lugares que, xa de por si, carecen dunha atención pediátrica axeitada; tal como poden ser o PAC de Ribadeo ou o propio servizo do Hospital da Mariña; onde non existe, de inicio, persoal pediátrico dispoñible.”

A situación non afecta só a Barreiros, xa que a falta de persoal  é a mesma tamén cos centros de saúde de Lourenzá e Mondoñedo, onde a profesional comparte servizo co concello barreirense; polo que a poboación afectada é moi superior á mencionada.

O goberno municipal considera que “a decisión de non cubrir temporalmente o período vacacional desta profesional crea unha situación de desatención nas nenas e nenos e contribúe moi substancialmente á saturación doutros servizos e, polo tanto, provoca un mal funcionamento do Servizo Galego de Saúde.”

Por esta razón, o goberno municipal “solicitámoslle a reconsideración da decisión de non dotar de pediatra ao Centro de Saúde de Barreiros durante o período de vacacións da persoa titular e, en concreto, solicitamos a cobertura desta praza durante o mes de agosto; en aras de manter un funcionamento do Servizo Galego de Saúde dentro duns parámetros mínimos de calidade e cantidade.”