Archivo de la categoría: Concello

OS TALLERES PARA A TERCEIRA IDADE, QUE ORGANIZA O CONCELLO DE BARREIROS, IMPARTIRÁNSE ESTE ANO EN SAN COSME, SAN MIGUEL E VILAMAR. EMPEZAN O VINDEIRO LUNS, DÍA 22

OS TALLERES PARA A TERCEIRA IDADE, QUE ORGANIZA O CONCELLO DE BARREIROS, IMPARTIRÁNSE ESTE ANO EN SAN COSME, SAN MIGUEL E VILAMAR. EMPEZAN O VINDEIRO LUNS, DÍA 22.

Barreiros, 17 de xaneiro de 2018. O vindeiro luns, 22 de xaneiro, darán comezo os talleres para a terceira idade que organiza o departamento de Servizos Sociais do Concello barreirense. Esta mañá foron presentados.

O alcalde, Alfonso Fuente, explicou que “son uns talleres para a terceira idade, como se viña facendo xa en anos anteriores en San Cosme de Barreiros, pero agora lévanse tamén a San Miguel de Reinante e máis a Vilamar, para dar cabida a que poida participar toda a xente maior que queira”.

O rexedor dixo que “estes talleres consisten en traballar con distinto material para previr enfermidades como ao alzheimer e outras que poden xurdir sobre todo na xente maior. E ao mesmo tempo aproveitar para estar xuntos un día á semana, charlar, verse e contar as súas cousas. Sempre tiveron boa participación e esperamos que este ano tamén sexa así”.

Os talleres están destinados a maiores de 65 anos, xubilados maiores de 60 ou persoas con discapacidade, que se consideren idóneas para participar neles. Os interesados e interesadas en anotarse ou en recibir máis información deben acudir no horario da actividade.

Os luns de 16 a 17:30 horas os talleres serán no centro social de San Cosme, tamén os luns de 18 a 19:30 horas no Ceip de San Miguel de Reinante e os xoves de 16 a 17:30 horas no local do campo da festa de Vilamar. Desde o departamento de Servizos Sociais animan “a acudir a estes talleres con actividades de aprendizaxe e festivas, coas que se pretende favorecer o proceso de envellecemento, dando a coñecer as súas causas, consecuencias e recursos dispoñibles para palialo, así como potencias as relacións entre os seus iguais e os veciños e veciñas de Barreiros”.

A DEPURADORA QUE ANUNCIA ALFONSO FUENTE NESTES ORZAMENTOS XA FORA ANUNCIADA EN 2016

A DEPURADORA QUE ANUNCIA ALFONSO FUENTE NESTES ORZAMENTOS XA FORA ANUNCIADA EN 2016

O 14 de xuño de 2016, o alcalde anunciaba o inicio dos traballos da depuradora de Celeiro de Mariñaos

Barreiros, 13 de xaneiro de 2018. O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego en Barreiros asegura que o goberno do Partido Popular  “falsea ano tras ano os orzamentos. Fanse trampas ao solitario e a consecuencia é a que estamos vendo: que do que se orzamenta ao que en realidade se fai hai un abismo.”

A portavoz municipal do BNG lémbralle a Alfonso Fuente que “xa está ben de tratar de enganar a todo o mundo. Non pode estar todos os anos orzamentando e anunciando as mesmas obras, porque á vista está que non se fan nunca.”

“Concretamente, sobre as obras da depuradora de Celeiro de Mariñaos que anuncia nestes orzamentos; o mesmo Alcalde e o mesmo equipo de goberno anunciaban en xuño de 2016 non só que se prevían, senón o inicio dos traballos. Pódese comprobar acudindo ás hemerotecas dese día. É a desgracia que ten este goberno municipal, que é moi fácil comprobar canto e sobre que menten”, asegura Ana Ermida. “Tamén nos orzamentos do 2017 estaba previsto este investimento e podemos comprobar como quixeron enganarnos a todas as veciñas e veciños. Aínda que xa non consegue enganar a ninguén, porque todo o mundo pode ver que nestes 12 anos que leva de alcalde non se fixo nin unha soa obra relevante para este concello.”

Ana Ermida explica, ademais, que “se  teñen orzamentados uns traballos e non os fan, pero os cartos gástanse igual (por iso quedan máis de 500.000 euros sen pagar que hai que pagar este ano) significa que eses cartos se están gastando noutras cousas que o goberno de Barreiros terá que explicar algún día. Xa veremos dese millón de euros dos que falan agora en canto se queda”, conclúe.

O CONCELLO DE BARREIROS CONTARÁ CUN ORZAMENTO DE 4.400.000 EUROS PARA 2018. DESA CIFRA UN MILLÓN DE EUROS VAN DESTINADOS A INVESTIMENTOS

O CONCELLO DE BARREIROS CONTARÁ CUN ORZAMENTO DE 4.400.000 EUROS PARA 2018. DESA CIFRA UN MILLÓN DE EUROS VAN DESTINADOS A INVESTIMENTOS, SEGUNDO VEN DE SUBLIÑAR O ALCALDE, ALFONSO FUENTE.

Barreiros, 12 de xaneiro de 2018.  O vindeiro luns, 22 de xaneiro, ás 19:30 horas terá lugar no Concello barreirense un pleno extraordinario no que se someterá a aprobación o orzamento municipal para 2018, que ascende a 4.400.000 euros. Desa cifra 1 millón de euros están destinados a investimentos. O alcalde, Alfonso Fuente, amósase sorprendido polas críticas realizadas nas últimas horas desde o BNG.

O rexedor manifestou: “a verdade é que despois de escoitar ás críticas do BNG aos presupostos e ao recoñecemento extraxudicial de crédito do Concello de Barreiros sorpréndeme que digan que hai que pagar as facturas. Evidentemente cando hai unha serie de gastos hai que pagar as facturas, facturas que non se puideron aprobar no ano 2017 e apróbanse agora no 2018. Trátase de facturas de luz, de recollida do lixo ou do servizo de cobro de auga. Esas facturas hai que pagalas porque eses servizos se prestaron no ano 2017 e se van a pagar no 2018. O BNG é un partido que está na oposición, non está no goberno, non sabe e por iso llo hai que explicar, que se unhas facturas non se poden aprobar no 2017 se aproban agora neste ano para pagalas. E insisto páganse porque se prestan eses servizos”.

A Fuente Parga parécelle “curioso, porque si ben as críticas do BNG se dirixen moitas veces ás administracións gobernadas polo PP dicindo que solo sabemos recortar e por outro lado se queixan de que hai que pagar as facturas. Está claro que se non se recorta hai que pagar os servizos, porque eu non vexo que cando goberna o BNG as eléctricas non lles cobren ou as empresa de recollida do lixo tampouco. Eles, como é normal, teñen que pagalas igual. Polo tanto, iso é que facemos neste Concello aprobar as facturas en pleno para pagalas porque se trata de servizos prestados. E insisto en que eses servizos hai que pagalos porque non se recortou ningún deles. En Barreiros séguese a prestar o servizo de recollida do lixo, segue habendo alumeados públicos e incluso os estamos a aumentar, e todos eses servizos cando se prestan hai que pagalos”.

O alcalde barreirense engadiu que “o que me resulta curioso é que non falen de que no presuposto de 2018 se contempla unha partida dun millón de euros en Barreiros. Iso parece que está desaparecido nos presupostos por iso quero poñelo eu enriba da mesa. Neste novo ano investiremos un millón de euros, parte deses cartos irán destinados á nova depuradora de auga e outra a vías municipais, a maiores doutras subvencións que se poidan ir recibindo ao longo do 2018 para novas inversións”.

A Alfonso Fuente sorpréndelle “esa visión catastrófica que queren ofrecer de Barreiros, porque precisamente é un Concello que segue a prestar servizos, que non recorta en nada e como é lóxico, e como todo o mundo sabe, as facturas da luz, da auga e da recollida do lixo hai que pagalas, e para pagalas hai que aprobalas. É unha actuación normal dentro da actividade de calquera Concello”.

O GOBERNO MUNICIPAL DE BARREIROS PAGARÁ ESTE ANO MÁIS DE 500.000€ DE FACTURAS DO ANO PASADO

O GOBERNO MUNICIPAL DE BARREIROS PAGARÁ ESTE ANO MÁIS DE 500.000€ DE FACTURAS DO ANO PASADO

A débeda recoñecida na aprobación dos orzamentos deste ano, supón desequilibralos e seguir endebedando o Concello

Barreiros, 12 de xaneiro de 2018. O vindeiro luns celebrarase en Barreiros un pleno para aprobar os orzamentos do 2018 e “como vén sendo habitual, nese mesmo pleno o goberno municipal xa presenta o primeiro listado de facturas que deixaron sen pagar no ano anterior”, explica a portavoz municipal do BNG.

Mediante a figura do recoñecemento extraxudicial de crédito, que obriga ao goberno a que a aprobación desas facturas sexa en pleno, presentan 467.955,14€ correspondentes a facturas do 2017 que quedaron sen pagar por falta de fondos nese ano. “Esas facturas hai que pagalas dos orzamentos do 2018 e iso supón que do orzamento que se aproba para este ano, xa se sacan eses cartos sen que supoñan ningún gasto novo”, explica Ana Ermida.

“Pero, ademais, o propio orzamento para o 2018 recolle partidas que na memoria da Alcaldía se di expresamente que son para gastos que se fixeron no ano 2017 e que non se pagaron”, aseguran desde o BNG. “Polo tanto, non son só as facturas do recoñecemento extraxudicial, hai que sumarlles eses máis de 40.000€ que xa recoñecen directamente nos orzamentos do 2018 como gastos do 2017.”

Para o BNG “esta situación ao único que contribúe é a seguir afondando o burato económico que ten Barreiros, a consecuencia da mala xestión e o despilfarro do seu goberno municipal.”

Facturas do mes de xullo sen pagar.

Desde o grupo municipal do BNG aseguran que na relación de facturas do 2017 que se presentan para aprobar no pleno “hai facturas desde o mes de xullo. As facturas de luz, auga ou lixo levan sen pagar desde setembro”, afirman.

“Non sabemos que desculpa vai poñer este ano o goberno do PP, cando o ano pasado presumían (ao recoñecer máis de 200.000€ de facturas do ano anterior) que mellorara moito a situación ao rebaixalas con respecto ao ano anterior en 100.000€”, explica Ana Ermida. “Non ten xustificación que nun só ano, esta cantidade se duplicara. A única explicación é a que xa advertimos desde o BNG que se estaba producindo: especialmente nos meses de verán, para saír ao paso das críticas e queixas que se producían a diario, o PP en Barreiros optou por contratar servizos a empresas externas, sen ningún tipo de control, e incrementando o custo dos traballos que se poderían facer con persoal propio se houbera organización e control por parte do goberno municipal.”

“O único que está claro é que o PP conseguiu quebrar economicamente o Concello de Barreiros coa súa inoperancia e a súa xestión a espaldas das necesidades públicas. O goberno do PP en Barreiros, con Alfonso Fuente á cabeza, pasará ás páxinas máis negras da historia de Barreiros por afundir un Concello con tanta potencialidade e capacidade coma este”, conclúe Ana Ermida.

O CONCELLO DOTA DE DIFERENTES SERVIZOS AOS LOCAIS SOCIAIS DO MUNICIPIO

O CONCELLO DOTA DE DIFERENTES SERVIZOS AOS LOCAIS SOCIAIS DO MUNICIPIO. NO DE VILAMAR VEN DE INSTALAR UN TERMO PARA AUGA QUENTE E UN FREGADEIRO.

Barreiros, 11 de xaneiro de 2018. O Concello segue a dotar de diferentes servizos aos locais sociais do municipio. No de Vilamar acaba de instalar un termo para auga quente e tamén un fregadeiro.

O alcalde, Alfonso Fuente, explicou que “desde o Concello vimos colaborando coa asociación de veciños de Vilamar para instalar un termo para que o local social tivera auga quente e tamén se colocou un fregadeiro, de forma que a organización de festas como a que hai este próximo sábado, a festa dos callos, que está collendo tanta sona, non só en Barreiros senón na comarca, que poidan facerse dunha forma máis cómoda, precisamente porque outros anos carecían de auga quente e de fregadeiros”.

O rexedor dixo que “o que estamos facendo en todos os locais sociais, aparte de xa no seu momento telos mellorado e nalgúns casos construílos, agora ilos dotando pouco a pouco de mellores servizos. Entonces coa instalación deste termo que vai levar auga quente a este local mellora a prestación de servizos para todos os veciños da zona de Vilamar e todos os que queiran gozar desta festa dos callos que hai este sábado; e animo a todo o mundo a participar nela”.

La paradoja: la Xunta multa a Barreiros por vertidos de los que también tiene culpa

La paradoja: la Xunta multa a Barreiros por vertidos de los que también tiene culpa

El Concello pagará 17.500 euros por las deficiencias en el saneamiento, que el gobierno gallego prometió mejorar

.
JOSÉ ALONSO 
BARREIROS / LA VOZ 

Las carencias en el saneamiento de Barreiros, una consecuencia más del bum urbanístico y que quedó pendiente de resolver al frustrarse el acuerdo entre Concello, Xunta y Diputación para dotar al municipio de infraestructuras básicas, es uno de los principales problemas del municipio, que de un tiempo a esta parte se evidencia en las sanciones de Augas de Galicia a las que tiene que hacer frente el Concello. Las últimas, según desveló ayer al BNG, suman 17.500 euros.

Frente a esta realidad, el alcalde, Alfonso Fuente, apunta a la paradoja que supone que la Xunta multe a Barreiros por las consecuencias de carecer de un saneamiento en condiciones, a cuya ejecución debería contribuir de forma mayoritaria, sino total, la Xunta, como hará por ejemplo en el vecino concello de Foz financiando la depuradora.

Tras un tumultuoso verano con varias inspecciones y denuncias por vertidos en la playa de Arealonga, incluso con varias concentraciones de protesta de bañistas y vecinos, en septiembre Fuente Parga se entrevistó en Santiago con Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta, para reiterarle la necesidad de que la Xunta acometa el proyecto de la nueva depuradora de San Miguel y su red complementaria. El presupuesto asciende a 4,7 millones de euros, una cantidad inasumible para el Concello. Ayer Fuente Parga se limitó a manifestar: «A Xunta ten o proxecto feito, e estamos mirando que se faga. Non sei máis. ¿Expectativas de que se faga? Nin idea. A ver se se fai algo este ano». Mientras tanto, no queda otra: «Pagar as multas que veñan».

El caso es que, en fechas puntuales del año, cuando hay más población, el depósito de la depuradora que hay en San Miguel resulta insuficiente y rebosa, de modo que los vertidos llegan al mar.

Inspecciones

La situación que se da es por momentos alarmante. En verano una denuncia de un particular por vertidos de aguas fecales en Arealonga provocó que al llamar al 112 se pusiese en marcha un amplio dispositivo alertando a la Guardia Civil y a los bomberos. También acudieron técnicos de la Xunta, para comprobar la magnitud del vertido. Y siguieron las inspecciones, que derivaron en sanciones, que no son exclusivas de la playa de Arealonga. También las hay por vertidos a San Bartolo y en Rego da Barranca, según desveló el BNG, advirtiendo de la magnitud del problema que tiene Barreiros por sus evidentes deficiencias en saneamiento y depuración de aguas.

Son cuatro procedimientos: dos de ellos han concluido con sanciones de 5.000 euros, otro a punto de finalizar propone una multa de 2.500, y hay otro iniciado con una sanción de 5.000. «Estamos falando de sancións por importe de 17.500 euros durante un mes, que poden repetirse ao longo do ano», señala Ana Ermida, portavoz del BNG de Barreiros.

«Para un Concello coma o de Barreiros, con un orzamento real de arredor de 2 millóns e medio de euros, que nun só mes cheguen sancións por importe de case 20.000 euros é unha auténtica barbaridade que non pode soportarse e, máis, cando se levan aumentando impostos municipais nos últimos anos a consecuencia da nefasta xestión económica que se fai por parte do goberno municipal», afirma Ermida, quien reclama al gobierno municipal, «que se poñan a traballar desde xa para darlle solucións a estes problemas e que deixen de poñer desculpas e ampararse no que fagan ou deixen de facer outras institucións. Son cuestións que levan anos enriba da mesa, que todo o mundo sabe e que o goberno municipal ten obriga de buscarlle solucións. Se non son capaces ou se prefiren adicar o seu tempo a outras cuestións, que deixen paso a quen teña capacidade de traballar no benestar do Concello».

Ata as nove desta noite, do 30 de decembro, segue a recollida de alimentos non perecedoiros no pavillón municipal de Barreiros

Ata as nove desta noite, do 30 de decembro, segue a recollida de alimentos non perecedoiros no pavillón municipal de Barreiros. Alí estase a disputar o II Trofeo Solidario Praias de Barreiros CD de fútbol sala, no que participan o CD Cubelas FS, o Trabada FS, o CDE Marino das Figueiras e o anfitrión. O obxectivo é entregar todos eses produtos ao Banco de Alimentos do Concello barreirense para que os distribúan entre as familias máis necesitadas do municipio. Cos organizadores estivo esta tarde o alcalde, Alfonso Fuente Parga.

A DOUS MIL EUROS ASCENDEN OS DANOS CAUSADOS A PASADA NOITE NO ALUMEADO DE NADAL E NAS SEIS FAROLAS NAS QUE ESTABA COLOCADO EN SAN COSME

A DOUS MIL EUROS ASCENDEN OS DANOS CAUSADOS A PASADA NOITE NO ALUMEADO DE NADAL E NAS SEIS FAROLAS NAS QUE ESTABA COLOCADO EN SAN COSME. O ALCALDE XA DENUNCIOU O OCORRIDO DIANTE DA GARDA CIVIL.

Barreiros, 30 de decembro de 2017. Nuns 2.000 euros foron estimados polo alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, os danos causados a pasada noite no alumeado de Nadal e nas seis farolas nas que estaba colocado en San Cosme. Xa foi presentada denuncia diante da Garda Civil e o mandatario pide colaboración veciñal para dar cos autores destes feitos.

O rexedor explicou que “nos roubaron as cintas de LED que tiñamos postas como adorno en seis farolas aquí no centro de San Cosme. Parece máis unha gamberrada que un roubo, porque o valor en si das cintas é moi pequeno; ademais algunha delas rompéronas. Isto sucede despois do que pasou co banco de Comado”.

Fuente Parga indicou que “neste caso non é un valor grande, pois cada tira de LED pode ter custe duns 15 euros, pero si houbo danos porque ao sacar esas tiras de LED estivo toda a noite a travesía de Barreiros sen luz pública, porque se cortou, e ademais nesas seis farolas aparte de deixar as caixas de fusibles á vista, grazas a Deus que non choveu, pero deixáronas sen neutro e ocasionou que se queimaran os equipos das farolas. Co cal estamos a falar duns danos de entorno a uns 2.000 euros, que é o que vai custar repoñer todo iso”.

O alcalde barreirense sinalou que “o que o fixeron está prexudicando aos bens públicos, que en definitiva son deles tamén. Son cousas que non deberían pasar. Se a alguén lle gustaron moito esas tiras de LED puido dirixirse ao Concello e pedilas, xa que custaría moito menos que a reparación que agora haberá que levar a cabo nesas seis farolas”.

Fuente Parga pide colaboración veciñal para dar cos autores dos feitos: “se alguén viu algo disto nesta pasada noite nesa zona que nolo faga chegar. Presentouse denuncia no cuartel na Garda Civil, que fará as investigacións oportunas para ver se podemos dar con que fixo isto”.

E engadiu que “as farolas foron reparadas hoxe á tarde por un operario da empresa que leva o mantemento para que esta noite puidese haber alumeado público en toda esa zona. Senón quedaría sen alumeado público durante tres días”.

Premiados no concurso de poesía e debuxo de Nadal de Barreiros

Premiados no concurso de poesía e debuxo de Nadal de Barreiros

O xurado fixo público onte o fallo

.
XAIME RAMALLAL
BARREIROS / LA VOZ 

O Concello de Barreiros fixo público onte o fallo do concurso de poesía e debuxo que organizou con motivo do Nadal 2017. Na modalidade de poesía, o xurado decidiu que os galardoados fosen: Iria López Boto, Felipe Martín de Burgos, Zara Veiga Castosa, Sara Lamelas Fernández, Saray López García, Leyre Gómez Abelleira e Asier González Franco. Mentres tanto, na categoría de debuxo do certame, os membros do xurado decantáronse polos traballos presentados por Martina Yáñez Lorenzo, Susana Pérez Rodríguez e Pablo Expósito Blanco.

Concierto Banda Folk de Ribas de Sil el Colegios viejos de San Miguel

La imagen puede contener: texto

Concello de Barreiros

Boa tarde 😀. Mañá sábado, ás 20 H. haberá un concerto ofrecido pola Banda Folk de Ribas de Sil, terá lugar nos Colexios Vellos de San Miguel de Reinante.

Está actividade está enmarcada dentro do programa “Nadal pola provincia” que organiza a Deputación Provincial de Lugo en colaboración cos concellos participantes.