Archivo de la categoría: Alcaldia

INFORME DE INTERVENCIÓN-TESOURERÍA DO CONCELLO DE BARREIROS

Fecha de publicación:
Viernes, 1 Noviembre, 2019 – 11:54

Compartimos para coñecemento xeral un informe de secretaría-intervención no que se explica a situación económica municipal. O documento é de sumo interese, pois determina as posibilidades orzamentarias e económicas dos seguintes anos, especialmente do orzamento do ano 2020, sobre o que é tempo de comezar a traballar.

Desde o goberno municipal temos o convencemento de que é preciso afrontar a realidade de xeito serio e rigoroso, rompendo a dinámica económica que se viña mantendo en Barreiros e que coloca a este Concello nunha situación límite.

Acreditamos tamén na necesidade de transparencia e de público coñecemento da situación, polo que nas vindeiras datas organizaremos reunións nas parroquias nas que, sen dubida se falará disto.

VER INFORME SECRETARIA-INTERVENCIÓN

¿Quiénes son los alcaldes que más cobran de España?

SUELDOS PÚBLICOS

¿Quiénes son los alcaldes que más cobran de España?

https://www.elmundo.es/espana/2019/10/11/5d9f137921efa00b188b460e.html

 

Conozca cuál fue la percepción del alcalde o alcaldesa de su ayuntamiento en 2018 y qué tipo de dedicación tuvo durante el año pasado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, preside la inauguración de la cumbre mundial de grandes ciudades por la emergencia climática, este martes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.) Kena Betancur No hay descripción de la foto disponible.

El Ministerio de Política Territorial y Función Públicaha dado a conocer la información relativa a las percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales (8.131 ayuntamientos y 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares) y las retribuciones de sus funcionarios por tramos de percepciones.

Entre los alcaldes y alcaldesas de los consistorios con dedicación exclusiva, los sueldos oscilan entre los 103.667,64 euros que cobró el año pasado Manuela Carmena, en Madrid, y los 4623 del regidor de Marchamalo (Guadalajara), detrás del cual se sitúan otros miles de alcaldes con menos ingresos, aunque sin dedicación al puesto, y otros 2.620 que no tienen retribución alguna, ni siquiera por dietas o asistencias. Tras Carmena, Ada Colau (Barcelona), que el año pasado no informó al ministerio, es la segunda mejor retribuida con 100.000 euros, seguida por los primeros ediles de BilbaoValenciaSan Sebastián y Vitoria con percepciones que oscilan entre 82.000 y casi 93.000 euros.

Retribuciones de alcaldes en 2018. Los ayuntamientos de Navarra no han podido remitir los datos.

El Mundo DATA le ofrece la posibilidad de consultar en un buscador interactivo cuál fue la percepción del alcalde o alcaldesa de su ayuntamiento en el ejercicio 2018. Puede buscar directamente un municipio o utilizar los filtros por provincia o por dedicación para explorar la información.

Las retribuciones de los ediles se aprueban en el Pleno de cada consistorio, unas cantidades que desde 2013 están limitadas según los tramos de población de cada ayuntamiento (los de menos de 1.000 habitan tes no tienen derecho dedicación exclusiva). Entre los regímenes de dedicación se diferencian los siguientes: dedicación “exclusiva“, para quienes han tenido esa dedicación durante todo el año; “parcial“, cuando no hay dedicación total o no ha sido exclusiva durante todo el ejercicio de 2018; y “sin dedicación“, cuando no se percibe retribución en concepto de salario, pero sí asistencias u otros tipo de percepciones no salariales.

Además, se han clasificado bajo el título “no informa” a aquellos ayuntamientos que no han enviado los datos a la Secretaría de Estado la Función Pública, órgano encargado de gestionar esta información. En total, se incluyen datos sobre las percepciones totales de 7.849 alcaldes, de los que 1.256 desempeñaron el cargo durante el año pasado sin dedicación exclusiva y otros 1.158 no informaron sobre sus retribuciones.

Entre quienes no han aportado los datos al Gobierno se encuentran grandes ciudades como TarragonaSabadell (Barcelona), Jerez de la Frontera o el Puerto de Santa María (Cádiz), Leganés (Madrid) o Telde (Las Palmas). Hay ayuntamientos reincidentes, que tampoco remitieron en 2017 las percepciones de sus alcaldes, como los de GranadaOrenseGetafe y Coslada (Madrid), Talavera de la Reina (Toledo) o San Lúcar de Barrameda (Cádiz).

El sistema no ofrece datos de los municipios de la Comunidad Foral de Navarra “al estar pendiente de implementar el sistema de información salarial” en sus ayuntamientos, según indica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

BARREIROS APROBARÁ O LUNS O REGULAMENTO QUE PERMITE A PARTICIPACIÓN VECIÑAL NOS PLENOS

BARREIROS APROBARÁ O LUNS O REGULAMENTO QUE PERMITE A PARTICIPACIÓN VECIÑAL NOS PLENOS

Barreiros, 3 de outubro de 2019. O goberno de Barreiros somete a debate e aprobación inicial no pleno que se celebrará o vindeiro luns ás 20:30 horas o regulamento orgánico municipal, que permitirá ás veciñas e veciños tomar parte nas sesións plenarias, tanto nos puntos da orde do día nos que poidan ter interese, como formulando cuestións de interese xeral en forma de rogos ou preguntas.

A alcaldesa, Ana Ermida, explica que “do que se trata é de fomentar a participación das veciñas e veciños na vida municipal para facer que os plenos sexan de interese para a xente e se convertan en reunións útiles para trasladar os problemas xerais de primeira man.”

Con esta normativa, que unha vez aprobada o luns terá que publicarse para a presentación de alegacións se alguén o desexa, e posteriormente aprobarse de xeito definitivo. A intención do goberno municipal é que poida poñerse en funcionamento no vindeiro pleno de novembro e dese xeito garantir legalmente a participación veciñal nas sesións plenarias.

O texto establece que cando unha entidade ou un veciño ou veciña formule unha proposta de actuación municipal de interese xeral ou unha iniciativa popular, a persoa autora ou representante poderá intervir na sesión do Pleno que corresponda, aos efectos de explicala e defendela antes de que o Pleno entre no debate do dito asunto.

Tamén contempla unha quenda de rogos e preguntas por parte do público asistente á sesión, que versarán sobre temas concretos de interese municipal, non podendo ser obxecto de tratamento plenario intereses particulares concretos. Ao igual que a posibilidade de dirixir preguntas por escrito á presidencia para ser lidas e respostadas unha vez finalizada a quenda de rogos e preguntas incluída na orde do día, sempre que se fixeran chegar con indicación de interese para tratamento pola corporación con unha antelación mínima de 24 horas previas á celebración do mesmo.

O regulamento tamén prevé a creación de Consellos Parroquiais e Sectoriais ou outras formas de participación directa para canalizar a participación das asociacións na vida municipal e coordinar a súa actividade; así como un Rexistro Municipal de Asociacións para a inscrición das entidades do mesmo.

Ana Ermida asegura que “o regulamento é o primeiro paso dun Concello máis participativo e democrático, que fomente a implicación veciñal na vida municipal e colaboración entre a institución municipal e outras entidades para unha mellor xestión e aproveitamento dos recursos públicos dun xeito obxectivo, eficiente e transparente.”

LICITACIÓN DE DESBROZADORA PARA TRACTOR

O CONCELLO DE BARREIROS SACA A LICITACIÓN DE UNHA DESBROZADORA PARA TRACTOR.

O Concello de Barreiros anuncia a adquisición dunha desbrozadora de chan para acoplar ao tractor de titularidade municipal existente.

Barreiros, 24 de setembro de 2019.

Dentro das inversións a financiar co Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 está a adquisición de equipamento para traballos de mantemento en áreas verdes, camiños,… e concretamente a de unha desbrozadora para acoplar ao tractor. “Trátase dunha ferramenta complementaria a outra de brazo, da cal xa se dispón, pero que para determinados traballos resulta máis operativa este tipo de desbrozadoras.” segundo apunta o concelleiro de Obras, Antonio Veiga.

O presuposto base da licitación ten un importe de 9.700€ (máis IVE) e o suministro deberá ser entregado antes do 31 de decembro de 2019

O prazo para presentar as ofertas é dende o 26 de setembro ó 10 de outubro (ambos inclusive). A documentación presentarase nas oficinas municipais do Concello de Barreiros (Rúa Vila nº 63. 27790 San Cosme de Barreiros). De igual modo, as ofertas poderán ser presentadas por correo. En tal caso, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax no mesmo día (982124110).

A documentación (declaración responsable e oferta económica) irá nun sobre pechado, identificado no seu exterior, coa indicación “Licitación de subministro de desbrozadora”, firmado polo licitador ou a persoa que o represente e indicando o nome e apelidos ou razón social da empresa.

Na web municipal está publicada toda a información e documentación precisa para ofertar a licitación.

LICITACIÓN DE DESBROZADORA PARA TRACTOR

Fecha de publicación:
Martes, 24 Septiembre, 2019 – 12:04

Dentro das inversións a financiar co Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 está a adquisición de equipamento para traballos de mantemento en áreas verdes, camiños,…, concretamente unha desbrozadora para acoplar ó tractor de titularidade municipal existente.

Prevese a adquisición dunha desbrozadora de chan, complementaria de outra de brazo que o Concello xa ten dispoñible, pero para determinados traballos resulta máis operativa este tipo de desbrozadoras.

O presuposto base da licitación ten un importe de 9.700€ (máis IVE) e o suministro deberá ser entregado antes do 31 de decembro de 2019

prazo para presentar as ofertas é dende o 26 de setembro ó 10 de outubro (ambos inclusive). A documentación presentarase nas oficinas municipais do Concello de Barreiros (Rúa Vila nº 63. 27790 San Cosme de Barreiros). De igual modo, as ofertas poderán ser presentadas por correo. En tal caso, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax no mesmo día (982124110).

A documentación (declaración responsable e oferta económica) irá nun sobre pechado, identificado no seu exterior, coa indicación “Licitación de subministro de desbrozadora”, firmado polo licitador ou a persoa que o represente e indicando o nome e apelidos ou razón social da empresa.

Documentación (Licitación de suministro de desbrozadora):

– Modelo declaración responsable

– Modelo proposición económica

– Pliego cláusulas administrativas

– Pliego cláusulas técnicas

«Cando cheguei á alcaldía atopei máis dun millón en facturas pendentes»

«Revisando a situación económica, considero necesario informar que se deberán tomar medidas drásticas de control e redución do gasto, tanto corrente como de investimento. Non obstante, con iso soamente non se vai poder volver á senda do cumprimento, polo que será preciso tomar tamén algunha medida importante para o incremento dos ingresos». Así de concluyente es el informe de Intervención del Concello de Barreiros de la Conta Xeral de 2018, en el que se analiza la situación económica. A la nueva alcaldesa, Ana Ermida, y a su gobierno bipartido (BNG-PSOE), no le basta con recortar el gasto, sino que también debe ingresar más. ¿Es posible? ¿Como lo hará? ¿Incrementando tasas o fiándolo a recibir más subvenciones externas? ¿Se atreverá el nuevo gobierno a crear nuevas tasas?

Lejos están los tiempos de las vacas gordas en Barreiros, cuando el bum urbanístico y los ingresos por tasas se contaban por millones de euros. Así, pasó de cobrar 1,9 millones por licencias de obra en 2006 a presupuestar 5.000 euros en 2011. La crisis fue demoledora y poco a poco la economía municipal se fue resintiendo, siendo preciso que en el año 2012 se aprobase un plan de ajuste. Fue la primera vez que el Concello se apretó el cinturón, y en 2013 se notaron los resultados, logrando equilibrar las cuentas y saldar deuda, continuando en esta linea hasta 2017, cuando se incumplió por primera vez la regla de gasto. Pese a ello, en 2018, indica Intervención, «continuouse coa liña negativa de incrementar o gasto e isto trouxo como consecuencia o incumprimento de novo de todas as magnitudes orzamentarias, situando a economía do Concello nunha situación complicada».

Y todo ello a pesar de la habitual ingeniería financiera para cuadrar las cuentas, ya que de los derechos de cobro consignados por el Concello, se consideran que 623.608 euros son de «dudoso cobro», por corresponderse con varios años atrás, siendo la deuda viva a 31 de diciembre de 2018 de 1,8 millones de euros, cuantiosa, pero asumible, ya que supone el 38,78 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio de 2018 (4,6 millones), polo que entra dentro de lo fijado por la ley al ser inferior al 75 % de los ingresos corrientes liquidados.

Ante esta situación, la alcaldesa, Ana Ermida, confía en que el recorte en el gasto corriente que ya está aplicando sea suficiente para dar un giro a la economía municipal, sin tener que subir impuestos. También descarta recortar servicios: «Agora estamos cunha contención de gasto, cun control rigoroso. A nosa intención non é que os ingresos veñan pola vía tributaria nin cargar á xente: o que imos facer é unha xestión estrita do gasto e buscar máis cartos onde sexa».

Despilfarro

A la pregunta de si se despilfarró mucho en Barreiros, es tajante: «

Si, e sobre todo sen ningún control. Chegaban facturas fóra de orzamento. Cando chegamos en xuño atopei que había máis dun millón de euros en facturas pendentes

Pero Ana Ermida no habla de irregularidades, sino que pone el acento en la falta de control: «Estamos recompoñendo todo, e vendo o que vén de atrás. O outro día vimos unha factura de 48 radiadores. 48! Miramos e están aí, pero non sabiamos para que eran. Resulta que en teoría eran para os colexios vellos de San Miguel, pero 48 non sei onde os pensaban poñer».

La opinión del exalcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, es muy diferente: «Non sei de que se sorprende o BNG. Había compras e gastos feitos, por suposto, pero todo xustificado e para dar servizo aos veciños. Dos radiadores que fala instalouse unha caldeira nos colexios vellos de San Miguel cunha subvención, e compramos os radiadores para que cando os fontaneiros tiveran tempo, antes do inverno, os instalasen».

«O BNG leva anos dicindo que gastamos de máis, pero o que faciamos era prestar servizos, sen ningún recorte. Cando deixamos o goberno non había ningunha demanda por impago. E agora din que van gastar menos. Pois xa se ve e xa o estamos notando na perda de servizos», añade Fuente Parga.

«Deixamos facturas pendentes, pero como todos. Fíxose unha nova depuradora, rede de abastecemento, saneamento… E iso hai que pagalo, pero son instalacións das que gozan os veciños, e por iso este verán non houbo problemas coa auga, porque se investiu na rede. E agora deberían seguir facéndoo. Iso é o normal, non sei de que se sorprenden. Que pensaban que era gobernar un Concello? E teño que dicir que un millón en facturas non é moito. O que eles si incrementaron foi o gasto en salarios, porque hai dous liberados e mais Antonio Veiga, que cobra da Deputación, polo que tamén son cartos públicos», concluyó el exalcalde.

AS ANALÍTICAS DE SANIDADE NA PRAIA DE AREALONGA DESACONSELLAN O BAÑO EN DITO AREAL

AS ANALÍTICAS DE SANIDADE NA PRAIA DE AREALONGA DESACONSELLAN O BAÑO EN DITO AREAL

Desde o departamento autonómico comunicaron ao Concello de Barreiros a necesidade de colocar nas entradas do areal a recomendación de non bañarse pola presenza de enterococos intestinais.

A alcaldesa insiste en que existe un proxecto redactado por Augas de Galicia de construción dunha nova depuradora que dá solución aos vertidos causantes da contaminación.

Barreiros, 23 de agosto de 2019. A última hora da mañá de hoxe o Concello de Barreiros recibiu unha comunicación de sanidade sobre a existencia de enterococos intestinais (escherichia coli) en niveis que superan o valor aceptable establecido de contaminación microbiolóxica na auga de baño. Por esta razón, desde o departamento autonómico instaron á entidade municipal a sinalizar a recomendación de non bañarse na praia de Arealonga, á espera dunha nova analítica na vindeira semana. O Concello procedeu a colocar carteis informativos sobre a contaminación temporal, xunto coa recomendación de non bañarse.

Desde o goberno municipal explican que a presenza de enterococos intestinais vén dándose especialmente nos últimos anos a consecuencia dos problemas de depuración  das augas residuais que existen nas parroquias de San Miguel e Reinante. “Por esta razón, entre outras, é urxente acometer as obras necesarias para a construción dunha nova depuradora en San Miguel que, tal e como recolle o proxecto elaborado por Augas de Galicia, solucionaría o saneamento que provoca verquidos en dito areal.”

O Concello lembra que xa existe un proxecto concreto e que o goberno municipal trata de sacalo adiante.

Lembran ademais que, pese ás declaracións do delegado da Xunta, a administración autonómica ten asumido noutros lugares obras similares e, mesmo en Barreiros, existiu hai un tempo un compromiso para aportar unha importante suma de diñeiro a un convenio para a mellora e ampliación das infraestruturas de saneamento entre as que se atopaba esta mesma depuradora.

“Existindo xa ese proxecto concreto para afrontar o problema de depuración das augas residuais de Barreiros  que demanda o delegado e que foi redactado e cuantificado por Augas de Galicia, desde o Concello tomamos a iniciativa de iniciar un diálogo con outras administracións para analizar a posibilidade de execución do mesmo. E nese sentido e nese contexto se encadran as misivas enviadas aos distintos departamentos da Xunta que entendemos poden ter interese e implicación na solución”, relata a alcaldesa.

Ana Ermida  manifesta que “a disposición do Concello é buscar solución a un problema existente desde hai anos e, sendo conscientes da imposibilidade de que esta sexa dada exclusivamente polo Concello, debemos buscar a colaboración interadministrativa en beneficio das veciñas e veciños e fuxir de sectarismos ou apriorismos insubstanciais que non levan a solución algunha”.

A ALCALDESA DE BARREIROS VÉN DE DIRIXIRSE ÁS CONSELLERÍAS DE MEDIO AMBIENTE, TURISMO, SANIDADE E INFRAESTRUTURAS PARA TRASLADARLLES A PROBLEMÁTICA DA DEPURACIÓN NA ZONA DE SAN MIGUEL E REINANTE E SOLICITAR A  IMPLICACIÓN DA ADMINISTRACIÓN GALEGA NO SEU FINANZAMENTO

A ALCALDESA DE BARREIROS VÉN DE DIRIXIRSE ÁS CONSELLERÍAS DE MEDIO AMBIENTE, TURISMO, SANIDADE E INFRAESTRUTURAS PARA TRASLADARLLES A PROBLEMÁTICA DA DEPURACIÓN NA ZONA DE SAN MIGUEL E REINANTE E SOLICITAR A  IMPLICACIÓN DA ADMINISTRACIÓN GALEGA NO SEU FINANZAMENTO.

Barreiros, 22 de agosto de 2019. O goberno municipal de Barreiros manifesta que o seu interese “é tratar de solucionar un problema moi importante que leva anos existindo e que empeora co tempo; como é a depuración de augas residuais que se leva a cabo nas zonas de San Miguel de Reinante e Santiago de Reinante. Este problema, que se coñece e se ten determinado hai anos, podería solucionarse coa construción dunha nova estación depuradora en San Miguel que daría solución a ambas parroquias; tal e como se contempla no proxecto elaborado por Augas de Galicia. Dito proxecto, que este goberno considera fundamental executar, está orzamentado en máis de 3.300.000 euros; cantidade imposible de afrontar para esta administración local.

Ana Ermida explica na carta remitida aos departamentos da Xunta que “o concello de Barreiros ten un censo poboacional de menos de 3.000 habitantes, porén a súa poboación flotante multiplica esta cifra por máis do triplo nos meses de verán. Isto supón que os servizos que se precisan, deben estar dimensionados para atender dita demanda; o que require de investimentos importantes para poder levar a cabo ditas execucións.”

Segundo sinalan desde o goberno “a ubicación dos puntos de vertido actuais son en zonas moi próximas á praia, mesmo a lugares tan emblemáticos como a praias de Augas Santas/As Catedrais, e mesmo a Rede Natura, o que supón uns impactos tanto medioambiental como turístico negativos; a maiores dos evidentes de saúde pública que se detectan mesmo nas analíticas realizadas pola propia administración galega.”

Por esta razón, e considerando que a Xunta de Galicia ten competencia na cuestión e varias das súas consellerías poderían estar involucradas na resolución deste problema, o goberno municipal solicita unha xuntanza para abordar esta cuestión coas distintas Consellerías que poden estar implicadas.

A alcaldesa considera que “é imprescindible a colaboración entre administracións para afrontar investimentos desta importancia, en beneficio das veciñas e veciños de Barreiros, das persoas que visitan este municipio e do propio País, que precisa dunha imaxe moderna, avanzada e con servizos propios do século XXI.”

«Non é chegar e encher, ninguén cambia un concello nun día»

«Non é chegar e encher, ninguén cambia un concello nun día»La imagen puede contener: 1 persona, sonriendo, sentado, pantalla y oficina

BARREIROS / LA VOZ 

O luns día 17, o espertador de Ana Ermida (1983, Barreiros) soou ás 6.10, unha hora máis tarde do habitual nos últimos dous anos, cando se viña erguendo ás 5.10 para viaxar ao Concello de San Sadurniño para traballar na área de Secretaría e Intervención. Pero aquel día uns minutos fóronlle suficientes para chegar ao seu novo emprego, para entrar no consistorio lucense de Barreiros e facer historia como a primeira alcaldesa do municipio.

Ana Ermida é nacionalista, pero non de berce, nin tampouco da canteira de estudantes de Santiago, onde se licenciou en Dereito. Coma Celso Emilio Ferreiro, que falaba galego porque si, porque lle gustaba e lle petaba, ela ingresou en Galiza Nova con 16 anos. Un impulso, unha convicción -«penso que o noso país está necesitado de xente que loite e que o defenda, e non podemos facer outra cousa», di-, que se reforzou co tempo. Fai catro anos gravou no seu ombreiro dereito unha tatuaxe de Rosie a Remachadora, a figura icónica nos Estados Unidos e da loita laboral das mulleres. Pero cun acento galego: á Rosie remangada engadiulle unha estrela roxa de cinco puntas e un verso de Rosalía: «A estrela que brila», do poema Negra Sombra, que tamén está na lápida de súa nai.

Ana Ermida repetiu como candidata e gañou. Certo é que o trunfo do BNG en Barreiros víase vir, cun PP en caída polo estigma do urbanismo desaforado. «Podías intuílo, pero había que gañar. E, con todo, costa crelo», sinala. Así, o BNG, co apoio dunha concelleira socialista, rachou con catro décadas de goberno de centro dereita.

Tras a celebración chegou o primeiro día de traballo: «Entrei cunha sensación de preguntar: por onde imos empezar?». Son moitas as expectativas xeradas, e Ana Ermida sábeo, pero fala con prudencia, lonxe de estridencias. Que non se espere unha revolución en Barreiros: «Non é chegar e encher.Ninguén cambia un concello nun día». Vén de traballar da Administración e sabe que «unha cousa é o desexable e outra o que se pode facer. Hai compromisos que cumprir, cousas que funcionan ben e outras que revisar». E sobre o urbanismo, engade: «O mal está feito e hai que ir pouco a pouco, planificando de novo».

Pero algo xa se move en Barreiros. Ermida baixou o soldo que lle correspondía de 40.000 a 29.000 euros. Un xesto, un paso, di, nun obxectivo: «Mudar a imaxe e recuperar o orgullo de ser de Barreiros, que nos últimos anos perdeuse».