Archivo de la categoría: Plenos

Convocatoria de pleno extraordinario do 10 de decembro de 2020

CONVOCATORIA
Conforme ao disposto no artigo 46 da LRBRL, convócase a Vde. á sesión EXTRAORDINARIA, que se celebrará no Salón de sesións da Casa do Concello polo Pleno da Corporación ás DEZ HORAS (10,00 h.) do día DEZ DE DECEMBRO DE 2020 en primeira convocatoria, e dous días despois a mesma hora en segunda convocatoria en caso de non existir o qúorum esixido na primeira,
ORDE DO DÍA
1.- Aprobación da adhesión ó Convenio asinado entre a Xunta de a FEGAMP para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia en relación ó cumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19.
2.- Aprobación do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito 4/2020.
Barreiros, 4 de decembro de 2020

A Alcaldesa
Asdo.: Ana Belén Ermida Igrexas

DON JOSE ALFONSO FUENTE PARGA

DON JOSÉ MANUEL GÓMEZ PUENTE

DON LORENZO PENABAD BOLAÑO

DON ALVARO DANIEL NAVIA FERREYRA

DONA Mª DEL MAR SANTE GARCÍA

DON ANTONIO VEIGA OUTEIRO

DONA MONTSERRAT PORTEIRO SANCHEZ

DON DÁMASO RATOEIRA BASANTADON DANIEL GARCÍA FERNANDEZ

DONA MARIA CARMEN VEIGA RODRÍGUEZ

Los vecinos de Barreiros tendrán voz en los plenos

Los vecinos de Barreiros tendrán voz en los plenos

La corporación votó anoche el reglamento de participación y el Gobierno local no descarta ponerlo en marcha en noviembre

XAIME RAMALLAL
M. CUADRADO
BARREIROS / LA VOZ 

El cartel «O pobo manda e o pobo ordena» preside la entrada a la casa consistorial de Barreiros, donde anoche estaba previsto que se aprobara en un pleno ordinario el reglamento orgánico del Concello que, entre otros asuntos, permitirá la participación vecinal en los plenos. El texto contempla que los vecinos podrán formular propuestas de actuación municipal de interés general o iniciativas populares antes de que la corporación las debata. También se permitirá su participación en el apartado de ruegos o preguntas e incluso la posibilidad de que los vecinos planteen preguntas a la presidencia para ser respondidas en las sesiones. La norma abre las puertas a crear consejos parroquiales y sectoriales, como explicó la regidora nacionalista Ana Ermida, que avanza que tras la aprobación el reglamento se tendrá que exponer públicamente y no descarta que pueda estar operativo en noviembre.

Otro de los asuntos que se abordaron en el pleno fue el de aplicar a los vecinos una bonificación de tres euros (de 9 a 6) en uno de los recibos bimensuales de la basura. Este descuento solo se realizará una vez y desde el Concello no descartan que sea en el próximo recibo. El Gobierno adopta esta medida después de que en febrero el presidente de Sogama anunciara que los 295 concellos adscritos al convenio con la Sociedade Galega do Medio Ambiente podrían acogerse este año a la rebaja del 10 % en el canon, una decisión motivada por los buenos resultados económicos de Sogama en los últimos cuatro años. No es una rebaja gratuita, sino con condicionantes, entre ellos que los ayuntamientos deben repercutir la bonificación a los vecinos.

Además de la cuenta general del 2018, la corporación también tenía previsto aprobar la autorización de ocupación del dominio público para colocar un punto de recarga eléctrica para vehículos junto al teleclub de San Cosme. Ermida explicó que la empresa EDP se encarga de la tramitación. El punto podría estar operativo a final de año. Entre las mociones debatidas figuraba la del BNG en apoyo a los empleos y a la actividad industrial en Alcoa San Cibrao.

BARREIROS APROBARÁ O LUNS O REGULAMENTO QUE PERMITE A PARTICIPACIÓN VECIÑAL NOS PLENOS

BARREIROS APROBARÁ O LUNS O REGULAMENTO QUE PERMITE A PARTICIPACIÓN VECIÑAL NOS PLENOS

Barreiros, 3 de outubro de 2019. O goberno de Barreiros somete a debate e aprobación inicial no pleno que se celebrará o vindeiro luns ás 20:30 horas o regulamento orgánico municipal, que permitirá ás veciñas e veciños tomar parte nas sesións plenarias, tanto nos puntos da orde do día nos que poidan ter interese, como formulando cuestións de interese xeral en forma de rogos ou preguntas.

A alcaldesa, Ana Ermida, explica que “do que se trata é de fomentar a participación das veciñas e veciños na vida municipal para facer que os plenos sexan de interese para a xente e se convertan en reunións útiles para trasladar os problemas xerais de primeira man.”

Con esta normativa, que unha vez aprobada o luns terá que publicarse para a presentación de alegacións se alguén o desexa, e posteriormente aprobarse de xeito definitivo. A intención do goberno municipal é que poida poñerse en funcionamento no vindeiro pleno de novembro e dese xeito garantir legalmente a participación veciñal nas sesións plenarias.

O texto establece que cando unha entidade ou un veciño ou veciña formule unha proposta de actuación municipal de interese xeral ou unha iniciativa popular, a persoa autora ou representante poderá intervir na sesión do Pleno que corresponda, aos efectos de explicala e defendela antes de que o Pleno entre no debate do dito asunto.

Tamén contempla unha quenda de rogos e preguntas por parte do público asistente á sesión, que versarán sobre temas concretos de interese municipal, non podendo ser obxecto de tratamento plenario intereses particulares concretos. Ao igual que a posibilidade de dirixir preguntas por escrito á presidencia para ser lidas e respostadas unha vez finalizada a quenda de rogos e preguntas incluída na orde do día, sempre que se fixeran chegar con indicación de interese para tratamento pola corporación con unha antelación mínima de 24 horas previas á celebración do mesmo.

O regulamento tamén prevé a creación de Consellos Parroquiais e Sectoriais ou outras formas de participación directa para canalizar a participación das asociacións na vida municipal e coordinar a súa actividade; así como un Rexistro Municipal de Asociacións para a inscrición das entidades do mesmo.

Ana Ermida asegura que “o regulamento é o primeiro paso dun Concello máis participativo e democrático, que fomente a implicación veciñal na vida municipal e colaboración entre a institución municipal e outras entidades para unha mellor xestión e aproveitamento dos recursos públicos dun xeito obxectivo, eficiente e transparente.”

UNANIMIDADE NO CONCELLO DE BARREIROS PARA A MOCIÓN DA PLATAFORMA SANIDADE QUE SOLICITABA UN SERVIZO DE PEDIATÍA DE CALIDADE NA MARIÑA

UNANIMIDADE NO CONCELLO DE BARREIROS PARA A MOCIÓN DA PLATAFORMA SANIDADE QUE SOLICITABA UN SERVIZO DE PEDIATÍA DE CALIDADE NA MARIÑA

A moción da Plataforma Sanitaria da Mariña foi defendida polo portavoz do colectivo, Víctor Vila, nun pleno abarrotado de veciñas e veciños.

A Mariña, 28 de Xaneiro de 2019. De novo a  moción presentada pola Plataforma en defensa da Sanidade Pública da Mariña no Concello de Barreiros acadou o voto favorable de forma unánime. Nunha sesión plenaria abarrotada de veciñas e veciños , a moción foi defendida polo portavoz do colectivo, Víctor Vila, tras cederlle o seu primeiro turno de palabra o grupo municipal do Bng e ser este aceptado pola corporación.

Desde a Plataforma Sanitaria queremos de as grazas a todos os gupos políticos que conforman a Corporación Municipal polo seu voto favorable. Agardamos que esto non quede só nun xesto e “ se traslade á Xunta o acordo unánime tomado en Barreiros, para que comecen a traballar na solución deste grave problema sanitario que afecta tamén aos veciños Concellos de Mondoñedo e Lourenzá”- manifesta Víctor Vila.

O BNG SOLICITA EXPLICACIÓNS EN PLENO SOBRE OS SERVIZOS QUE SE PRESTAN EN BARREIROS

O BNG SOLICITA EXPLICACIÓNS EN PLENO SOBRE OS SERVIZOS QUE SE PRESTAN EN BARREIROS, OS INVESTIMENTOS E O CONTROL SOBRE OS SERVIZOS CONTRATADOS.

A formación nacionalista rexistrou a solicitude acompañado de máis de 150 sinaturas de veciñas e veciños.

Barreiros, 30 de agosto de 2018. O BNG vén de rexistrar en Barreiros un escrito, acompañado de sinaturas recollidas fundamentalmente na zona de praia, no que se pide que no vindeiro pleno “se dea conta detallada das actuacións, investimentos e xustificacións das mesmas realizadas nos servizos municipais; así como o sistema de control que se ten establecido desde o goberno municipal para garantir o funcionamento dos servizos públicos.”

A portavoz municipal, Ana Ermida, explicou que desde o BNG quixeron “facer de altofalantes das demandas veciñais e, neste caso, tamén das de aquelas perosas que teñen establecida a súa residencia temporal no noso concello desde hai moitos anos e que nos trasladaron a súa preocupación e malestar pola deriva na situación do Concello de Barreiros.”

Desde o BNG explican que “estas persoas que teñen a súa segunda residencia en Barreiros tamén contribúen dalgún xeito ás arcas municipais e téñense convertido, dun xeito ou outro, en parte da base social barreirense.”

“Puidemos constatar que o malestar é cada vez maior tamén na zona da praia, polo que tampouco podemos obviar as demandas que se realizan que, en moitos casos, son coincidentes coas que realizan as veciñas e veciños que residen permanentemente en Barreiros. Por iso realizamos unha recollida de sinaturas simbólica, de só un par de días, para acompañar e reforzar unhas peticións que son practicamente unánimes en todo o concello de Barreiros”, aseguran.

“O que queremos é recibir algunha explicación sobre as razón para que Barreiros camiñe cara atrás en todos os sentidos, por que cada vez temos menos e peores servizos e, por riba, máis caros. Queremos que no pleno de setembro se faga un exercicio de análise para comezar a traballar xa nas medidas necesarias para que Barreiros recupere o bo nome”, asegura Ana Ermida.

Desde o BNG manifestan o seu apoio ás reivindicacións veciñais relativas tanto á zona de praia coma ao interior e póñense a disposición da veciñanza, “despois de ter recollidas numerosas demandas nas reunións” que realizaron durante o mes de agosto e que “servirán de base para elaborar o programa electoral para as eleccións municipais do ano que vén”, sinalan.