Archivo de la categoría: Gaseoducto

A PROPOSITO DO GASODUTO

A PROPOSITO DO GASODUTO

Por medio do artigo do corresponsal en Ribadeo de éste xornal do pasado día 12 descubrimos algunos aspectos que non podemos deixar dce comentar.

En primeiro lugar vénsenos a dála razón cando sempre sostivemos que ésta infraestructura se construía fundamentalmente para ALCOA e así queda demostrado cando agóra recoñecen que soio un escaso 1% do subministro vái para a poboación mentras máis do 99% (NOVENTA E NOVE POR CENTO) é consumido por ALCOA; o mesmo día da inauguración presumían de que darían servizo a 55.000 mariñáns e dóus anos despós resulta que teñen 8.613 abonados… e ísto non é así porque os mariñáns non queiran conectarse, non, é porque aas cxanalizacións non chegan as súas casas. Con ALCOA teñen dabondo.

Estes son unos datos que teñen más relevancia da que parece xá que si fallase ALCOA o gasoduto deixaría de ser rentable e ¿sabe vostede quén tería que facerse cargo das pérdidas?, pòis o Estado, é decir, vostede e máis nosoutros cos nósos impostos. Este é un dos motivos polos que se declaróu ilegal a infraestructura porque era unha condición que non podía figurar (pero sí figura) na autorización administrativa. Néste íntre cabe lembrar que nós nunca estivemos, nin estamos, en contra da infraestructura nin de que dé servizo fundamentalmente a ALCOA, a que desexamos moitos anos de existencia, estivemos i estamos en contra de un trazado e de unha tramitación ilegales según deixóu mói claro o Tribunal Supremo na súa sentencia, por certo, inapelable; da mesma maneira sempre estivemos, i estamos, abertos ao diálogo i a negociación, ofertas que áta o de agóra nunca fóron aceptadas.

Este non é o momento nin o lugar para profundizar na sentencia, pero o aludido non  é o único motivo para “as anulacións da autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución i o recoñecemento da utilidade pública do gasoduto” i por eso se solicitóu ao xuíz que paralizase a nova tramitación administrativa que Gas Natural inicióu ao amparo de unha documentación declarada ilegal.

Non nos parece xusto en absoluto cargar sobre o Alcalde de Barreiros a responsabilidade de que se poida parar, e incluso desmantelar, o gasoduto; ésta responsabilidade é claramente i a todas luces de quénes proxectaron, autorizaron e construíron unha infraestructura que repetimos fói declarada inapelablemente ilegal pólo Tribunal Supremo.

PLATAFORMA AFECTADOS POLO GASODUTO

Alcoa consume el 99,3 % del combustible que transporta el gasoducto de A Mariña

Alcoa consume el 99,3 % del combustible que transporta el gasoducto de A Mariña

Gas Natural estima que el consumo doméstico supondrá solo el 0,7% en 2023

.
PEPA LOSADA
JOSÉ ALONSO 
RIBADEO / LA VOZ 

Gas Natural Transporte sigue adelante con la tramitación administrativa del proyecto del gasoducto de A Mariña, infraestructura que se puso en marcha en el año 2015 pero que a finales del año pasado sufrió un traspiés de imprevisibles consecuencias, cuando la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la cual anulaba la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y el reconocimiento de utilidad pública del gasoducto.

Ante este revés legal, consecuencia de la demanda presentada por el Concello de Barreiros en nombre de la plataforma de afectados por el trazado del gasoducto, Gas Natural Transporte inició una nueva tramitación del proyecto. La respuesta de los denunciantes fue solicitar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ejecución de la sentencia, es decir, que se pare y desmantele el gasoducto. Una vez se acepte la solicitud, corresponderá al denunciante, el Concello de Barreiros, tomar la decisión definitiva y llevar a sus últimas consecuencias el desmantelamiento del gasoducto. Será pues, el alcalde barreirense, Alfonso Fuente, quien en su momento tendría la última palabra.

Como consecuencia de esa tramitación paralela se van conociendo nuevos datos de esta infraestructura que atraviesa la costa de la comarca. Uno de los informes procede de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que el pasado 20 de marzo avaló que los compromisos de consumo de gas (de Alcoa) justifican la construcción del gasoducto y acreditan su viabilidad económica, requisito que faltó en la anterior tramitación.

Según la información presentada por Gas Natural Transporte en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a 31 de octubre de 2017 había 8.436 puntos de suministro del gasoducto en los municipios de Barreiros, Burela, Foz, Ribadeo y Xove, cifra que subió un 2%, hasta 8.613 puntos de suministro, a 31 de enero del 2018. En concreto, hay 209 en Barreiros, 2.758 en Burela, 2.817 en Foz, 2.678 en Ribadeo y 151 en Xove.

Pero el consumo doméstico de gas suministrado por el gasoducto es poco menos que irrelevante. No llega al 1%. Alcoa es el gran demandante de gas. Y lo seguirá siendo, porque la previsión de consumo anual comprometido hasta el año 2023 es de 3.526 gigavatios-hora de gas natural, de los cuales, 3.500 gigavatios-hora corresponderían al consumo industrial (el 99,3 %) y 26 (el 0,7 %) al suministrado a las poblaciones mariñanas.

Para darse cuenta de la magnitud del consumo basta con realizar una equivalencia: un gigavatio-hora equivale a mil millones de vatios-hora o a un millón de kilovatios suministrados en una hora.

PLATAFORMA DE AFECTADOS POLO GASODUTO

A PROPOSITO DO GASODUTOLa imagen puede contener: 1 persona, de pie, multitud y exterior

Antes de facer historia dos recentes acontecementos queremos manifestar por enésima vez que non temos nada en contra do gasoduto, pero sí en contra do séu trazado.

O pasado 30 de novembro o Tribunal Supremo ditóu unha contundente e inapelable sentencia sobre do recurso Contencioso Administrativo presentado polo Concello de Barreiros pola que anula a autorización para a construcción do gasoduto, a aprobación do séu proxeto e a declaración de utilidade pública do mesmo; para que nos vaiamos entendendo: ao día de hoxe o gasoduto é ilegal; ao día de hoxe (e tampouco cando se fíxo…!) non podería construirse.

Queremos deixar claro que se chegóu a éste punto pólo ninguneo ao que nos sometéu a promotora da infraestructura que nunca quíxo reunirse con nós para tratar de acadar unha solución e manifestando de maneira soberbia que “habían confeccionado el mejor de los proyectos posibles y con absoluto respeto a la legislación vigente”; póis menos mal porque á vista da sentencia… E falando de xulgados debemos tamén lembrar que éles fóron os primeiros en denunciarnos por defender a ocupación ilegal das nósas fincas como agóra queda demostrado.

Néstes momentos a promotora tén iniciada a tramitación de nova autorización como xa fixera no 2.011 e como si non existíse unha sentencia do Tribunal Supremo que como queda díto anula na súa totalidade o proxeto. Non nos cabe duda de que o fái para tratar de eludír a execución da repetida sentencia que áta o de agóra non se poido solicitar por estricto cumplimento dos plazos legáis.

Chegados a este punto, en primeiro lugar, váise pedír ao Supremo que paralice os trámites iniciados pola promotora e de seguido por decencia, por respeto a tódolos afectados e por responsabilidade, váise levar ao último extremo as consecuencias da xá citada sentencia e por élo pediráse a súa execución de maneira inmediata.

Esto deberá traer como primeira consecuencia que o gasoduto déixe de prestar servicio con tódolos inconvenientes que o amable lector se pode supoñer, pero ao analizálo queremos que teña claro de quén é a reponsabilidade, quén fói o que tramitóu un proxeto ilegal e quen fói o que o autorizóu ao marxen da Léi según dictaminóu o Tribunal Supremo.

Confiamos en que, agóra sí, se abra un período de negociación no que que se poida acadar unha solución que resulte satisfactoria para todos e xá por último queremos lembrarlles aos afectados que as súas propiedades está ocupadas por unha tubería ilegal e que no séu día se lles ocasionaron outros perxuicios de ocupación temporal e que, por todo élo, póden (deben na nósa opinión) pedír compensacións.

PLATAFORMA DE AFECTADOS POLO GASODUTO

Los opositores al trazado del gasoducto analizan qué pasos dar ante la nueva tramitación del proyecto

Los opositores al trazado del gasoducto analizan qué pasos dar ante la nueva tramitación del proyecto

Se reunirán mañana con su abogado, acompañados por el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente: «Imos mirar que se faga todo ben»La imagen puede contener: 1 persona, de pie, multitud y exterior

CEDIDA  (Ampliar Foto)
RIBADEO / LA VOZ 

La Plataforma de afectados por el trazado del gasoducto analizará mañana con su abogado, Raúl Bocanegra, qué pasos dar una vez que Gas Natural Fenosa ha vuelto a iniciar la tramitación administrativa del proyecto. El gasoducto lleva dos años en servicio, pero el pasado 30 de noviembre el Tribunal Supremo anuló el proyecto y la autorización para construirlo como consecuencia de la demanda presentada en su día por el Concello de Barreiros en nombre de la plataforma de opositores al trazado (formada mayoritariamente por vecinos de Barreiros y Ribadeo).

A raíz de aquel fallo, desde la plataforma se sostuvo que el gasoducto quedaría definitivamente anulado en el caso de que solicitaran la ejecución de la sentencia, abriendo las puertas a una posible negociación. Por su parte, Gas Natural Fenosa manifestó que la anulación se debía a un defecto de forma en el procedimiento administrativo para conseguir las licencias, por lo que pediría una nueva autorización. Y es lo que ha hecho, ignorando a la plataforma. El primer paso fue exponer las listas de las más de 1.800 propiedades que se expropiaron y dando un plazo para alegar. Lo que va a hacer Gas Natural Fenosa es repetir todos los pasos ya dados, con la pretensión de que le autoricen de nuevo la obra, descartando absolutamente tener que construir un nuevo gasoducto cambiando el trazado. Al contrario, asegura que este fallo no afecta ni afectará a sus clientes ni a su servicio.

Ahora queda por ver la respuesta de la otra parte, la plataforma. A la espera de la reunión con su abogado, hay un evidente y lógico desconcierto, pues no está claro qué pasos tienen que dar ni con qué fin. El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, manifestó ayer que acudirá a la reunión: «Parece que Gas Natural ten presa por tramitar de novo todo o proxecto. Imos mirar e ver que se faga todo ben», manifestó ayer.

El abogado Raúl Bocanegra tiene amplia experiencia en este tipo de contenciosos. Ya hace años representó a los vecinos de Otur, en el Occidente asturiano, que se oponían al trazado de la autovía del Cantábrico, logrando finamente que el Ministerio de Fomento lo cambiase.

Gas Natural, obligada a tramitar de nuevo el gasoducto de A Mariña

Gas Natural, obligada a tramitar de nuevo el gasoducto de A Mariña

Pide autorización para la obra, en servicio desde hace dos años, que anuló el Supremo

PEPA LOSADA

JOSÉ ALONSO 
RIBADEO / LA VOZ 20/01/2018 05:00 H

El Tribunal Supremo anulaba el pasado 30 de noviembre el proyecto del gasoducto de A Mariña, como consecuencia de la demanda presentada en su día por el Concello de Barreiros en nombre de la plataforma de opositores al trazado (formada mayoritariamente por vecinos de Barreiros y Ribadeo). En ese momento surgió la duda de las consecuencias que implicaba la anulación. Horas después de conocer la sentencia, Gas Natural Fenosa, promotora del gasoducto, manifestaba que la anulación se debía a un defecto de forma en el procedimiento administrativo para conseguir las licencias, por lo que pediría una nueva autorización. Y es lo que ha hecho. El proyecto inicia la nueva tramitación, repitiendo los pasos, con la exposición de las listas de las más de 1.800 propiedades que se expropiaron y dando un plazo para alegar. Este paso llega cuando el gasoducto ya lleva dos años en servicio.

ˆ

Distinta lectura

La Plataforma contra el trazado del gasoducto no hizo la misma lectura de la sentencia. Aunque manifestándose con prudencia, indicaron que el fallo anulaba todo el proyecto, con lo que en caso de solicitar la ejecución de sentencia no le bastaría a Gas Natural con pedir una nueva autorización administrativa. Con su abogado, Raúl Bocanegra, tenían previsto analizar qué pasos dar, no descartando negociar una posible compensación. Ayer intentaron contactar con el alcalde de Barreiros, que se encontraba en Fitur, para conocer su parecer. A lo largo de la próxima semana deberán decidir si responden de alguna forma a esta nueva situación.

Por su parte, Gas Natural sostenía que la sentencia no iba a suponer afectación alguna ni a clientes ni a la compañía y ha iniciado de nuevo el procedimiento de solicitud de la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y el reconocimiento de utilidad pública del gasoducto de A Mariña.

El pasado 29 de diciembre la Dirección General de Política Energética y Minas acordó aplicar a este procedimiento la tramitación de urgencia. La consecuencia es que los plazos exigidos se reducen a la mitad. También se acumula la tramitación de los tres expedientes administrativos. La exposición pública se limitará a diez días, una vez los anuncios y la relación de los propietarios expropiados se publique en el tablón de edictos de los diferentes concellos: Ribadeo, Barreiros, Burela, Cervo, Xove y Viveiro. En el caso de Ribadeo, por ejemplo, los documentos se publicaron el pasado día 18.

En todo caso, el proyecto expuesto es exactamente el mismo que se tramitó en su día, con el mismo presupuesto de ejecución (26,3 millones) y trazado, que tanta oposición suscitó en Barreiros.

Queda por ver el efecto que tendría en la tramitación la presentación de alegaciones y cómo demoraría la consecución de los nuevos permisos y la regularización del gasoducto.

La compañía insiste en que es un procedimiento administrativo y que no cambiará el trazado: ahí el lío

Desde Gas Natural insistieron ayer en que el procedimiento que ahora se inicia es meramente administrativo. En ningún caso se plantea modificar el trazado del gasoducto ni hacer obras nuevas. Y recalcaron que el servicio está garantizado para los clientes.

En la línea de lo ya avanzado en su día, manifestaron: «La resolución del Tribunal Supremo vino motivada por un defecto de forma en el procedimiento administrativo del proyecto del Gasoducto de A Mariña Lucense. Durante la tramitación coincidió un cambio de normativa y por ello el Tribunal Supremo anuló la autorización al entender que existió un defecto de forma en ese procedimiento. La compañía solicitó una nueva autorización administrativa al Ministerio con la normativa vigente. Mientras tanto, no va a haber ninguna afectación ni a infraestructuras ni a clientes de la compañía».

Alcoa

El gasoducto fue proyectado para abastecer a la factoría de Alcoa en San Ciprián y dar servicio a los principales núcleos de población de A Mariña. Con un trazado de 65 kilómetros, discurre por los términos municipales de Ribadeo (14.930 metros), Barreiros (10.610 metros), Foz (18.184), Burela (1.715), Cervo (9.839), Xove (8.570) y Viveiro (1.197). Donde más oposición suscitó fue en Barreiros y, en menor medida, Ribadeo. Solicitaron que se cambiase el trayecto y que discurriese paralelo a la autovía, alejado de las casas. Finalmente, presentaron una demanda que ha llegado a este punto actual.

 

Opositores al trazado del gasoducto analizarán con su letrado qué pasos dar tras la sentencia que lo anula

Opositores al trazado del gasoducto analizarán con su letrado qué pasos dar tras la sentencia que lo anula

Se reunirán el próximo viernes con el abogado Raúl Bocanegra, que ya ganó un pleito que obligó a cambiar el trazado de la A-8 en Otur

.
PEPA LOSADA
BARREIROS / LA VOZ 

La plataforma de afectados por el trazado del gasoducto de A Mariña, a quienes finalmente el Tribunal Supremo ha dado la razón al apreciar que cuando menos hubo un error en la autorización administrativa del proyecto, analizarán con su letrado el alcance de la sentencia y qué pasos dar ahora. En principio, según manifestó su portavoz, Luis Vieites, tienen previsto reunirse el lunes con el abogado que llevó la causa que, en nombre de la plataforma, presentó el Concello de Barreiros. Se trata de Raúl Bocanegra, quien ya ganó otro juicio de vecinos de Otur (Navia) que obligó al Ministerio de Fomento a cambiar el trazado de la autovía del Cantábrico.

Desde la plataforma se cree que la sentencia va más allá apreciar un mero error de forma y que, en contra de lo que afirmó Gas Natural Fenosa en su primera valoración, no le bastará tramitar de nuevo la autorización administrativa. Así las cosas, entre las opciones que se presentan podría figurar una negociación.

FALLO CONTENCIOSO PLATAFORMA DE AFECTADOS POLO GASEODUCTO

FALLO CONTENCIOSO PLATAFORMA DE AFECTADOS POLO GASODUCTO
Lembraredes que fái un par de anos que presentamos ante o Tribunal Supremo un Recurso de Casación contra a sentencia dictada polo Tribunal Superior de Justicia
que desestimaba o Contencioso Administrativo en contra do gasoduto da Mariña.
Toda vez que o fallo (FAVORABLE PARA NÓS) trascendéu á prensa quero anticiparvos esta bóa nova; en vindeiros días entrevistarémonos cos avogados de Bocanegra
para saber da trascendencia da sentencia e das actuacións de futuro.
De todo élo estaréis puntualmente informados.
Saúdos.

Pagan expropiaciones de 300 fincas por el gasoducto en Barreiros y sigue el contencioso por el trazado

Pagan expropiaciones de 300 fincas por el gasoducto en Barreiros y sigue el contencioso por el trazado
El Tribunal Supremo aún no ha resuelto la demanda vecinal
J. A.
BARREIROS / LA VOZ 06/09/2016 05:00

Los propietarios de las más de trescientas fincas expropiadas para ejecutar el gasoducto en el municipio de Barreiros ya están recibiendo o recibirán en los próximos días las notificaciones de la subdelegación del Gobierno citándolos en el consistorio de Barreiros a partir del 3 de octubre, hasta el día 24, para cobrar de Gas Natural Transporte SDG las cantidades asignadas y los intereses correspondientes en aplicación de la ley de expropiación forzosa.

Los vecinos de Barreiros fueron los que plantearon más batalla al trazado del gasoducto, logrando que el Concello barreirense se involucrase y presentase en su nombre un contencioso que sigue pendiente de resolverse en el Tribunal Supremo. La demanda fue presentada inicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y admitida a trámite en octubre del 2013. En ella se solicitaba la paralización cautelar de las obras en tanto la sala no se pronunciaba sobre la reclamación del trazado. Este punto no fue tenido en cuenta y el gasoducto finalmente se ejecutó y ya está operativo desde hace meses. Una vez que el TSJ de Madrid desestimó la demanda del Concello de Barreiros, se recurrió en el Supremo, que aún deberá pronunciarse.

Ya se distribuye gas natural en Viveiro, Cervo y Barreiros

Ya se distribuye gas natural en Viveiro, Cervo y Barreiros

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, y el director general de Negocios Regulados de Gas Nautral, Antoni Peris, abrieronayer de forma simbólica la llave de válvula que conectará la localidad de Xove al ramal de transporte primario de gas Ribadeo–Viveiro.
El acto también contó con la presencia del delegado general de Gas Natural en Galicia, Manuel Fernández Pellicer; el director de Distribución Gas en la zona norte, Roberto Cámara; la directora general de Gas Natural Galicia, Raquel Vallejo, y el alcalde de Concello de Xove, Demetrio Salgueiro. Gas Natural Galicia invertirá más de 700.000 euros para dotar de suministro de gas natural a este municipio, que se conectará a la red de gas natural a través del gasoducto de A Mariña lucense. La compañía ha construido una red de distribución de más de 5,3 kilómetros, que permitirá que los hogares, industrias y comercios de la localidad puedan beneficiarse de las ventajas económicas y medioambientales del gas natural.conexion
La compañía energética destinó 30 millones de euros en la construcción del ramal de transporte primario Ribadeo y Viveiro, inaugurado en febrero 2015, una infraestructura que permitirá el acceso al gas natural a más de 55.000 habitantes de la comarca y al tejido empresarial e industrial de la zona, lo que supondrá una importante mejora en la economía doméstica de las familias y en la competitividad de las industrias y empresas de la comarca mariñana.
A través del gasoducto de A Mariña se conectarán en una primera fase, los municipios de Ribadeo y Xove, y además está previsto desarrollar los proyectos de gasificación de Foz y Burela, tal como informan desde Gas Natural Galicia.
Actualmente, Gas Natural Galicia ya distribuye en tres municipios de A Mariña lucense (Cervo, Barreiros y Viveiro), donde se adelantó el suministro de gas natural a través de plantas satélite de GNL a la espera de que se conecten al gasoducto general posteriormente.