PLATAFORMA DE AFECTADOS POLO GASODUTO

A PROPOSITO DO GASODUTOLa imagen puede contener: 1 persona, de pie, multitud y exterior

Antes de facer historia dos recentes acontecementos queremos manifestar por enésima vez que non temos nada en contra do gasoduto, pero sí en contra do séu trazado.

O pasado 30 de novembro o Tribunal Supremo ditóu unha contundente e inapelable sentencia sobre do recurso Contencioso Administrativo presentado polo Concello de Barreiros pola que anula a autorización para a construcción do gasoduto, a aprobación do séu proxeto e a declaración de utilidade pública do mesmo; para que nos vaiamos entendendo: ao día de hoxe o gasoduto é ilegal; ao día de hoxe (e tampouco cando se fíxo…!) non podería construirse.

Queremos deixar claro que se chegóu a éste punto pólo ninguneo ao que nos sometéu a promotora da infraestructura que nunca quíxo reunirse con nós para tratar de acadar unha solución e manifestando de maneira soberbia que “habían confeccionado el mejor de los proyectos posibles y con absoluto respeto a la legislación vigente”; póis menos mal porque á vista da sentencia… E falando de xulgados debemos tamén lembrar que éles fóron os primeiros en denunciarnos por defender a ocupación ilegal das nósas fincas como agóra queda demostrado.

Néstes momentos a promotora tén iniciada a tramitación de nova autorización como xa fixera no 2.011 e como si non existíse unha sentencia do Tribunal Supremo que como queda díto anula na súa totalidade o proxeto. Non nos cabe duda de que o fái para tratar de eludír a execución da repetida sentencia que áta o de agóra non se poido solicitar por estricto cumplimento dos plazos legáis.

Chegados a este punto, en primeiro lugar, váise pedír ao Supremo que paralice os trámites iniciados pola promotora e de seguido por decencia, por respeto a tódolos afectados e por responsabilidade, váise levar ao último extremo as consecuencias da xá citada sentencia e por élo pediráse a súa execución de maneira inmediata.

Esto deberá traer como primeira consecuencia que o gasoduto déixe de prestar servicio con tódolos inconvenientes que o amable lector se pode supoñer, pero ao analizálo queremos que teña claro de quén é a reponsabilidade, quén fói o que tramitóu un proxeto ilegal e quen fói o que o autorizóu ao marxen da Léi según dictaminóu o Tribunal Supremo.

Confiamos en que, agóra sí, se abra un período de negociación no que que se poida acadar unha solución que resulte satisfactoria para todos e xá por último queremos lembrarlles aos afectados que as súas propiedades está ocupadas por unha tubería ilegal e que no séu día se lles ocasionaron outros perxuicios de ocupación temporal e que, por todo élo, póden (deben na nósa opinión) pedír compensacións.

PLATAFORMA DE AFECTADOS POLO GASODUTO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.