PLATAFORMA DE AFECTADOS POLO GASODUTO

A PROPOSITO DO GASODUTOLa imagen puede contener: 1 persona, de pie, multitud y exterior

Antes de facer historia dos recentes acontecementos queremos manifestar por enésima vez que non temos nada en contra do gasoduto, pero sí en contra do séu trazado.

O pasado 30 de novembro o Tribunal Supremo ditóu unha contundente e inapelable sentencia sobre do recurso Contencioso Administrativo presentado polo Concello de Barreiros pola que anula a autorización para a construcción do gasoduto, a aprobación do séu proxeto e a declaración de utilidade pública do mesmo; para que nos vaiamos entendendo: ao día de hoxe o gasoduto é ilegal; ao día de hoxe (e tampouco cando se fíxo…!) non podería construirse.

Queremos deixar claro que se chegóu a éste punto pólo ninguneo ao que nos sometéu a promotora da infraestructura que nunca quíxo reunirse con nós para tratar de acadar unha solución e manifestando de maneira soberbia que “habían confeccionado el mejor de los proyectos posibles y con absoluto respeto a la legislación vigente”; póis menos mal porque á vista da sentencia… E falando de xulgados debemos tamén lembrar que éles fóron os primeiros en denunciarnos por defender a ocupación ilegal das nósas fincas como agóra queda demostrado.

Néstes momentos a promotora tén iniciada a tramitación de nova autorización como xa fixera no 2.011 e como si non existíse unha sentencia do Tribunal Supremo que como queda díto anula na súa totalidade o proxeto. Non nos cabe duda de que o fái para tratar de eludír a execución da repetida sentencia que áta o de agóra non se poido solicitar por estricto cumplimento dos plazos legáis.

Chegados a este punto, en primeiro lugar, váise pedír ao Supremo que paralice os trámites iniciados pola promotora e de seguido por decencia, por respeto a tódolos afectados e por responsabilidade, váise levar ao último extremo as consecuencias da xá citada sentencia e por élo pediráse a súa execución de maneira inmediata.

Esto deberá traer como primeira consecuencia que o gasoduto déixe de prestar servicio con tódolos inconvenientes que o amable lector se pode supoñer, pero ao analizálo queremos que teña claro de quén é a reponsabilidade, quén fói o que tramitóu un proxeto ilegal e quen fói o que o autorizóu ao marxen da Léi según dictaminóu o Tribunal Supremo.

Confiamos en que, agóra sí, se abra un período de negociación no que que se poida acadar unha solución que resulte satisfactoria para todos e xá por último queremos lembrarlles aos afectados que as súas propiedades está ocupadas por unha tubería ilegal e que no séu día se lles ocasionaron outros perxuicios de ocupación temporal e que, por todo élo, póden (deben na nósa opinión) pedír compensacións.

PLATAFORMA DE AFECTADOS POLO GASODUTO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *