A PROPOSITO DO GASODUTO

A PROPOSITO DO GASODUTO

Por medio do artigo do corresponsal en Ribadeo de éste xornal do pasado día 12 descubrimos algunos aspectos que non podemos deixar dce comentar.

En primeiro lugar vénsenos a dála razón cando sempre sostivemos que ésta infraestructura se construía fundamentalmente para ALCOA e así queda demostrado cando agóra recoñecen que soio un escaso 1% do subministro vái para a poboación mentras máis do 99% (NOVENTA E NOVE POR CENTO) é consumido por ALCOA; o mesmo día da inauguración presumían de que darían servizo a 55.000 mariñáns e dóus anos despós resulta que teñen 8.613 abonados… e ísto non é así porque os mariñáns non queiran conectarse, non, é porque aas cxanalizacións non chegan as súas casas. Con ALCOA teñen dabondo.

Estes son unos datos que teñen más relevancia da que parece xá que si fallase ALCOA o gasoduto deixaría de ser rentable e ¿sabe vostede quén tería que facerse cargo das pérdidas?, pòis o Estado, é decir, vostede e máis nosoutros cos nósos impostos. Este é un dos motivos polos que se declaróu ilegal a infraestructura porque era unha condición que non podía figurar (pero sí figura) na autorización administrativa. Néste íntre cabe lembrar que nós nunca estivemos, nin estamos, en contra da infraestructura nin de que dé servizo fundamentalmente a ALCOA, a que desexamos moitos anos de existencia, estivemos i estamos en contra de un trazado e de unha tramitación ilegales según deixóu mói claro o Tribunal Supremo na súa sentencia, por certo, inapelable; da mesma maneira sempre estivemos, i estamos, abertos ao diálogo i a negociación, ofertas que áta o de agóra nunca fóron aceptadas.

Este non é o momento nin o lugar para profundizar na sentencia, pero o aludido non  é o único motivo para “as anulacións da autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución i o recoñecemento da utilidade pública do gasoduto” i por eso se solicitóu ao xuíz que paralizase a nova tramitación administrativa que Gas Natural inicióu ao amparo de unha documentación declarada ilegal.

Non nos parece xusto en absoluto cargar sobre o Alcalde de Barreiros a responsabilidade de que se poida parar, e incluso desmantelar, o gasoduto; ésta responsabilidade é claramente i a todas luces de quénes proxectaron, autorizaron e construíron unha infraestructura que repetimos fói declarada inapelablemente ilegal pólo Tribunal Supremo.

PLATAFORMA AFECTADOS POLO GASODUTO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *