Festa da Candelaria en San Pedro de Benquerencia

Festa da Candelaria en San Pedro de Benquerencia

Agora vénme á mente que non oín os foguetes da véspera, quizais será que este ano non temos festa. Pero bo, tampouco a cousa é tan grave así que o imos a deixar así.

Bo, despois da broma, todos sabemos cal é a causa e a verdade cando a comisión presentou a súa dimisión e explicaron as razóns a min non me pareceu nin ben nin mal, tal só era a súa decisión e hai que respectala, así que se queremos festas xa sabemos o que nos toca.

A.V.V.

 

Fiesta de la Candelaria en San Pedro de Benquerencia

Ahora me viene a la mente que no oí los cohetes de la víspera, quizás será que este año no tenemos fiesta. Pero bueno, tampoco la cosa es tan grave así que lo vamos a dejar así.

Bueno, después de la broma, todos sabemos cuál es la causa y la verdad cuando la comisión presentó su dimisión y explicaron las razones a mí no me pareció ni bien ni mal, tal solo era su decisión y hay que respetarla, así que si queremos fiestas ya sabemos lo que nos toca.

A.V.V.