«Cal é o límite? Se veñen axudar nunha emerxencia e acampan tamén lles cobrarían?»