AS CONDICIÓNS IMPOSIBLES PARA O CONCELLO, MESMO LEGALMENTE, ESIXIDAS POLO PRAIAS DE BARREIROS CAUSAN O ABANDONO DAS ESCOLAS DEPORTIVAS POR PARTE DO CLUB