avaría na ETAP de Celeiro, o depósito de cabeceira en San Caetano sufriu un importante descenso dos niveis que, debido ao consumo existente no día de hoxe, está habendo dificultades para recuperar.