Tengo añoranza en el día de Santiago

Teño añoranza no día de Santiago

Pois si iso teño, pero o malo é que non séi como quitarma de encima porque tería que retroceder moitos anos na historia de España e como consecuencia pe perdería a maior parte da miña historia, incluída a miña familia, fillas, netas, neto, yernos e outras cousas importantes da miña vida que sucederon.

Esta añoranza só resolveríase facendo que aqueles políticos da transición volvésennos a gobernar e quitarnos de encima esta cuadrilla de impresentables que temos agora. Pero supoño que pensardes o mesmo, que iso é unha ilusión e que non ten arranxo, aínda que a solución destas cousas sempre está nas nosas mans.

Benquerencia 25 de xullo de 2015

A.V.V.

Tengo añoranza en el día de Santiago

Pues si eso tengo, pero lo malo es que no sé cómo quitármela de encima porque tendría que retroceder muchos años en la historia de España y como consecuencia pe perdería la mayor parte de mi historia, incluida mi familia, hijas, nietas, nieto, yernos y otras cosas importantes de mi vida que sucedieron.

Esta añoranza solo se resolvería haciendo que aquellos políticos de la transición nos volvieran a gobernar y quitarnos de encima esta cuadrilla de impresentables que tenemos ahora. Pero supongo que pensareis lo mismo, que eso es una ilusión y que no tiene arreglo, aunque la solución de estas cosas siempre está en nuestras manos.

Benquerencia 25 de julio de 2015

A.V.V.