SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA NO FOGAR

O Sr Alcalde-Presidente do Concello de Barreiros, pon en coñecemento de todos/as os/as veciños/as que a Deputación Provincial de Lugo, acaba de publicar a Ordenanza Reguladora do SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA NO FOGAR, mediante o establecemento dun Baremo Único Provincial para o acceso ó Servizo.

REQUISITOS DE ACCESO:

– Estar en situación de necesidade, vulnerabilidade ou risco por razóns sociais ou sanitarias.

– Ter liña telefónica e subministración de enerxía eléctrica no domicilio.

– Estar empadroado nun concello de menos de 20.000 habitantes que esté adherido ó Servizo de Teleasistencia Social no Fogar.

– Ter designada unha persoa de contacto e que teña acceso ás chaves da vivenda do usuario.

– Non ter recoñecida a situación de Dependencia.

Para maior información, así como para tramitación de solicitudes, no Concello, DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS, mediante cita previa no teléfono 982-124002.

Barreiros a 9 de setembro de 2016

O ALCALDE

Asdo.- D. José Alfonso Fuente Parga.

Tipo de anuncio:

Anuncios, Axudas e subvencións

Archivos de anuncio:

anuncio_teleasistencia.pdf