RODA DE PRENSA PERSOAL SANITARIO. 9 XULLO 2020

RODA DE PRENSA PERSOAL SANITARIO. 9 XULLO 2020

Bo día achego convocatoria de rolda de prensa que daremos os profesionais sanitarios do distrito da Mariña hoxe no hospital da Mariña
                               CONVOCATORIA AOS MEDIOS

DATA: XOVES 9 DE XULLO 2020
HORA: 16HORAS
LUGAR: PORTA PRINCIPAL DO HOSPITAL DA MARIÑA
CONVOCA: PROFESIONAIS SANITARIOS DO DISTRITO DA MARIÑA
ASUNTO: ANÁLISE DA SITUACIÓN DO BROTE EPIDÉMICO DE COVID 19 NA MARIÑA QUE OBRIGOU A PECHAR A COMARCA.

Os sanitarios da Plataforma Sanitaria da Mariña queren denunciar a ausencia de información fidedigna por parte do SERGAS, tanto aos profesionais como aos usuarios dos servizos de saúde da Mariña. O xerente do HULA di ser xerente da que debería ser área sanitaria da Mariña, pero adícase a telexestión. O Conselleiro de Sanidade decreta o peche da que debería seguir sendo Area sanitaria da mariña dende o HULA, él teleconfina.

Do mesmo xeito reprobamos a falta de medidas contundentes ante o aumento dos casos , minimizando os números, maquillando as cifras e en definitiva actuándose tarde e mal. Ao noso entender, non se debeu agardar a que os contaxios adquiriran estas proporcións, podendo ter actuado e controlado moito antes nos concellos “cero”.  As medidas tomadas po lo SERGAS a estas alturas, por cinco días parécenos pouco acorde coa protección da saúde e cremos atenden a causas non sanitarias.
En relación as persoas que están illadas no seu domicilio e que deron positivo en PCR, queremos denunciar a incerteza sobre o elevado número que pode quedar afectado e non poder votar caso de manterese a convocatoria. Pero sobre todo o escaso seguimento que se lles está a facer, pasando varios días cando non TODO o confinamento, sen recibir una chamada telefónica dos Centros de seguimento de contactos (CSC) unha nova privatizacion da Xunta. Este CSC é o sistema de rastrexo de contactos (un call center) invento da Consellería para facerlles o seguimento de control da súa evolución. E especialmente grave o incumprimento desta empresa sen sanitarios que supervisen a evolución da enfermedade, do que debería ser un contacto diario segundo os protocolos (vixente dende o 13 de maio) o que remata provocando unha sobrecarga dos sanitarios de atención primaria  para darlles información e asesoramento. En Atención primaria non se dispón como decía o SERGAS que habilitaría, dunha ferramenta básica: a que  debería aparecer no apartado “listaxes de traballo” da historia clínica electrónica dx médicx de atención primaria, unha listaxe cos contactos identificados no seu cupo, e ao non existir non pode suplir a ausencia habitual de contacto do CSC e mesmo entéranse por chamadas dos usuarios de que foron contacto. Non hai explicación rexistrada na historia clínica electrónica do motivo para realizar as probas PCR nin seguimento rexistrado dos contactos.

Os datos disponibles nas pestañas do sistema Ianus de pacientes positivos tanto do centro de Saúde como do Servizo de Atención Primaria (SAP), non encaixan cos datos que fornece recentemente o SERGAS de casos activos (dende  o inicio do proceso de alta incidencia actual que o SERGAS califica como brote) dándose a sensación de non fiabilidade das cifras aportadas (ou facendo dubidar dos dados disponibles no Ianus) e que en todo caso fai pensar que a incidencia pode encaixar mais cunha transmisión comunitaria. Peor ainda remítese aos concellos a responsabilidade de tomar actuacións sanitarias, sen medios e cos dados mencionados que mesmo por veciñanza sábense non fidedignos.

Para o colectivo sanitario resulta moi preocupante que ante un proceso epidemiolóxico activo tan numeroso na comarca o goberno da Xunta e o Sergas dean as costas ás personas e continúen coa súa folla de ruta co proceso electoral do vindeiro domingo. As veces con argumentos certamente esperpénticos como que xa está controlado por unha suposta baixada de casos en 24 hs., nunha nova enfermedade que dificilmente pode ser tan predecible (como foi evidente ao dia seguinte co repunte de 23 casos), ou afinando aos 5 días por primeira vez no mundo para reevaluar unha actuación. E para os que queren mais innovacións epidemiolóxicas, as do Goberno da Xunta que decide incitar ao incumprimento do desconfinamento dos contactos illados por que semella que saben que durante “15 minutos” non hai problema (entendemos que debe ser por ter a papeleta na mao).  A propria Consellería por voz do Subdirector xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, recoñece que non se pode descartar transmisión comunitaria po lo que non entendemos a teima do Presidente da Xunta en insistir en que so e un abrocho controlado e en relación cun par de bares do porto. Esiximos aos responsables sanitarios que atendan á poboación como se merece,  pois hai persoas confinadas nas súas casas e que son positivas , afortunadamente son paucisintomáticas mais hainas síntomáticas e algúns precisan ingreso hospitalario e a banalización do proceso actual (“son poucos casos”, “todos sin apenas síntomas”) e unha nova irresponsabilidade, xera incerteza e medo nos usuarios.

Os profesionais están por outra banda moi descontentos co SERGAS. Despois de pasar o mais duro da pandemia con escaseza de medios (desfornecidos por unha plataforma loxística privatizada que NON da feito, tarde e mal na entrega do material básico) e están tamén desconcertados no manexo, contaxiándose masivamente, agardábamos algunha previsión mais acorde coa importancia do que estabamos vivindo. Mais en AP todo foi aplicar o Plan de Reactivación Asistencial vixente dende o 8 de maio que en 4 “etapas” volvía a facer que o sistema traballara con case normalidade dando a 4ª etapa por acadada o 22 de xuño, e non hai no Plan ningunha previsión de volta atrás nin como nin cando no caso dun brote como o actual, nin se deu po lo SERGAS ningunha explicación siquera verbal, agás a odontoloxía que nunha pregunta de pasillo foi autorizada a non realizar revisións de saúde. O resto, certificados para os centros de ensino, revisións, etc todo igual, etapa 4 en medio dun confinamento parcial único en toda Galiza. En medio deste proceso por etapas, houbo que aceptar realizar sen nengún reforzo un estudo epidemiolóxico estatal  e outro invento supostamente de prevalencia masivo do SERGAS, pretendidamente científico pero que o único que fixo foi sobrecargar as profesionais sen ningunha axuda extra nun momento de incerteza e cambio. E seguimos en fase de normalidade, co SERGAS decindo que o profesional de AP vexa aos casos sospeitosos de Covid unicamente con mascarilla cirúrxica (protocolo vixente toda a pandemia, pax 7) que mesmo o Servizo de Riscos Laborais desaconsellou recomendando como se fai, usar a FPP2. Con sanitarias contaxiándose novamente e causando baixa, e sen cobertura axeitada das ausencias programadas po la época estival nin reforzo previsto ante este rebrote na comarca. Non deben saber os que telexestionan, que  estamos nunha comarca que multiplica por tres a súa poboación durante os meses de verán,  engadido a que durante o confinamento adiáronse moitas consultas, po lo que consideramos irresponsable non ter reforzado o persoal sanitario no número e lugares onde fose necesario. Por riba, condenamos públicamente a decisión do Sergas de non substituir as e os profesionais de atención primaria , constatándose a falta de substitución da pediatra que atende os concellos de Cervo e Xove desde hai catro meses, así como varios profesionais facultativos de Viveiro e a ausencia de facultativo de desplazados no centro de saúde de Barreiros, así como facultativos e DUES no de Foz. Do mesmo xeito rexeitamos as políticas sanitarias de “bloqueo informático” de camas no hospital da Mariña , nome que adoitan utilizar desde o Sergas para referirse ao peche encuberto de camas, que só conducen a agravar a precariedade tanto da asistencia como da contratación de persoal.

Por todo consideramos debe avaliarse adecuadamente o mantemento do proceso electoral convocado que excederá con moito os 10 individuos que actualmente se consideran de límite de seguridade, que foi anulado o pasado 5 de abril cando existían moitos menos casos na nosa bisbarra e que ademais das aglomeracións habituais pode contar sen a participación dun número elevadísimo dos contactos confinados ou, peor ainda coa invitación do goberno da Xunta dos contactos confinados a incumplilo, agravando o risco de descontrol.