“PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL PARA MAIORES”, para a temporada 2016/2017.

O Sr Alcalde do Concello de Barreiros, pon en coñecemento de todos/as os/as veciños/as, que a Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a través do Imserso, convocou o “PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL PARA MAIORES”, para a temporada 2016/2017.

Os requisitos para acceder ó Programa son os seguintes:

– Ser pensionista de xubilación do Sistema Público español de Pensións.

– Ser pensionistas de viuvez e ter 55 anos cumpridos.

– Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestación ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.

– Ser titular ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.

– Deberán valerse por si mesmo e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

O prazo de presentación de Solicitudes remata o día 17 de xuño de 2016 (manterase aberto con posterioridade a esa data e ata o día 1 de decembro de 2016).

Para maior información, así como para a tramitación de solicitudes, poden pasarse polo Departamento de Servizos Sociais do Concello, de luns a venres en horario de 10:00 h. a 14:00 h.

Barreiros a 6 de maio de 2016

O ALCALDE

Asdo.- D. José Alfonso Fuente Parga.