PROCESO DE SELECCIÓN PARA 1 TÉCNICO/A DE TURISMO

ℹ️PROCESO DE SELECCIÓN PARA 1 TÉCNICO/A DE TURISMO
➡️No día de hoxe faise pública a listaxe de persoas admitidas e excluídas para as probas de selección de persoal para a contratación temporal mediante concurso-oposición de un posto de técnico/a de turismo, financiado a través da liña de Fomento do Emprego o do Plan Unico de Cooperación cos Concellos para o ano 2020 da Deputación Provincial de Lugo.
⏳Os aspirantes excluídos dipoñen dun prazo de tres días naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste acordo na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios do concello, para poder enmendar o defecto que motivou a súa exclusión.
👁Ver a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as 👉 https://bit.ly/33yIOco