Polémico pleno en Barreiros, con insultos y tensión, en el que se trató el expediente a Ana Ermida

El alcalde dio cuenta en la sesión de anoche sobre la supuesta infracción urbanística a la edil y alcaldable del BNG

JOSÉ ALONSO BARREIROS / LA VOZ, 28 de abril de 2015. Actualizado a las 05:00 h. 0

Todo apuntaba a que el de ayer en Barreiros iba a ser un pleno acalorado. En los últimos días la cuerda se había tensado con un cruce de declaraciones. El meollo estaba en que el alcalde, Alfonso Fuente (PP), iba a dar cuenta de la apertura de un expediente por una supuesta infracción urbanística a la edil nacionalista y candidata a las elecciones de mayo Ana Ermida. Y así lo hizo, con la sala llena de público. En rigor se trataba de dar cuenta, por lo que no cabían preguntas. Pese a ello, los dos ediles del BNG, Ana Ermida y Antonio Veiga, lo intentaron. Querían que el alcalde explicase su proceder, pero Fuente levantó la sesión y fue entonces cuando la tensión más o menos contenida rebosó. Ana Ermida acudió al alcalde reprochándole que diese datos personales, y que por lo tanto son privados, de familiares suyos involucrados en el expediente urbanístico. Fuente ya había dado las que creía sus explicaciones, y no respondió. Entonces quien explotó fue Antonio Veiga, y no dudó en señalar al alcalde y a los concejales del PP acusándoles de actuar como sinvergüenzas.

Sinvergüenzas

«

Díxenlle á secretaria que si quería que o fixera constar en acta, porque eu me reafirmo no que dixen. Levo moitos anos en corporacións en Barreiros, con varios alcaldes, e nunca vin unha forma de actuar, de sinvergüenzas, como a de agora. E reafírmome no que dixen, que si esta é a campaña que queren, enlamada, a nós non nos da medo

», manifestaba Antonio Veiga al término del pleno.

Lo que más mal sentó en el BNG fue que el alcalde informase con pelos y señales del expediente mientras en el caso de otro abierto al teniente de alcalde, José Manuel Gómez Puente (PP), que sí requirió de un expediente de reposición de la legalidad, no informó públicamente de ello. «Aquí hai un expediente que poden consultar os membros da corporación, pero que non é público. Que se fale delo, con todo tipo de detalles, con nomes e apelidos, cando non se sabe como vai acabar, é indignante», manifestaba Antonio Veiga.

Pero el alcalde, Alfonso Fuente, lo ve de otro modo. Si bien dijo que le gustaría considerar todo una anécdota propia de la tensión de la inminencia de la campaña electoral, «ser obxecto de increpacións moi graves, que nos insulten, que nos chamen sinverguenzas, pois non deixa de ser lamentable, e mais vindo de alguén que é vicepresidente da Deputación». Y añadió: «Abrimos o expediente porque trátase de infraccións urbanísticas en solo urbano por posibles obras sen licenza. Fíxose unha investigación e comprobouse que podía haber dúas vivendas cando solo se permite unha. Haberá que analizar e de aí sairá unha resolución e no informe xurídico ditaminarase ata onde hai que chegar. O 24 haberá unha nova corporación e será a que seguirá adiante con este asunto».

Fuente Parga informó también del informe de la arquitecta municipal en el que analiza las supuestas infracciones urbanísticas de las que fue denunciada Ana Ermida en el año 2012 por un promotor, concluyendo que hay dos muy graves, tres graves y tres leves. El alcalde recurrió a la secretaria municipal durante el pleno para que diese cuenta de que podría haber incurrido en un caso de prevaricación de no haber ordenado elaborar un informe a raíz de la denuncia y, a la vista de su resultado, incoar un expediente por supuestas irregularidades urbanísticas.

El adiós de Longarela

El edil socialista, Benito Longarela, sentenció: «

Como último pleno meu sentinme decepcionado. Isto víase vir, pero despois de ver o que vin hoxe case me alegro de irme da política»

Unha ducia de asociacións de Barreiros propoñen a celebración dun debate público sobre o Concello

Unha ducia de asociacións de Barreiros propoñen a celebración dun debate público sobre o Concello

Barreiros, 27 de abril de 2015.

 O movimento asociativo de Barreiros fai un chamamento a prol da celebración dun debate público sobre o Concello entre as formacións políticas que se presentan ás eleccións do 24 de maio. Consideran que “a participación veciñal directa na toma de decisións que afectan ao ben común é a base da democracia” e, por iso, queren que os cabezas de lista das distintas formacións políticas expliquen á cidadanía nun debate “público, imparcial e aberto” as súas propostas.

As asociacións promotoras, entre as que se atopan asociacións de veciños de distintas parroquias, como as de Vilamar, San Xusto, A Rilleira ou Celeiro, asociacións culturais como Ollomao e Augas Santas, a Asociación de Comerciantes e outras de carácter social ou deportivo, invitan “a todas as asociacións de Barreiros sen excepción a sumarse a esta iniciativa”. Para iso, convocan a unha reunión que se celebrará este mércores, 29 de abril, ás 21:00 horas no Centro Sociocultural Manuel Díaz Sampedro de San Cosme, coa finalidade de escoller unha comisión organizadora e propoñer data e lugar para a celebración do debate.

Para esta reunión están sendo avisadas todas as asociacións de Barreiros a través dunha carta na que se explica que “co gallo da celebración, o vindeiro 24 de maio, de eleccións municipais e co obxectivo fundamental de que a cidadanía coñeza as propostas das distintas formacións políticas para o concello de Barreiros, propoñemos que se realice un debate público en Barreiros cos tres grupos políticos que presentan candidatura ás próximas eleccións municipais do 24 de maio” e a través da cal se convida a sumarse e tomar parte desta iniciativa.

“Obriga democrática dos candidatos para cos veciños e veciñas”
Unha vez acordado entre as distintas asociacións na reunión deste mércores o lugar de celebración, o día e a hora do debate, as asociacións convidarán aos cabezas de lista de PP, BNG e PSOE a tomar parte “como unha obriga democrática para cos seus veciños e veciñas, que teñen dereito de coñecer de primeira man as propostas de cada partido”.

Para o movimento asociativo de Barreiros, este debate, “de carácter público e absolutamente imparcial”, é plantexado “como un complemento imprescindible aos mítines electorais que poidan organizar os distintos partidos políticos, no cal a cidadanía teña a posibilidade de coñecer e confrontar de primeira man as propostas dos tres grupos políticos, nun espazo no cal se respecten as normas establecidas pola Xunta Electoral para os debates públicos, a saber: respeto é igualdade nos tempos de intervención e respecto nos turnos en función do número de votos obtivos por cada partido político nas anteriores eleccións”.

Sería a primeira vez que se celebra un debate electoral no concello de Barreiros entre as distintas formacións políticas que se presentan á alcaldía. As asociacións promotoras destacan que se trata dunha iniciativa “a prol da transparencia, a pluralidade, a cultura democrática e a participación veciñal na vida do Concello”.

Iniciativa plural que parte de distintos ámbitos
Para facilitar a comunicación entre as distintas asociacións sobre esta iniciativa foi creada a conta de correo electrónico [email protected] Á reunión deste mércores en San Cosme están convocadas as asociacións de veciños de todas as parroquias, asociacións do ámbito social, cultural e deportivo existentes no Concello, as ANPAS dos colexios, asociacións de mulleres, de gandeiros, de cazadores, etc.

A adhesión a esta iniciativa por parte dunha asociación ou colectivo suporá ter a posibilidade de aportar temáticas, propostas ou preguntas a plantexar en dito debate, para que sexan respondidas polos tres grupos políticos, de maneira que as distintas asociacións poñan sobre a mesa “os problemas, necesidades e propostas dos veciños e veciñas das distintas parroquias, así como nos ámbitos aos que pertencen as asociacións participantes”.

 

La Señora Doña Trini Iglesias Ernández

EsquelasLa  Señora Doña Trini Iglesias Ernández falleció en San Cosme de Barreiros, el día 27 de Abril 2015, a los 92 años de edad confortada con los Auxilios Espirituales.

Sus familiares ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la

CONDUCCION DEL CADAVER: Miercoles día 29 a las 5,00 de la tarde salida del Tanatorio de Benquerencia hasta el Cementerio de  San Cosme de Barreiros, donde recibirá Cristiana Sepultura.

FUNERAL: A continuación en la Iglesia Parroquial.

CAPILLA ARDIENTE: Tanatorio Rodríguez Dorado, Benquerencia.

ROSARIO: Martes día 28 de Abril, a las 8,00 de la tarde en la Capilla del Tanatorio.

Teléfono 982 12 45 43

San Cosme de Barreiros  a 27 de Abril de 2015

www.rodriguezdorado.es

Padres, profesores y alumnos se involucran en Voz Natura

Algunos centros desarrollan actividades extraescolares dentro de sus proyectos

NACHO BLANCOredacción / la voz, 27 de abril de 2015. SANTI M. AMIL

La implicación de los padres, bien a título particular bien a través del ANPA, es un pilar fundamental en muchos de los proyectos integrados en Voz Natura. Ocurre así en centros como el CEIP San Cosme de Barreiros, en la costa lucense, donde la participación de los tres estamentos educativos -profesores, padres y alumnos- es sorprendente. Hay progenitores que saben mucho de plantas y cultivos, de ahí que actúen como asesores de alumnos y profesores en sus huertos ecológicos. Si los pequeños adecentan semanalmente las cuatro parcelas del colegio, los padres dicen qué plantas cultivar. La sabiduría fluye de este modo de manera horizontal y vertical. Por de pronto, ya comienzan a asomar en Barreiros los primeros guisantes, habas y fresas. Pero lo mejor de todo es que, cuando se recolecten, el comedor será el lugar indicado para probar los frutos.

De manera semejante, la red de escuelas infantiles Cativos implica a las familias en sus actividades. Aquellos centros que disponen de huertos ecológicos trabajan en ello, mientras otros lo hacen con semilleros instalados en palés. Además, alumnos, docentes y padres pasan una jornada de convivencia fuera del centro para realizar labores de reforestación y limpieza del entorno.

Otra fórmula de colaboración entre padres y centros es a través de las asociaciones de padres y madres. Así ocurre con la del CEIP Nicolás del Río de Cedeira, con una frenética actividad en plantaciones y huertos en la que hasta el director también se pone el mono de agricultor. En Ourense destaca el Aula da Natureza do Río Miño, un ente municipal en el que Voz Natura está muy presente. Cientos de escolares participan en tareas de limpieza, salidas para ver reptiles o anillar aves migratorias, charlas sobre luz, termalismo, plantas o rutas en bici.

Voz Natura está patrocinada en esta edición por la Consellería de Medio Ambiente; la Deputación da Coruña; la Fundación Ramón Areces; El Corte Inglés y la Fundación Alcoa.

aprobouse o Padrón Tributario da taxa pola prestación do servizo de augas

BARREIROS  Anuncio

Por Resolución da alcaldía de data 14 de abril de 2015, aprobouse o Padrón Tributario da taxa pola prestación do servizo de augas, sumidoiro, lixo e Canon de auga da Xunta, correspondente ao 1º bimestre do exercicio 2015, así como a apertura dun período de información pública por prazo de un mes a partir da publicación do presente edicto no B.O.P. durante o cal todos os interesados poderán consultar o seu contido na Secretaría do Concello e presentar as alegacións que estimen oportunas. Queda aberto o prazo de cobro en período voluntario dende o día 17 de abril ata o 17 de maio de 2015.

Contra o acto de aprobación do padrón e da liquidación de tributos municipais incorporada a este, poderase formular recurso de reposición ante esta Alcaldía, no prazo de un mes contado dende o día seguinte ao de finalización do período de exposición ao público do padrón de contribuíntes ou ben recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, sen que poidan interpoñerse ambos simultaneamente. Transcorrido o período de pago en voluntaria as débedas co municipio serán esixidas polo procedemento de constrinximento co correspondente recargo de mora e costas que se produzan, no seu caso.

A falta de pagamento do Canon da Auga da Xunta no período voluntario sinalado suporá a exixencia do mesmo directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económicoadministrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.

O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro do establecido nos artigos 102 da Lei Xeral Tributaria e 23 e 24 do RD 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.

Barreiros, 14 de abril do 2015.- O alcalde, Jose Alfonso Fuente Parga R. 1595

Un oso sorprende de noche a tres vecinos en los montes de Trabada

Venían de realizar un trabajo en el campo y pararon en seco al tropezarse en Fórnea con el animal, que llegó a levantarse sobre las patas traseras antes de huir

Sábado 25 de Abril de 2015 | Isabel García Fernández

Tres operarios de una empresa de labores de silvicultura, que regresaban en coche a sus casas, anteayer por la noche, después de trabajar en campos de Trabada, se toparon, en mitad de la carretera que une esta localidad con la de Barreiros, con un oso, a la altura de Fórnea. Se detuvieron y vieron que el animal se erguía sobre sus patas traseras, antes de huir hacia el monte de Pacios.

Un amigo de estos tres mariñanos, que es cazador, asegura que le hubiera parecido “precioso atoparse co animal, iso si, dentro dun coche a ser posible, porque debe ser todo un espectáculo”.

ANA ERMIDA PRESENTOU A CANDIDATURA DO BNG-ASEMBLEAS ABERTAS

ANA ERMIDA PRESENTOU A  CANDIDATURA DO BNG-ASEMBLEAS ABERTAS ARROUPADA POLOS ALCALDES DE RIBADEO, MONDOÑEDO E RIOTORTO, AOS QUE PON DE EXEMPLO DE CÓMO SERÍA UN GOBERNO DO BLOQUE EN BARREIROS

No acto interviron tamén outras persoas da candidatura que representaban a mocidade, a loita pola recuperación dos espazos naturais, o emprego precario ou a situación do sector lácteo galego.

A candidata nacionalista acusa ao alcalde de “gobernar para si e os seus amigos os construtores e non para os veciños e veciñas de Barreiros” e de “querer calar ao BNG con extorsións ao máis puro estilo siciliano”01

Barreiros, 25 de abril de 2015.- A candidata do BNG á alcaldía de Barreiros, Ana Ermida, pon a Ribadeo, Mondoñedo e Riotorto de exemplo do que sería o Goberno municipal do Concello de Barreiros se estivese gobernado polo Bloque. O acto de presentación da candidatura nacionalista, celebrado onte pola noite no Centro Sociocultural de San Cosme, estivo arroupado polos tres alcaldes nacionalistas da comarca, Fernando Suárez, Orlando González Cruz e Federico Gutiérrez, aos que Ana Ermida puxo de “exemplo de alcaldes ao servizo dos seus veciños e veciñas”.

“Nós queremos que o Concello de Barreiros sexa un concello da xente, das veciñas e veciños, e non de quen veu destruír o noso concello e que só querían e seguen querendo gañar cartos, sen importarlles para nada as veciñas e veciños de Barreiros. Queremos que Barreiros sexa coma Ribadeo, coma Riotorto e coma Mondoñedo, que teñen alcaldes do Bloque que defenden aos seus veciños e veciñas e gobernan ao seu servizo. Non fan coma o alcalde de Barreiros, que goberna para si e os seus amigos”, afirmou Ana Ermida.

A candidata nacionalista acusou ao actual alcalde de “non ter feito nada nestes catro anos” e de “endebedar ao Concello”. “O Concello de Barreiros é o que máis débeda por habitante ten de toda Galiza e iso non é porque se fixeran moitas cousas e haxa moitos servizos, é porque o PP gobernou para os amigos e hipotecou ao Concello para os vindeiros 20 anos”, denunciou.02

“Ese é o modelo do PP. O modelo do despilfarro, do gasto do diñeiro de todos en comprar vontades por un puñado de votos, o modelo do amiguismo, o caciqueo, os asfaltados ata as portas e a 3 semanas das eleccións. Calquera persoa con un mínimo de conciencia sinte vergoña allea de ver o que se leva feito neste concello e o que se está a facer”, afirmou.

“Pero está nas mans de todas as veciñas e veciños de Barreiros que isto cambie, facer que o Concello deixe de ser a Cosa Nostra  e empeze a ser cousa de todas e todos os veciños. E para que o concello cambie só se pode facer unha cousa, apoiar o cambio o día 24 de maio”, afirmou a cabeza de lista do Bloque.

Usar as institucións para atacar aos rivais políticos

Ana Ermida acusou ao alcalde de facer “política indecente e sen escrúpulos, usando as institucións para atacar aos rivais políticos”. “Usan o Concello, que pagamos todas e todos, para atacarnos porque lles molesta que denunciemos as súas políticas urbanística. Pero que saiban que non nos van calar, nin coas súas ameazas nin coa apertura de investigacións a un mes das eleccións”, anunciou a cabeza de lista do Bloque. “O BNG non ten nada que ocultar e por iso fomos nós mesmos os que decidimos facer públicas as actitudes chantaxistas e mafiosas deste alcalde e a súa pandilla, que actúan coma se de matóns se tratase”, criticou.

“Abren unha investigación, é dicir, piden información sobre unhas obras feitas hai 6 anos e denunciadas no ano 2012 nada menos que por Xabier Díaz, ese promotor imputado en múltiples casos urbanísticos, que constrúe en solo rústico, que desgracia o entorno dun edificio emblemático coma os colexios vellos de San Miguel e que destrúe un acceso aos colexios coa súa obra que despois o señor alcalde amaña con cartos de todos e todas.  Ese é o amigo do alcalde e do PP de Barreiros, ao que premia con traballos varios para o Concello. E esa é a mafia urbanística que se instalou en Barreiros e que campa ás súas anchas coma se se tratara da mesma Sicilia, eses son os que marcan o ritmo deste Concello”, explicou Ana Ermida.03

A lista do BNG, a mellor de cantas se presentan

Ademais da cabeza de lista tamén interviron no acto outras persoas da candidatura, como Belén Fernández Soto, mestra; Diego Vizoso, estudante e que, con 21 anos, é a persoa máis nova da candidatura; Lucía Pérez, que representando á mocidade emigrada, enviou un video desde Perú; Dámaso Ratoeira, axente forestal e activista na recuperación do Santo Estevo do Ermo; Marta Castrillón, “enfermeira por vocación e traballadora do comercio por obligación”, tal e como ela mesma se presentou e Cándido Álvarez, que expuxo a situación pola que está atravesando o sector gandeiro en xeral e o leiteiro en particular e as alternativas que podería haber.

“Presentamos un equipazo que teño a honra e a responsabilidade de encabezar, no que, como xa vístedes, dá igual comezar por diante que por detrás. No que as persoas van polo que valen e non polo que costan”, afirmou Ana Ermida, que destacou que “o Bloque é garantía de seriedade e honradez en Barreiros e de que o Concello sempre estará ao servizo de todos os veciños e veciñas e non de intereses persoais e particulares”.

Candidatura de xente moza xunto a persoas con experiencia

Os nacionalistas, que se presentan baixo a fórmula BNG-Asembleas Abertas, presentan en Barreiros unha candidatura paritaria formada por 8 homes e 8 mulleres e na que dan entrada a 10 persoas independentes, das que 9 nunca antes tomaran parte dunha lista electoral “porque cremos que a política municipal é cousa de todas e todos e non é necesario ter carnet de ningunha organización para aportar, construír e traballar polo ben común”, afirmou Ana Ermida.

Logo da actual portavoz municipal, Ana Ermida, de 31 anos e licenciada en Dereito, e do vicepresidente da Deputación, Antonio Veiga, integran a lista como número 3 Montse Porteiro, diplomada en Enfermería na Unidade de Diálise do Hospital da Costa, e Dámaso Ratoeira Basanta, axente medioambiental e veciño de San Cosme, como número 4.

Como número 5 irá María Belén Fernández Soto, mestra e veciña de San Miguel, como número 6 Cándido Álvarez Veiga, gandeiro da Rilleira, e como número 7 Marta Castrillón, de 25 anos e traballadora do sector do comercio. A lista complétana Daniel García, Xoán Antonio Fernández Sante, Aurora Moreira Bermúdez, Diego Vizoso, Cristina González, Xoán Manuel Díaz Branco, Lucía Pérez García, Olga Villarino e Xesús Díaz.

Noticias de Barreiros