Os concellos de Ribadeo e Barreiros solicitan un obradoiro de emprego conxunto para difundir o patrimonio local