OFERTA DE EMPREGO PARA 1 POSTO DE TÉCNICO/A DE TURISMO

🏫 OFERTA DE EMPREGO PARA 1 POSTO DE TÉCNICO/A DE TURISMO
📰 No día de hoxe sae publicado no #BOPLugo o anuncio da convocatoria do proceso selectivo para 1 posto de Técnico/a de Turismo, en réxime laboral temporal no Concello de Barreiros ao abeiro do programa de Fomento do Emprego, incluído no Plan Provincial Único de cooperación cos concellos 2021.
⌛️ O prazo para presentar as instancias é de 10 días hábiles sendo o último día o 29 de novembro.