O CONCELLO DE BARREIROS DIRÍXESE Á XUNTA PARA ARTELLAR UN SISTEMA OBXECTIVO DE REPARTO DE MÁSCARAS QUE ATENDA ÁS NECESIDADES PRIORITARIAS

O CONCELLO DE BARREIROS DIRÍXESE Á XUNTA PARA ARTELLAR UN SISTEMA OBXECTIVO DE REPARTO DE MÁSCARAS QUE ATENDA ÁS NECESIDADES PRIORITARIAS.

O executivo barreirense ponse a disposición do goberno galego para realizar repartos obxectivos, á vista de que non existe material suficiente no mercado que garanta o acceso universal da poboación.

Barreiros, 13 de abril de 2020. A alcaldesa de Barreiros vén de dirixir un escrito ao conselleiro de sanidade e ao vicepresidente da Xunta para trasladar a necesidade de artellar un método de reparto de máscaras controlado e eficiente nos concellos galegos.

O escrito recolle que o reparto que se realiza en transportes colectivos para as persoas que se desprazan neles aos seus postos de traballo son ineficaces no concello de Barreiros, por carecer dunha rede de transporte público que as traballadoras e traballadores utilicen para acudir aos centros de traballo.

Nese sentido, instan á Xunta de Galicia a artellar un sistema controlado mediante a utilización da tarxeta sanitaria en colaboración coas farmacias, ás que debe garantírselle material suficiente para atender as necesidades da poboación.

Segundo manifesta o executivo local “cómpre artellar unha solución alternativa, na que a administración autonómica xestione e garanta o acceso das persoas que o precisen ao material de protección para o desenvolvemento da súa actividade vital ou laboral, evitando que se produzan actitudes de acopio das mesmas por parte de persoas ou empresas.”

Ana Ermida traslada a “disposición do Concello de Barreiros para artellar un sistema de reparto obxectivo e controlado, sen caer en repartos indiscriminados, dado que neste momento non existe marerial suficiente dispoñible para garantir o acceso universal da poboación” e entendendo que “debe priorizarse o reparto por necesidades obxectivas de contar con material.”

A obriga de permanecer nas casas segue vixente.

A alcaldesa aproveita para lembrar que “as indicacións seguen a ser as mesmas que cando comezou o estado de alarma. A xente debe permanecer nas súas vivendas e as saídas das mesmas só deben realizarse por motivos laborais ou cuestións de necesidade.”

Ana Ermida insiste tamén en que “todas as persoas maiores ou de risco por ter enfermidades crónicas deben permanecer nas súas vivendas e para iso contan con servizos municipais para cuestións básicas como a realización de compras de alimentación ou medicamentos que poden solicitar chamando ao 608.038.952”