Nota informativa da Asociación Hijos de San Miguel y Reinante

FestasReinanteNota informativa da Asociación Hijos de San Miguel y Reinante

Dende a directiva da Asociación Hijos de San Miguel y Reinante e ante os continuos rumores de que impedimos a celebración da Festa do Santiago na pista do local da Asociación,queremos facer público o seguinte:

O día 29 de marzo de 20 1 5 tivo lugar unha Xunta Xeral Ordinaria nos locáis de Vista Alegre de dita Asociación.

Un dos puntos da orden do día foi a aprobación,si procedía da Cesión temporal da pista para O día 2 de maio á comisión de festas do Santiago,baixo as normas establecidas para este tipo de cesións.

Os socios e socias presentes e as socias e socios presentados que sumaban un total de 33, foron chamados a votar -con voto secreto- este punto. Unha socÍa neste momento pregunta si a Festa do Santiago se celebra nas instalacios da asociación que si non e así o seu voto será en contra o cual a Comisión de festas responde que a Festa do Santiago non se fará nestas instalacios solo a do 2 de maio.

“Recollido na Acta deste día polo Sr. secretario alí presente”.

Feito o recontó de votos, a solicitude das instalacios para o día 2 de maio por parte da comisión de festas foi denegada pola mayoría de socios.

Esperamos que con esto quede claro que EN NINGÚN MOMENTO nin a directiva de esta asociación,nin os seus socios e socias,prohibiron á comisión de Festas a celebración da Festa do Santiago ñas súas instalacios, senon que foi a propia comisión de festas a que “deixou claro dende o día 29 de marzo do presente ano,que as festas non se celebrarían ñas instalacios da Asociación