La APLU actúa contra inmuebles en suelo rústico en Barreiros

La APLU actúa contra inmuebles en suelo rústico en Barreiros
Ordena restablecer la legalidad en una zona de A Picota
BARREIROS / LA VOZ

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha iniciado un expediente para reponer la legalidad en el caso de varios inmuebles situados en suelo rústico en la zona de A Picota, en Barreiros. En concreto, actúa contra «unha soleira de formigón; a instalación dunha casa prefabricada marca Willerby, tipo mobil home (que conta con escaleiras na porta de acceso, con tubaxes das instalacións na parte inferior, con cheminea e con saída de gases na cuberta); a instalación dunha caseta prefabricada tipo xardín, auxiliar da casa prefabricada; na instalación dunha antena de televisión e de dúas tubaxes tipo pozo, que constitúen un conxunto coas características propias dun uso residencial, aínda que sexa ocasional ou de fin de semana, sen vinculación a unha explotación agrícola ou gandeira». Inicia el procedimiento y da a sus titulares un plazo para que presenten la documentación oportuna.