INFORMACIÓN SOBRE O DESENVOLVEMENTO DO CRIBADO COVID19

ℹ️🦠 INFORMACIÓN SOBRE O DESENVOLVEMENTO DO CRIBADO COVID19
🧪 O pavillón municipal xa está preparado para acoller as probas do cribado que se realizarán mañá, martes 13, ás 436 persoas anotadas voluntariamente.
💬 O SERGAS enviou a todas as persoas anotadas un SMS co horario de realización da proba.
⏰ As probas realizaranse entre as 9:30 e as 13:30 horas.
❌ Se algunha das persoas anotadas non recibe o SMS de cita, poderá pasar en dito horario(entre 9:30-13:30) polo pavillón para ser atendida.
🚗 O persoal de Protección Civil organizará a dirección e aparcamentos dos vehículos.
🚪🔄 A entrada das persoas para a realización da proba será pola porta esquerda (mirando de fronte ao pavillón) e a saída pola dereita.
🔠 Haberá dous equipos realizando probas, polo que as persoas terán asignada unha mesa en función da primeira letra do primeiro apelido:
1️⃣ Mesa da A-J
2️⃣ Mesa da L-Z
📏 Durante a espera deberá gardarse a distancia de seguridade, sen rebasar as marcas do chan.
😷 É obrigatorio o uso de máscara.
🧴 Facilitarase xel hidroalcólico á entrada.
⭕️ Deben atenderse ás indicacións do persoal encargado da organización.Puede ser una imagen de interior
Puede ser una imagen de interior