Ecosistemas dunares costeiros. Praia de Coto

🌱🌱Ecosistemas dunares costeiros. Praia de Coto.
🏝As dunas costeiras son unha das formacións naturais que mellor representa o dinamismo e fraxilidade das nosas praias.
🍃Ademais, as comunidades vexetais deben adaptarse as duras condicións dos substratos areosos ocupando zonas diferentes da duna en función das súas características.
Barreiros queda en ti 💙💚
#barreirosquedaenti
===ESP===
🌱Ecosistemas dunares costeros. Playa de Coto.
🏝Las dunas costeras son una de las formaciones naturales que mejor representa el dinamismo y fragilidad de nuestras playas.
🍃Además, las comunidades vegetales deben adaptarse las duras condiciones de los sustratos arenosos ocupando zonas diferentes de la duna en función de sus características.