CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA TRES POSTOS DE TRABALLO DE PEON PARA MANTEMENTO DE EDIFICIOS E ESPAZOS PÚBLICOS

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA TRES POSTOS DE TRABALLO DE PEON PARA MANTEMENTO DE EDIFICIOS E ESPAZOS PÚBLICOS

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA TRES POSTOS DE TRABALLO DE PEON PARA MANTEMENTO DE EDIFICIOS E ESPAZOS PÚBLICOS (DOUS DA ESPECIALIDADE DE ALBANELERÍA E UN PARA A DE PINTURA) (PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017)

Infórmase que foi enviado ao Boletín Oficial de Lugo o anuncio da convocatoria do proceso selectivo para tres (3) postos de traballo de peón para mantemento de edificios e espazos públicos (dous da especialidade de albanelería e un para a de pintura) estando prevista a súa publicación o próximo luns, día 21 de agosto.

O prazo para a presentación de instacias será de  5 días hábiles a contar dende o seguinte ó da publicación do anuncio, polo tanto comeza o día 22 e remata o día 29 de agosto en horario de 9:00 a 14:00 horas, no Rexistro xeral do concello de Barreiros- Rua Vila, 63, 27790, San Cosme de Barreiros), tamén poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido na base sétima.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *