Contornas propias das nosas raíces.

🐂Contornas propias das nosas raíces.
💚Barreiros ten un corazón verde, onde se esconde a alma das nosas xentes. Escenas coma esta falan de costumes, historia, cultura, de contacto coa natureza e mesmo de gastronomía.
🍃Falan, en resumo, de esencia.
Barreiros queda en ti💚💙
===ESP===
🐂Entornos propios de nuestras raíces.
💚Barreiros tiene un corazón verde, donde se esconde el alma de nuestras gentes. Escenas como esta hablan de costumbres, historia, cultura, de contacto con la naturaleza e incluso de gastronomía.
🍃Hablan, en resumen, de esencia.
Barreiros queda en ti💚💙
.