Archivo de la categoría: Santo Estevo

Santo Estevo do Ermo

Puede ser una imagen de al aire libre y árbol

⛪️Unha capela de orixes milenarias en Barreiros✨.
📜O primeiro documento escrito que menciona a súa existencia, como igrexa, data de comezos do século X, o que nos fai pensar que a súa antigüidade se remontaría, polo menos, ao século IX.
📆Un dato para poñernos en contexto temporal:
1️⃣Neste mesmo século IX descubriuse a tumba do Apóstolo Santiago quen, conta a lenda, tamén pasou polo Santo Estevo a lombos do seu cabalo.
🔎Un matiz:
👉Orixinalmente estaba situada uns metros monte arriba, ao abeiro dunhas rochas sobresaíntes, no mesmo espazo do Santo Estevo do Ermo, onde tamén está o antigo cemiterio parroquial. E era coidada polas eremitas que decidiron vivir a súa espiritualidade neste apartado e simbólico lugar🌄. A capela que vemos hoxe en día data do século XVIII, e foi construida coa pedra da antiga.
Barreiros queda en ti💚💙
===ESP===
⛪️Una ermita de orígenes milenarios en Barreiros✨.
📜El primer documento escrito que menciona su existencia, como iglesia, data de comienzos del siglo X, lo que nos hace pensar que su antigüedad se remontaría, por lo menos, al siglo IX.
📆Un dato para ponernos en contexto temporal:
1️⃣En este mismo siglo IX se descubrió la tumba del Apóstol Santiago quien, cuenta la leyenda, también pasó por el Santo Estevo a lomos de su caballo.
🔎Un matiz:
👉Originalmente estaba situada unos metros monte arriba, al abrigo de unas rocas sobresalientes, en el mismo espacio del Santo Estevo do Ermo, donde también está el antiguo cementerio parroquial. Y era cuidada por las eremitas que decidieron vivir su espiritualidad en este apartado y simbólico lugar🌄. La capilla que vemos hoy en día data del siglo XVIII, y fue construida con la piedra de la antigua.
Barreiros queda en ti💚💙