Archivo de la categoría: Escuelas Indianas Barreiros

Escuelas Indianas

Escuelas Indianas
Escuelas Indianas
Escuelas Indianas
Escuelas Indianas
📕As escolas promovidas por indianos son un dos grandes legados que nos deixaron as e os emigrantes de Barreiros tanto a nivel social como patrimonial.
✍️A maioría deles apenas sabían ler e escribir cando chegaron ao país de destino🌎, de aí que as dificultades para prosperar foran máximas.
🏣Así as cousas, co seu afán de progresar, constituiron sociedades de emigrantes. Barreiros chegou a ter cinco en Cuba, a maior cifra da Mariña. Para eles e elas eran esenciais, pois as actividades formativas, de asesoramento, así como as infraestruturas e servizos que lles proporcionaban permitíronlles avanzar máis rapidamente.
💭Sen esquecerse nunca da súa Galicia natal, convertéronse en grandes benefactores proporcionándolles os recursos para a formación📖 ás nenas e nenos das súas parroquias co desexo de procurarlles un futuro mellor🎓.
💼Escolas indianas en Barreiros:
1️⃣Casa-escola de Santiago de Reinante (1918). Fundada pola “Sociedad de Instrucción Hijos de San Miguel y Reinante”
2️⃣Escola de San Miguel de Reinante (1925). Fundada pola mesma Sociedade que a anterior.
3️⃣Escola do Canteiro (1907 – San Pedro de Benquerencia). Fundada pola “Sociedad de Instrucción y Recreo Hijos de Benquerencia”.
4️⃣Escola de Vilamar (1919). Fundada pola Sociedade “Hijos de Cabarcos”.
Barreiros queda en ti💚💙