Archivo de la categoría: Compostaxe

Barreiros porá en marcha un proxecto piloto de compostaxe comunitaria

Barreiros porá en marcha un proxecto piloto de compostaxe comunitaria

15-11-20

Barreiros, 15 de novembro de 2020. O Concello de Barreiros iniciou a licitación para a posta en marcha dun proxecto piloto de compostaxe comunitaria na parroquia de San Cosme. O custe de dito proxecto ascende a 17.398, 88 euros máis ive e consistira na colocación dun mínimo de oito composteiros mancomunais que darán servizo ás vivendas sociais, ao colexio e á escola infantil.

Ademais da instalación, o proxecto contempla actuacións de concienciación e seguimento do programa, tanto para as persoas que tomen parte no prograna como para outras que puideran ter interese, ao preverse a posibilidade de ampliación de actuacións similares a outras zonas.

Este proxecto lévase a cabo ao abeiro dunha subvención por importe de 20.000 euros concedida pola área de medio rural da Deputación ao consistorio barreirense. Con el preténdese por unha parte concienciar á poboación en xeral da necesidade da producción de residuos e da necesidade de reutilizar aqueles que se xeren.

“Hai concellos que teñen realizado un gran traballo neste ámbito e lograron reducir notablemente tanto o custe no tratamento de residuos como o impacto ambiental e en Barreiros pretendemos iniciar esa senda para ser un concello sostible a nivel ambiental, xa que a nivel xeral, os biorresiduos dupoñen un 50% do lixo xerado”, explican desde o Concello.

“Trátase de implantar un sistema que contribúa a avanzar na implantación da recollida selectiva da materia orgánica (quinto colector) e xerar hábitos que permitan reducir os impropios na recollida actual”, expón o concelleiro de Medio Ambiente, Dámaso Ratoeira.

A previsión é que a posta en funcionamento do proxecto se realice no primeiro trimestre do vindeiro ano, iniciándose con visitas informativas porta a porta a participantes potenciais. Realizaranse tamén xornadas de divulgación e sensibilización xeral para valorar a posibilidade de ampliar o proxecto en futuras actuacións e editarase material explicativo do proceso e caldeiros para o depósito de residuos aos fogares que participen no proxecto.

O material compostado que se obteña no proceso será posto a disposición gratuíta das persoas participantes ou quen poida precisalo para a súa actividade.

O CONCELLO DE BARREIROS ENTREGOU COMPOSTEIROS Á VECIÑANZA NUNHA CHARLA SOBRE COMPOSTAXE E RECICLAXE

O CONCELLO DE BARREIROS ENTREGOU COMPOSTEIROS Á VECIÑANZA NUNHA CHARLA SOBRE COMPOSTAXE E RECICLAXE

O acto tivo lugar na mañá do sábado, despois de ter sido suspendido en marzo pola situación sanitaria.

Barreiros, 3 de outubro de 2020. O Concello de Barreiros fixo entrega de dúas ducias de  composteiros individuais facilitados pola Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA)  ás veciñas e veciños que así o solicitaron a inicio de ano.

A entrega tivo lugar nun acto ao que foron convocadas as persoas interesadas exclusivamente, a fin de garantir as medidas de seguridade sanitaria derivadas da COVID-19, no que se deron tamén nocións básicas sobre tratamento de residuos, reciclaxe e compostaxe. Nese mesmo acto, entregouse a todas as persoas que solicitaron composteiros individuais un manual de compostaxe doméstica para facilitar a elaboración do compost doméstico.

Desde o Concello de Barreiros explican que retoman a campaña de sensibilización da poboación con este acto e que a intención do goberno municipal é desenvolver outras actuacións adecuadas á actual situación.

Entre as actividades que estaban previstas no seu momento e que deberán ser adaptadas á situación actual, encardinábanse proxectos para escolares e outros colectivos co fin de tratar de mellorar as cifras de reciclaxe e xeración de residuos que ata este momento ten o concello barreirense.

O Concello porá tamén en marcha un programa piloto de compostaxe comunitaria.

Dentro do traballo de concienciación medioambiental, o Concello de Barreiros logrou o finanzamento da área de medio rural da Deputación de Lugo para poñer en marcha un proxecto piloto de compostaxe comunitaria que se executará  nos vindeiros meses e co que se pretende avaliar a posibilidade de instalar un proxecto máis amplo de compostaxe comunitaria que poida dar cabida aos residuos orgánicos que se producen actualmente, reducindo deste xeito o contido do colector de fracción resto e mellorando así o custo do servizo de recollida e tratamento de residuos.