Archivo de la categoría: Anuncios

ANUNCIO FIN CESIÓN DE USO DE LOCAIS MUNICIPAIS POR OBRAS

ANUNCIO FIN CESIÓN DE USO DE LOCAIS MUNICIPAIS POR OBRAS
Polo pleno do 23 de novembro de 2020 acordouse deixar sin efecto de forma inmediata todas as cesións de uso de locais existentes nos edificios afectados polas obras que se van acometer en breve (Praza do Concello e Teleclub de San Cosme) por razóns de seguridade xa que as obras son incompatibles con calquera outro uso destes edificios.
Dáselle ás entidades ou asociacións que se podan ver afectadas por este acordo un prazo ata o 31 de decembro de 2020 para que podan retirar as súas pertenencias destes locais. Unha vez transcorrido este prazo procederase a retirar polo concello todo o que estea neses locais e a desaloxar os mesmos sin facerse responsable do que haxa neles.
En Barreiros, a 1 de decembro de 2020.
A alcaldesa
Ana Belen Ermida Igrexas