Carta do Delegado da Xunta á alcaldesa de Barreiros sobre o servizo de recuperaicón de libros de texto e material escolar

Carta do Delegado da Xunta á alcaldesa de Barreiros sobre o servizo de recuperaicón de libros de texto e material escolar

15-05-20

 Lugo, 15 de maio, 2020.
Dª ANA ERMIDA
ALCALDESA DE BARREIROS
Estimada alcaldesa,

Quero agradecerlle que se interese polo contido e alcance da iniciativa posta en marcha desde a Delegación territorial da Xunta en Lugo en apoio do alumnado de infantil e primaria da nosa provincia e, máis en concreto, a instancias do Posto de Mando Avanzado constituído tras a declaración da emerxencia sanitaria por covid-19

Debe saber que este servizo ten por obxecto resolver dun xeito práctico unha problemática que se nos trasladou desde as direccións dos colexios da provincia, entre elas Barreiros, que nos explicaban que hai alumnos que, como consecuencia das restricións de mobilidade e o peche dos centros educativos, non puideron recuperar os seus libros de texto e outro material escolar que deixaron nos colexios.

Por iso a Xunta, en colaboración cos centros escolares e cun grupo de voluntariado dos axentes da Consellería de Medio Ambiente puxémonos a disposición destes centros para facer efectiva a entrega domiciliaria deste material que facilitará o seguimento das clases a distancia e polo que nais, pais, profesorado e alumnado viñan interesándose.

Polo tanto, como observará este servizo é totalmente compatible e non supón unha duplicidade ou contradición coas iniciativas postas en marcha en diferentes concellos da provincia nos que, por vontade propia, quixeron colaborar co reparto e distribución de tarefas escolares entre os seus veciños, circunstancia que consideramos ademais positiva e perfectamente compatible coas competencias municipais.

Non debe esquecer que é unha práctica común nos concellos destinar recursos e esforzos a mellorar no seu termo municipal todo o relacionado coa educación, sen que esas iniciativas supoñan duplicar esforzos ou actuar en ámbitos impropios. De feito, a lexislación vixente, tanto a Lei de Base de Réxime Local como a Lei de Educación, recoñece ás Corporacións locais a súa capacidade para cooperar coa Xunta na prestación do servicio educativo e na realización de actividades e servicios complementarios, entre os que se pode incluír o iniciativa extraordinaria de impresión e reparto de tarefas.

Non se trata, polo tanto, como erroneamente interpreta, dun intento de poñerse medallas, senón de multiplicar os servizos que as administracións públicas realizan ante esta situación excepcional derivada da pandemia do covid-19 e dirixidas a facilitar a todas as familias da provincia, tamén ás de Barreiros, solucións á problemática descrita. Sería un enorme desacerto, na nosa opinión, aproveitar a posta en marcha deste novo servizo de reparto de libros de texto, para empregalo como escusa para deixar de prestar a iniciativa de distribución de tarefas escolares que, por vontade propia, decidiron realizar, sen que exista inconveniente algún pola nosa parte para a súa continuidade.

Na confianza en que a devandita resposta resolva as dúbidas que nos trasladou, reciba un cordial saúdo.

Atentamente

José Manuel Balseiro

Delegado territorial da Xunta en Lugo