Barreiros posúe numeroso patrimonio indiano digno de ser admirado.

🧡Barreiros posúe numeroso patrimonio indiano digno de ser admirado.
⚜️Elegantes detalles decorativos nesta casa indiana de San Pedro de Benquerencia.
⏏️Un dos espazos preferidos para a inclusión de elementos ornamentais nos edificios indianos é a contorna da cuberta a modo de 👑coroación da fachada.
🔸Cornixas decoradas, sotabancos, peites, bufardas, etc., serán as solucións empregadas para realzar o aspecto das fachadas.
👒🎩Ademais, os ⚜️relevos e molduras son tipicamente empregados para embelecer o edificio e con iso poñer de manifesto a posición social ou os gustos persoais do seu propietario. Predominan os elementos vexetais, os arabescos e as formas xeométricas, moitas veces resoltas en formigón.
Barreiros queda en ti💚💙
===ESP===
🧡Barreiros posee numeroso patrimonio indiano digno de ser admirado.
⚜️Elegantes detalles decorativos en esta casa indiana de San Pedro de Benquerencia.
⏏️Uno de los espacios preferidos para la inclusión de elementos ornamentales en los edificios indianos es el entorno de la cubierta a modo de 👑coronación de la fachada.
🔸Cornisas decoradas, sotabancos, peines, buhardillas, etc., serán las soluciones empleadas para realzar el aspecto de las fachadas.
👒🎩Además, los ⚜️relieves y molduras son típicamente empleados para embellecer el edificio y con eso poner de manifiesto a posición social o los gustos personales de su propietario. Predominan los elementos vegetales, los arabescos y las formas geométricas, muchas veces resueltas en hormigón.
Barreiros queda en ti💚💙