Alfonso Fuente señaló que no hay cambios ni en la Junta de Gobierno ni en el equipo de gobierno en Barreiros

Alfonso Fuente señaló que no hay cambios ni en la Junta de Gobierno ni en el equipo de gobierno en Barreiros

O rexedor insistiu en que, a pesares de causar baixa como afiliados do PP (el e varios concelleiros), seguen pertencendo ao grupo do PP e non se pasarán ao grupo Mixto.
Fuente Parga contou que “o pleno de hoxe desenvolveuse con total normalidade. No primeiro punto o BNG solicitou a contestación a unha serie de preguntas e así se foi facendo, dirimindo esa serie de preguntas, informando de que non hai ningún cambio en canto á Xunta de Goberno e ao equipo de goberno do Concello de Barreiros. Pese a darnos de baixa como afiliados do Partido Popular, a propia secretaria no seu informe xurídico di que non é obrigatorio. Nin o partido nin ningún concelleiro solicitamos a baixa do grupo do Partido Popular, polo tanto seguimos no grupo, que ninguén se equivoque, que en Barreiros segue gobernando o grupo do Partido Popular, o Partido Popular. Por máis que lle pese ao Bloque Nacionalista Galego, que intenta confundir dicindo que se nos dimos de baixa teríamos que pasar ao grupo mixto, e iso non é verdade, e así o di o informe xurídico, que mentres non solicitemos a baixa por escrito do grupo seguimos pertencendo ao grupo do Partido Popular, outra cousa é a afiliación, que non é obrigatoria para presentarse en calquera grupo, nin na do PP nin en ningún outro partido”.

O rexedor subliñou que “os membros da Xunta de Goberno local, van seguir sendo os mesmos porque non hai ningún cambio. Por outro lado, onde solicitaban a cantidade destes custes xudiciais, xa se lles aclarou: se ao final do proceso resulta que fóramos culpables nós costearemos ese proceso xudicial e non lle custará nin un só euro ao Concello, pero se saímos non culpables, evidentemente está claro que eses gastos si os tería que asumir o Concello porque están dentro do desenvolvemento do cargo. Esas foron as preguntas”.
Sobre a moción de reprobación contou que foi votada en contra: “saíu adiante co voto meu, co voto de calidade do alcalde, xa que hoxe faltaba un concelleiro que desculpou a súa ausencia porque comezaba hoxe a traballar ás sete da mañá e lle era imposible poder asistir a este pleno”.

Dimisión de Besteiro
Alfonso Fuente criticou a actitude mantida na sesión plenaria pola portavoz do PSOE: “xa que nalgún momento quedou patente a falta de educación da portavoz do Partido Socialista. En varias ocasións lle indiquei que por favor mantivera a orde e que por favor escoitara e deixara falar, non o fixo así e nun momento dado tiven que levantarlle a voz e pedirlle que deixara escoitar ao resto, por que o primeiro é a educación. Eu en ningún momento interrompo as intervencións nin da portavoz do BNG nin do Partido Socialista, pero é que resultaba imposible, e toda a xente que estivo no pleno puido ver que era imposible poder falar e rebater o que alí estábamos a escoitar. Quizais o que menos lle gustou á portavoz do PSOE foi cando despois de pedir a nosa dimisión foi cando eu lle dixen que o primeiro que tiña que facer, posto que mencionaba que o Partido Socialista de Galicia pedía a nosa dimisión, que o PSdeG o primeiro que tería que facer, dado que a imputación nosa é idéntica á do señor Besteiro, que o primeiro que tería que dimitir era o señor Besteiro. Non se pode vir aquí pedir unha cousa e estar facendo a contraria”.

Boom urbanístico
O alcalde de Barreiros seguiu a relatar que “se nos imos ao BNG, a verdade é como xa lles dixen, que as eleccións gáñanse nas urnas, non nos xulgados. Como nós levamos coa imputación unha serie de anos, xa houbo un arquivo da causa, non chegando a celebrarse o xuízo, e que logo foi recorrido pola Fiscalía. Agora haberá un xuízo pero a situación, o que se lles explicaba era iso: as eleccións xa foron gañadas por este equipo de goberno nos anos 2007, 2011 e fai uns meses no 2015, polo tanto nós imos continuar porque así o quixo o pobo de Barreiros”.
Fuente Parga engadiu: “nun pobo pequeno como é Barreiros coñecémonos todos, e cando nos coñecemos todos sabemos todos o que fixemos e o noso pasado está aí. E o pasado da portavoz do BNG aínda fai pouco que se lle aperturaba un expediente neste Concello, sabemos dunha serie de infraccións urbanísticas que se puxeron de manifesto naquel pleno, e logo tamén somos todos coñecedores que houbo quen na época do boom urbanístico aproveitou esa situación, o cal é moi lícito, pero evidentemente vir despois a criticar esa situación de boom urbanístico non parece moi lóxico, non parece moi ético, senón máis que demagóxico. Así llelo fixen saber no pleno, creo que os confunde un pouco a situación do que está suceder na Deputación de Lugo, onde hai líos todos os días entre o equipo de goberno, e aquí quedoulles moi claro hoxe que no equipo de goberno non hai ningún problema e o único no que pensamos é en gobernar Barreiros, en tirar para diante e continuar facendo melloras para o noso Concello e os nosos veciños”.