Alfonso Fuente Parga, candidato do PP, non acepta participar no debate electoral promovido por 18 asociacións barreirenses

Alfonso Fuente Parga, candidato do PP, non acepta participar no debate electoral promovido por 18 asociacións barreirenses.
18 asociacións barreirenses adheríronse á iniciativa de promover un debate público e democrático entre as 3 formacións políticas que presentan candidatura ás eleccións municipais do 26 de maio ao Concello de Barreiros: PP, BNG e PSOE.
O candidato do PP e as candidatas do PSOE e BNG, foron contactadas telefonicamente o venres pola tarde para ser entregadas en man as cartas de convite a participar, e dispoñer do correspondente xustificante de entrega asinado. Dispoñían ata as 14h. deste luns, 13 de maio para responder coa aceptación ou non aceptación a participar no debate.
As candidatas do PSOE e BNG recollérono na tarde do venres e a candidata do BNG, Ana Ermida, aceptou a participación no mesmo momento da entrega da carta. A candidata do PSOE, María Carmen Veiga, entregou a súa aceptación a debatir, o sábado pola tarde.
O candidato do PP non respondeu ás chamadas e mensaxes ata máis avanzada a tarde e quedou en recoller persoalmente a carta ao día seguinte. Para que dispuxera da información o mesmo venres, enviouselle a carta en .pdf o venres pola tarde vía Whatsapp e respondeu “darse por comunicado”. Con todo, informouselle que iso non privaba de ter que recoller a carta fisicamente e asinar o xustificante de entrega, pero finalmente non a recolleu. A carta foille entregada de forma persoal na mañá deste luns na oficina da xestoría que rexenta. No mesmo momento de entrega da carta informou verbalmente que non ía aceptar e asinou a carta de NON ACEPTACIÓN indicando un motivos persoas que pediu expresamente que non foran dados a coñecer “no Facebook” (foi creada unha páxina nesta rede social a propósito do debate).
A organización do debate público lamenta que, unha vez máis, ocorra como hai 4 anos cando xa foi promovida esta mesma iniciativa e tampouco se puido levar a cabo pola negativa de Alfonso Fuente Parga.
Lamentan, igualmente, que non xurdira por parte do Partido Popular a proposta de que o número 2 da candidatura sustituira a Alfonso Fuente en dito debate, entendendo pois, e así facilitar e colaborar porque se levara a cabo un acto democrático no concello de Barreiros e así responder ás inquedanzas veciñais a e á iniciativa do movemento asociativo do concello.
Con todo, respetan ante todo as razóns indicadas e alédanse de que estas mesmas razóns non lle están privando ao alcalde en funcións seguir atendendo as súas obrigas no Concello e no seu traballo privado, así como tampouco o están a privar de acudir a actos públicos e de campaña.