A MARIÑA  SOFRE A PERDA  DOUTRO SERVIZO MÁIS, AO QUEDAR SEN UN ESPECIALISTA NA ÁREA DE CARDIOLOXÍA

A MARIÑA  SOFRE A PERDA  DOUTRO SERVIZO MÁIS, AO QUEDAR SEN UN ESPECIALISTA NA ÁREA DE CARDIOLOXÍA.

Desde o mes de setembro falta o terceiro d@s facultativ@s do servizo de cardioloxía, sen que ata o momento fora substituído.

A Mariña a 30 de novembro de 2020. O Hospital da Mariña está a sofrir unha nova merma nos servizos ao quedar sen un dos especialistas da área de cardioloxía. Desde o mes de setembro, despois de que un dos cardiólogos solicitara una excedencia, o hospital atópase cun facultativo menos, pois ate o momento non foi substituído.

Esta plataforma sanitaria ven de coñecer e contrastar a ausencia de  substitución do facultativo , polo que se constata unha vez máis a sangría de servizos que paulatinamente ven sufrindo este centro desde hai anos, e que se agrava desde eliminación da área sanitaria, como vimos predecindo desde entón. Cremos desde o colectivo, que este novo golpe para a saúde de mariñás e mariñaos provocará agardas para realización de probas diagnósticas , consultas de revisión imprescindibles e primeiras consultas para diagnosticar, inasumibles e vergoñentas,  que multiplicarán as que xa había ata agora e que foron denunciadas polo colectivo en numerosas ocasións.

O portavoz da plataforma, Víctor Vila apunta que cada día que pasa a poboación da Mariña vai perdendo servizos esenciais para unha asistencia sanitaria digna e próxima e apela á xerencia do centro a que se poña a traballar na dotación axeitada de profesionais e servizos en vez de “secundar servilmente as decisións políticas da Xunta para darlle o tiro de gracia á sanidade pública desta comarca”.