Cruces y carteles de protesta por el estado del río Masma en Barreiros

Cruces y carteles de protesta por el estado del río Masma en Barreiros

Aparecen clavados en una orilla rodeada de maleza

La imagen puede contener: árbol, planta, exterior y naturaleza

Dos cruces y cuatro carteles han aparecido clavados en una orilla del río Masma, a su paso por Celeiro de Mariñaos, parroquia de Barreiros. Lectores de La Voz han enviado una imagen que describen como una «protesta espontánea» con la que se reivindica la limpieza de las orillas del curso fluvial, plagadas de maleza.

La fotografía muestra el estado de esa orilla del cauce fluvial. Los mensajes son elocuentes: «o río morre rezemos por el», «limpieza río xa», «limpieza xa», «xusticia=río limpio», «poñer leis na orilla é co ordenador é mui fácil, pero limpar nin dios, ¡qué vergoña!» y «políticos!! roubar- limpar +». La Xunta ha anunciado limpieza de varios ríos en A Mariña.

Entroido BARREIROS, 28 de Febreiro de 2020

BARREIROS PREPARA O SEU DESFILE PARA ESTE VENRES 28 DE FEBREIRO

La imagen puede contener: una o varias personas

Barreiros, 26 de febreiro de 2020. O Concello de Barreiros, que conta coa colaboración das comparsas locais, Macanudos e Habelas Hainas, organiza o desfile de entroido para a noite deste venres, 28 de febreiro.

As inscricións poderán facerse online dende a web municipal www.concellodebarreiros.com ata o día 28 ás 18:30 horas. De maneira presencial nas oficinas xerais do Concello de 8.30 a 14.30 horas, na Biblioteca Municipal, de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00 horas ata o día 27.

A saída será dende a Praza do Concello ás 21:00 horas e discorrerá polas rúas de San Cosme; baixada polo centro médico, rúa das vivendas sociais, subida pola estrada da praia (teleclub), e chegada por Rúa Vila ata o Concello.

Como novidade os participantes estarán acompañados por cabezudos e xigantes que farán as delicias do público cos seus bailes a animacións.

Este ano o Concello reforzará a iluminación con 5 puntos de luz onde os participantes deben facer as súas exhibicións. Nestes puntos atoparanse os xuíces que farán valer a súa experiencia en diferentes áreas, eles son: Reme Espantoso (recoñecida deseñadora), Lucía (Coida de ti), Ana (Ana peluquería), Juan (técnico de cultura no Concello do Valadouro) e Quique (Arco da Vella).

Ás 22:30 terá lugar no pavillón municipal a cea de entroido. O menú, servido por Chao dos Navais, estará composto por empanada, entrantes fríos, churrasco, pan, bebida e postre; a un prezo de 17€ por persoa e a 8€ para menores de 12 anos.

Unha vez rematada a cea terá lugar a entrega de premios e posterior baile amenizado polo Dúo Estrellas con entrada libre.

No caso de choiva ou climatoloxía adversa a organización reservase o dereito a suspender o
desfile. Para ese caso, reservarase un espazo no pavillón municipal para unha
representación/exhibición na orde marcada e acorde co ancho dispoñible, situándose o
público nas gradas.
Nesta exhibición, só poderán participar, por razóns obvias, aqueles disfraces ou grupos cuxa
dimensión permita o seu acceso ás instalacións.
A organización tamén se reserva o dereito a modificar o percorrido por causas xustificadas
non previstas inicialmente.
2. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN NO CONCURSO
Consideraranse as seguintes categorías de participación:
A. INFANTIL (Nesta categoría participarán os menores de ata 12 anos):
 Individual
 Parella
 Grupo
B. ADULTO (Xoves de a partir de 13 anos e adultos):
 Individual
 Parella
 GrupoNo hay descripción de la foto disponible.
C. COMPARSAS E CHARANGAS
No caso de grupos consideraranse pertencentes a unha ou outra categoría segundo a idade
do 60% dos seus membros.
Para o cómputo de idade, tomarase como referencia o 1 de xaneiro de 2020.
3. INSCRICIÓNS
As inscricións no concurso formalizaranse no impreso que se anexa á fin destas bases, que se
poderá obter e presentar ata o día 27 de febreiro tanto nas Oficinas xerais do Concello, de
Barreiros de 8.30 a 14.30 horas,como na Biblioteca Municipal, de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a
19:00 horas.
Tamén poderá obterse a través a web do Concello www.concellodebarreiros.com ou do seu
Facebook https://www.facebook.com/concello.barreiros/.
O día de celebración do desfile aínda poderán presentarse solicitudes de participación nas
Oficinas do Concello dende as 8.30 ata as 14.30 horas e dende as 17.30 ata as 18.30 horas.
Non obstante, para unha mellor organización, recoméndase a inscrición anticipada.
En todo caso, para que a participación sexa validada, todas as persoas ou agrupacións
participantes deberán confirmar a súa inscrición e recoller os dorsais o día do concurso na
Casa do Concello, entre as 18.30 e as 20.00 horas
No caso de solicitude de participación de asociacións, comparsas ou grupos, a inscrición
formalizarase polo representante designado pola agrupación (o representante legal no caso
de asociacións constituídas como tal), que se fará responsable de obter cantas autorizacións
fosen precisas para a participación de menores de idade, especificamente da gravación de
material audiovisual e da súa posterior reprodución no marco de difusión do evento.
4. XURADO
O xurado estará formado por seis membros alleos á organización e relacionados dalgún xeito
coas condicións a valorar: cultura, vestiario, maquillaxe, perruquería, son e baile e posta en
escena.
Este xurado estará asistido por unha persoa designada pola organización entre o persoal do
Concello que actuará en calidade unicamente de secretaria ou secretario sen voz nin voto na
valoración do xurado.
Cada xurado valorará a cada un dos participantes do 0 ata o 10, sendo o gañador de cada
categoría aquel que maior puntuación obteña na suma das valoracións dos xurados.
5. PREMIOS
Dentro de cada categoría establécense os seguintes premios:
INFANTIL 220 €
 INDIVIDUAL
1º PREMIO 30 €
2º PREMIO 20 €
 PARELLA
1º PREMIO 40 €
2º PREMIO 30 €
 GRUPO
1º PREMIO 60 €
2º PREMIO 40 €
ADULTOS 330 €
 INDIVIDUAL
1º PREMIO 50 €
2º PREMIO 30 €
 PARELLA
1º PREMIO 60 €
2º PREMIO 40 €
 GRUPO
1º PREMIO 100 €
2º PREMIO 50 €
COMPARSAS E CHARANGAS 800 €
1º PREMIO 300 €
2º PREMIO 250 €
3º PREMIO 150 €
4º PREMIO 100 €
A entrega de premios farase rematada a cea e antes de comezar o baile de Entroido.
Para a súa recollida os gañadores ou os seus representantes, no caso dos grupos, deberán
portar o seu DNI ou documento identificativo. Os menores de idade, se dispoñen de
documento tamén deberán aportalo e en todo caso deberán ir acompañados por nai, pai ou
representante legal que tamén deberá achegar a súa documentación.
Na recollida do premio os gañadores deberán preferentemente manter a caracterización coa
que participaron no desfile.
No caso dos grupos ou comparsas/charangas para a recollida do premio deberán estar
presentes, cando menos, un terzo dos seus membros.
No caso de ausencia ao acto de entrega de premios ou de incumprimento do contido destas
bases, o gañador perderá o dereito a reclamar o importe, pasando o premio ao seguinte
participante por orde de puntuación.
6. NORMAS COMPLEMENTARIAS
Prohíbese expresamente durante todo o evento, tanto no desfile coma na cea e baile
posteriores o emprego de elementos pirotécnicos ou de similar natureza que poidan entrañar
risco de dano ou lesión as persoas ou cousas ou que poidan arder ou xerar chama.
Asemade aquelas condutas, comportamentos ou actitudes que se considere que prexudican o
bo desenvolvemento dos actos, podendo ser orixe ou causa de incidentes entre os asistentes,
serán obxecto de penalización, especialmente aquelas que teñan carácter ofensivo, vexatorio
ou violento.
Non está permitida a participación de animais no desfile.
Todo participante, mediante a presentación da folla de inscrición, amosa a súa aceptación
destas bases, cuxo incumprimento suporía a súa expulsión do concurso.

O CONCELLO DE BARREIROS AUMENTA AS HORAS DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES E ELIMINA A LISTA DE ESPERA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

O CONCELLO DE BARREIROS AUMENTA AS HORAS DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES E ELIMINA A LISTA DE ESPERA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

O goberno municipal de Barreiros vén de aumentar no mes de xaneiro as horas de atención no fogar a persoas dependentes, tras solicitarlle á Xunta a concesión de máis horas, pasando a atender a todas as persoas que o tiñan solicitado e eliminando a lista de espera neste servizo.

Barreiros, 20 de febreiro de 2020. A concelleira de servizos sociais, Carmen Veiga, explica que “a Xunta ofertou unha cantidade de horas que os concellos poden solicitar para ampliar a atención a persoas dependentes e o goberno municipal apostou por solicitar un número suficiente para que non quedase ningunha persoa sen atención no fogar en Barreiros.”

Para poder prestar este servizo, o concello ten contratadas a 25 persoas auxiliares de axuda no fogar que realizan o seu traballo de luns a domingo, en función da demanda das persoas usuarias.

O incremento asumido en xaneiro ascende a 300 horas mensuais, o que supuxo o incremento do orzamento neste servizo en 30.000 euros anuais; demostrando “o compromiso deste goberno municipal coa atención e os servizos ás persoas maiores”, asegura a rexedora barreirense, Ana Ermida.

Actualmente, o consistorio barreirense presta un total de 1.775 horas mensuais, das que case 1.500 se corresponden con horas de atención a persoas dependentes.

“O goberno municipal é consciente da necesidade da prestación dun servizo público de calidade e da necesidade das persoas maiores de contar con servizos e coidados. Por iso, aínda na delicada situación económica municipal, o incremento de orzamento que poida sacarse do aforro en gastos menos prioritarios, irá destinado a mellorar e ampliar os servizos básicos, como pode ser o caso”, manifestan desde o goberno.

A ALCALDESA DE BARREIROS CONVIDA Á CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE A QUE NAS SÚAS VISITAS A BARREIROS COÑEZA AS DEPURADORAS OU ASINE O CONVENIO ANUNCIADO HAI UN ANO PARA URBANIZACIÓN DO CENTRO DE SAN COSME

A ALCALDESA DE BARREIROS CONVIDA Á CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE A QUE NAS SÚAS VISITAS A BARREIROS COÑEZA AS DEPURADORAS OU ASINE O CONVENIO ANUNCIADO HAI UN ANO PARA URBANIZACIÓN DO CENTRO DE SAN COSME

Ángeles Vázquez acudiu en visita oficial ao municipio barreirense acompañada do portavoz da oposición e sen avisar ao goberno municipal.

Barreiros, 18 de febreiro de 2020. A alcaldesa de Barreiros lamenta que a conselleira de medio ambiente do goberno da Xunta non aproveitara a visita oficial que realizou na mañá de hoxe para convocar ao goberno municipal elixido maioritariamente polas veciñas e veciños de Barreiros e tratar algunhas das cuestións que xa se lle teñen trasladado, como a problemática da depuración das augas residuais ou a existencia real dun convenio para a urbanización de rúas en San Miguel e San Cosme que foi anunciado hai xusto un ano por esta mesma conselleira e do que o goberno actual non tivo noticia.

Ana Ermida lembra que a finais de febreiro do ano pasado, en plena precampaña das municipais, Ángeles Vázquez anunciou un convenio para Barreiros que nunca chegou a ser asinado e do que o actual goberno municipal non ten constancia, pese a tratar de informarse do mesmo.

“É unha pena que a conselleira acudira acompañada do portavoz da oposición e non se puxese en contacto co goberno municipal na súa visita oficial, xa que poderían ter tratado cuestións de relevancia nas que a súa consellería ten competencia e que xa lle foron trasladado por carta no seu momento, sen obter resposta, como a problemática das depuradoras de San Miguel e Reinante e os problemas ambientais que xeran na praia de Arealonga”.

Desde o goberno municipal comprácense de contar con unha nova familia no concello, mais lamentan a realización dun acto propagandístico a raíz da desgracia das persoas e instan á Xunta de Galicia a actuar como ente institucional e non como un aparato propagandístico a disposición do partido gobernante, coa lealdade e o respecto institucional que deben ter todos os gobernos lexítima e democraticamente elixidos, como o de Barreiros.

Adamo implanta la fibra óptica de alta velocidad en Outeiro de Rei y Barreiros

Adamo implanta la fibra óptica de alta velocidad en Outeiro de Rei y Barreiros

Presentación del plan de despliegue de internet en Outeiro de Rei. EP
 Presentación del plan de despliegue de internet en Outeiro de Rei. EP
La firma utiliza las infraestructuras de Viesgo para llevar internet a 85.000 hogares de áreas rurales de la provincia

Outeiro de Rei y Barreiros son los nuevos municipios lucenses en los que la teleoperadora Adamo desplegará su red de fibra óptica de alta velocidad. La empresa usa las canalizaciones y demás infraestructuras de Electra del Viesgo para llevar conexión a internet a 1.000 megabytes a 33 ayuntamientos lucenses, pertenecientes a las comarcas de Lugo, Terra Chá, A Mariña y A Fonsagrada.

La prioridad de Adamo, que comenzó hace dos años a desarrollar su plan en Galicia, es actuar en aquellas áreas rurales que carecen de banda ancha, como ya hizo en zonas de Mondoñedo, Vilalba, Meira, Viveiro, Ribadeo, Foz, Burela y Rábade. En la actualidad, esta teleoperadora presta servicio a 20.000 casas en la provincia y se marca como objetivo llegar a 85.000 .

“Al utilizar las canalizaciones y las líneas aéreas de Viesgo reducimos mucho la obra civil, por lo que el despliegue es más rápido y menos costoso”, manifestó David Llano, responsable de Adamo en el norte de España, que este miércoles presentó el proyecto que se desarrollará en Outeiro de Rei acompañado por el alcalde, José Pardo, y el martes lo hizo en Barreiros.

Llano resaltó que la firma de origen sueco, creada en 2010, centra sus esfuerzos en Lugo porque “detectamos, por un lado, que la conectividad a internet era deficitaria para gran parte del vecindario. Por otro lado, esta estrategia forma parte de nuestra firma apuesta por el desarrollo y estabilización de la población en las áreas rurales”.

La teleoperadora presta servicio a 20.000 casas en la provincia de Lugo

Ahora que se habla de la España vacía, de la despoblación rural y de la igualdad de oportunidades, Adamo no invierte esfuerzos en luchar contra la competencia en zonas urbanas donde ya existen varias compañías prestando un servicio. “Preferimos ofrecer una alternativa de máxima calidad a aquellos habitantes de núcleos que históricamente han sido olvidados por el resto de los operadores aunque el retorno de la inversión no sea tan rápido”, sostiene Llano.

La implantación de la fibra óptica de Adamo mejora el servicio a los particulares, “pero favorece también la implantación de empresas“, indica Llano, quien señala que el proyecto se presenta en reuniones de carácter local tanto a las autoridades como a potenciales usuarios. Esta firma mide la demanda en aquellos lugares en los que aún no llegó y lo hace a través de su web https://fiberhood.adamo.es/, donde recogen las peticiones de la gente que pide que lleven la fibra a sus municipios.

Los trabajos de despliegue de la red de fibra óptica se hace en colaboración con empresas lucenses. Una firma de Lugo y otra de Barreiros están contratadas para la ejecución de las obras. A ello se une la colaboración con tiendas y distribuidores que se encargan de comercializar los servicios de Adamo en el ámbito local.

El padrón de Barreiros se dispara con más de un alta por cada día de enero

El padrón de Barreiros se dispara con más de un alta por cada día de enero

Niños de Barreiros, en un taller celebrado en el Samaín. AMA

 Niños de Barreiros, en un taller celebrado en el Samaín. AMA
El fenómeno continuó en febrero, con datos sin cerrar, y la población ya se acerca a los 3.000 habitantes. La alcaldesa, Ana Ermida, desconoce las razones pero trabaja para afianzarlo

El Concello de Barreiros está experimentando un auge extraordinario en su padrón de habitantes que, aunque sostenido desde el verano, se disparó de forma notable en lo que va de 2020. Cuando finalizó el anterior mandato municipal, el 15 de junio de 2019, el municipio tenía oficialmente 2.939 habitantes. Al cierre del 31 de enero el municipio contabilizaba 2.978 personas anotadas. La alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, dice que la progresión continuó en lo que va de mes de febrero.

En enero la regidora, responsable del padrón municipal, autorizó el alta de 26 personas como nuevos vecinos de Barreiros. Se trata de más de una por día laborable. No fue la subida real de habitantes porque es necesario descontar las bajas que se produjeron, prácticamente todas debido a defunciones.

Febrero parece continuar un camino similar y Ana Ermida comenta de forma informal que “como sigamos así imos superar os 3.000 antes do verán”. Y recuerda un comentario de su predecesor, el popular Alfonso Fuente, ahora en la oposición, quien en un pleno le anunció sin sospechar este fenómeno que “se superamos os 3.000 habitantes serei o primeiro en felicitalos”. La alcaldesa indica que “con esta progresión vai ter que felicitarnos moito antes do que todos pensabamos”.

Pero Ana Ermida no es ingenua y reconoce que no ve una razón concreta para este fenómeno: “Non apareceu unha industria ou unha gran empresa aínda que estas cousas nunca teñen unha soa causa”, comenta. También dice que al repasar los datos “vemos que non hai conexión ningunha entre a xente que se deu de alta” y por eso aparecen como nuevos vecinos de Barreiros gentes llegadas de otros países, de Madrid, jubilados o familias que “non seguen ningún patrón”.

Con todo la alcaldesa detecta que sí se está notando “certo dinamismo” y que “para un concello coma o noso, a realidade é que hai máis movemento do que había. Penso que iso é innegable”.

Desde su responsabilidad en el Concello Ermida apunta que sus políticas sí que están pensadas para ayudar a la gente a asentarse en Barreiros. “Temos incentivos á conciliación importantes que aínda que non sexan determinantes, axudan. Sempre que hai pontes ou vacacións preparamos actividades para os rapaces para axudar algo ás familias que aínda que non sexa unha panacea, si que é importante”.

Barreiros, del bum del ladrillo a explotar el patrimonio rústico municipal

Barreiros, del bum del ladrillo a explotar el patrimonio rústico municipal

El Concello revisa el inventario de montes y fincas, y ya ha alquilado varias parcelas

PEPA LOSADA

M. CUADRADO

Barreiros, otrora un referente gallego del bum urbanístico —en 2006 se llegaron a presentar proyectos para construir más de 4.000 pisos— encara ahora una etapa en la que también se contempla explotar, gestionar y poner en valor el patrimonio rústico municipal. En este concello, donde hay explotaciones ganaderas que son todo un referente en el sector, incluso a nivel nacional, el Ayuntamiento trabaja en la revisión del inventario de sus propiedades para actualizarlo, estudiar cómo se puede aprovechar y ver qué utilidad se le puede dar a fincas y montes de titularidad municipal repartidos por diferentes parroquias del municipio.

El primer paso en este sentido lo dio recientemente el Concello sacando a concurso el alquiler de dos fincas rústicas en San Cosme (que suman 11.343 metros cuadrados) y otorgando preferencia en la adjudicación a licitadores que acreditaran tener en activo una explotación agrícola o ganadera. El contrato se publicitó por diez años y el tipo mínimo de licitación, en 100 euros a modo de renta anual. Para establecer esta cantidad, el Concello tuvo en cuenta referencias de alquiler del Ministerio de Agricultura «corrixidos á baixa pola situación na que se atopa a parcela e que fai preciso realizar un investimento para que sexa produtiva». El arrendatario está obligado a usar la finca rústica para fines agrícolas o ganaderos.

Hai que revisar todo con detalle para ver que aproveitamento pode ter cada un dos bens

Es el primer procedimiento abierto de este tipo que impulsa el actual Gobierno local, pero todo indica que no será el último. La regidora nacionalista Ana Ermida defiende la transparencia en las adjudicaciones y destaca la importancia de rentabilizar el patrimonio rústico municipal. Asegura que el Concello dispone de fincas y de montes, entre otros bienes, y que actualmente están trabajando para obtener información que les permita conocer con detalle el global del patrimonio de rústica: «Agora hai que mirar e revisar todas as propiedades para saber en que estado están. Sabemos que hai montes municipais con madeira para cortar que haberá que vender e outros que haberá que repoboar…».

Harán un trabajo de campo para actualizar el inventario y estudiar y definir potenciales usos de cada propiedad.

San Estevo

«Temos que poñer en valor as propiedades municipais, pero a través de procedementos públicos. Haberá montes aos que sacarlles proveito económico e outros que podamos aproveitar para facer accións de repoboación e poder ampliar zonas de especies autóctonas que nos interesa conservar e promocionar, como podería ser o caso do San Estevo», adelanta Ermida. Porque San Estevo es uno de los tesoros del interior de Barreiros, un área natural donde abundan los robles, los castaños, los abedules…, una cascada, una capilla o fuentes.

Barreiros, otrora un referente gallego del bum urbanístico —en 2006 se llegaron a presentar proyectos para construir más de 4.000 pisos— encara ahora una etapa en la que se contempla explotar, gestionar y poner en valor el patrimonio rústico municipal. En este concello, donde hay explotaciones ganaderas que son todo un referente en el sector, incluso a nivel nacional, el Ayuntamiento trabaja en la revisión del inventario de sus propiedades para actualizarlo, estudiar cómo se puede aprovechar y ver qué utilidad se le puede dar a fincas y montes de titularidad municipal repartidos por diferentes parroquias del municipio.

El primer paso en este sentido lo dio recientemente el Concello sacando a concurso el alquiler de dos fincas rústicas en San Cosme (que suman 11.343 metros cuadrados) y otorgando preferencia en la adjudicación a licitadores que acreditaran tener en activo una explotación agrícola o ganadera. El contrato se publicitó por diez años y el tipo mínimo de licitación, en 100 euros a modo de renta anual. Para establecer esta cantidad, el Concello tuvo en cuenta referencias de alquiler del Ministerio de Agricultura «corrixidos á baixa pola situación na que se atopa a parcela e que fai preciso realizar un investimento para que sexa produtiva». El arrendatario está obligado a usar la finca rústica para fines agrícolas o ganaderos.

Es el primer procedimiento abierto de este tipo que impulsa el actual Gobierno local, pero todo indica que no será el último. La regidora nacionalista Ana Ermida defiende la transparencia en las adjudicaciones y destaca la importancia de rentabilizar el patrimonio rústico municipal.

Hai que revisar todo con detalle para ver que aproveitamento pode ter cada un dos bens

Asegura que el Concello dispone de fincas y de montes, entre otros bienes, y que actualmente están trabajando para obtener información que les permita conocer con detalle el global del patrimonio de rústica: «Agora hai que mirar e revisar todas as propiedades para saber en que estado están. Sabemos que hai montes municipais con madeira para cortar que haberá que vender e outros que haberá que repoboar…».

Harán un trabajo de campo para actualizar el inventario y estudiar y definir potenciales usos de cada propiedad.

San Estevo

«Temos que poñer en valor as propiedades municipais, pero a través de procedementos públicos. Haberá montes aos que sacarlles proveito económico e outros que podamos aproveitar para facer accións de repoboación e poder ampliar zonas de especies autóctonas que nos interesa conservar e promocionar, como podería ser o caso do San Estevo», adelanta Ermida. Porque San Estevo es uno de los tesoros del interior de Barreiros, un área natural donde abundan los robles, los castaños, los abedules…, una cascada, una capilla o fuentes.

La imagen puede contener: cielo, césped, árbol, casa, montaña, exterior y naturaleza

Un entierro de urgencia crea un gran enfado en San Pedro de Benquerencia

Un entierro de urgencia crea un gran enfado en San Pedro de Benquerencia

DELEGACIÓN07 FEBRERO 2020 10:27 H.

BARREIROS BENQUERENCIA SAN PEDRO DE BARREIROS

Cementario de San Pedro de Benquerencia. AMA

Mucha gente cree que no se debió aceptar el sepelio de un vecino en un nicho de Cáritas para gente sin dinero, pero el Obispado aclara que se hizo por humanidad al no tener nicho el difunto

Una obra de caridad para unos o un acto de prepotencia para otros desembocó en una enorme polémica que envuelve desde hace tiempo la localidad de San Pedro de Benquerencia en el municipio de Barreiros. Llega todo a raíz de un suceso luctuoso, el fallecimiento por causas naturales de una persona que residía en dicha parroquia de forma intermitente. Se trataba de un ciudadano de origen marroquí que acabó por ser enterrado en un nicho del cementerio parroquial. Hasta ahí, nada de particular. El enredo llegó cuando el nicho elegido para el sepelio resultó ser uno que pertenecía a Cáritas parroquial, agrupación que ahora ya no existe oficialmente, aunque en su origen había sido costeado por los vecinos de Benquerencia pensando en que fuese ocupado por vecinos de dicho lugar que falleciesen sin dinero suficiente para abonar su propio nicho. Era por todos conocido que el difunto disfrutaba de una posición económica desahogada y esto es lo que enfadó a bastante gente.

La situación se fue tensando por la gestión que se hizo con respecto al nicho de Cáritas. Ahí las opiniones son completamente divergentes. Para el vecindario que critica que una persona con dinero suficiente ocupe un nicho destinado a gente desvalida se trata de un acto de prepotencia a lo que añaden que además se hizo sin consultar con nadie. Esto es algo que molesta particularmente por el origen de ese nicho: una colecta vecinal realizada hace muchos años cuyo fin último ven ahora traicionado.

Fuentes del Obispado de Mondoñedo-Ferrol consultadas por este diario lo ven de un modo totalmente diferente: explican que fue un acto humanitario. “Se decidió enterrar a esa persona en ese nicho en concreto como solución prácticamente de urgencia, porque creemos que todo el mundo comprende que en casos de gente que no vive habitualmente en un lugar y no se encuentra en una situación vital terminal no dispone de un nicho en ese sitio. Y este fue el caso”.

Mucha gente cree que no se debió aceptar el sepelio de un vecino en un nicho de Cáritas para gente sin dinero, pero el Obispado aclara que se hizo por humanidad al no tener nicho el difunto

Una obra de caridad para unos o un acto de prepotencia para otros desembocó en una enorme polémica que envuelve desde hace tiempo la localidad de San Pedro de Benquerencia en el municipio de Barreiros. Llega todo a raíz de un suceso luctuoso, el fallecimiento por causas naturales de una persona que residía en dicha parroquia de forma intermitente. Se trataba de un ciudadano de origen marroquí que acabó por ser enterrado en un nicho del cementerio parroquial. Hasta ahí, nada de particular. El enredo llegó cuando el nicho elegido para el sepelio resultó ser uno que pertenecía a Cáritas parroquial, agrupación que ahora ya no existe oficialmente, aunque en su origen había sido costeado por los vecinos de Benquerencia pensando en que fuese ocupado por vecinos de dicho lugar que falleciesen sin dinero suficiente para abonar su propio nicho. Era por todos conocido que el difunto disfrutaba de una posición económica desahogada y esto es lo que enfadó a bastante gente.

La situación se fue tensando por la gestión que se hizo con respecto al nicho de Cáritas. Ahí las opiniones son completamente divergentes. Para el vecindario que critica que una persona con dinero suficiente ocupe un nicho destinado a gente desvalida se trata de un acto de prepotencia a lo que añaden que además se hizo sin consultar con nadie. Esto es algo que molesta particularmente por el origen de ese nicho: una colecta vecinal realizada hace muchos años cuyo fin último ven ahora traicionado.

Fuentes del Obispado de Mondoñedo-Ferrol consultadas por este diario lo ven de un modo totalmente diferente: explican que fue un acto humanitario. “Se decidió enterrar a esa persona en ese nicho en concreto como solución prácticamente de urgencia, porque creemos que todo el mundo comprende que en casos de gente que no vive habitualmente en un lugar y no se encuentra en una situación vital terminal no dispone de un nicho en ese sitio. Y este fue el caso”.

Desde el Obispado apoyan sin fisuras la actuación del párroco de Benquerencia, José Boullosa, quien dicen que actuó solo guiado por la premura del tiempo para solucionar una situación y atendiendo una situación complicada. Además, aclaran que la pareja del hombre fallecido “inmediatamente hizo un abono para cubrir los costes del nicho de cara a un posible traslado del cuerpo en el futuro a otro lugar ya definitivo”, con lo que quieren aclarar muy bien a la gente de San Pedro de Benquerencia que “en ningún momento se dio ningún afán de apropiación indebida de un nicho pensado, efectivamente, para uso de Cáritas a gente en circunstancias económicas especiales” y recuerdan de nuevo que se trata de algo “que resarcieron inmediatamente con el fin de no causar ningún quebranto”.