O ALCALDE CLAUSUROU OS CURSOS DE INFORMÁTICA IMPARTIDOS POLO CONCELLO DESDE O PASADO MES DE FEBREIRO

O ALCALDE CLAUSUROU OS CURSOS DE INFORMÁTICA IMPARTIDOS POLO CONCELLO DESDE O PASADO MES DE FEBREIRO.

Barreiros, 2 de maio de 2019. Esta semana finalizaron os cursos de informática que se estaban a levar a cabo dende o mes de febreiro na aula CeMIT de Barreiros.

Participaron un total de 28 persoas divididas en dous grupos en función dos seus coñecementos e experiencia na informática, “por unha banda a xente que comezaba dende cero, aprendendo o manexo do teclado e do rato, creación de carpetas e documentos básicos, iniciación na navegación web, correo electrónico e algunha xestión básica como pedir cita para o médico ou solicitar un permiso de queima. E o segundo grupo, que xa contaba cunha certa experiencia no manexo das novas tecnoloxías, afianzou coñecementos con carpetas e documentos, descubriu novas posibilidades que ofrece internet, o comercio electrónico, como realizar trámites coas administracións, a banca electrónica e como de navegar de xeito seguro para non levarse sorpresas desagradables”, explica Manuel Pérez, axente TIC en Barreiros.

Ao acto de clausura acudiu o alcalde, Alfonso Fuente, que valorou de xeito moi positivo “este tipo de actividades dada a boa aceptación que teñen entre a poboación, e o gran interese que demostran por non quedar atrás nun mundo cada vez mais dixital”.

A PLATAFORMA SANITARIA DENUNCIA UN NOVO ATAQUE Á SANIDADE PÚBLICA MARIÑÁ AO SUPRIMIRSE UN TÉCNICO DE  TRANSPORTE SANITARIO NA AMBULANCIA MEDICALIZADA

A PLATAFORMA SANITARIA DENUNCIA UN NOVO ATAQUE Á SANIDADE PÚBLICA MARIÑÁ AO SUPRIMIRSE UN TÉCNICO DE  TRANSPORTE SANITARIO NA AMBULANCIA MEDICALIZADA.

 Os pregos para o novo concurso de contratación , publicados o 29 de abril , deixan a ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) con base en Foz cun só técnico de tranporte sanitario.

A Mariña 2 de maio de 2019. A publicación o pasado 29 de abril dos pregos para o novo concurso de ambulancias de Galiza confirma novamente a agresión  e desprezo ao que o goberno da Xunta de Galicia ten sometida á comarca da Mariña, ao suprimir, sen aviso previo e de forma inesperada,un dos dous técnicos de transporte sanitario que conforman a dotación de persoal da ambulancias de soporte vital avanzado (SVA) con base en Foz. O inicio da actividade desta ambulancia data do ano 2007, creada co obxectivo de realizar o transporte sanitario urxente , tanto primario ( asistencia extrahospitalaria urxente) como secundario ( interhospitalario). Por definición este tipo de ambulancias deben contar cun cadro de persoal formado por dous técnicos sanitarios, persoal facultativo e de enfermería.

O feito de que se elimine un/ha [email protected][email protected] de transporte sanitario só en Monforte e na Mariña  confirma unha vez máis as teses mantidas por este colectivo sanitario desde hai tempo e que van no senso de que “ao goberno de Nuñez Feijoo impórtalle moi pouco que comarcas periféricas e alonxadas das cidades queden en inferioridade de condicións en canto a asistenza sanitaria urxente, amosando moi pouco ou ningún interés  polo que lles ocurra aos pacientes da Mariña e Monforte, aos que deixa [email protected] e [email protected] en cidadáns de segunda , algo que non imos consentir”- manifesta Montse Porteiro, coordinadora da plataforma .

A supresión dun [email protected][email protected] nesta ambulancia  na Mariña , a maiores dun agravio comparativo con outras áreas, pode significar que unha persoa  cunha patoloxía que pon en risco a súa vida  , onde o tempo e  un factor clave para a recuperación das funcións vitais, vexa comprometida  a súa  vida polo feito de que se tomen decisións políticas que primen os intereses economicistas por enriba das necesidades das persoas . Nunha situación de urxencia extrahospitalaria  con parada cardiorrespiratoria ,é imprescindible todo o persoal e cada un/ha ten un papel moi relevante, pois mentres @ [email protected] ten que adicarse á restablecer a vida aérea  e o persoal de enfermería ten que atender á  administración de fármacos por vía venosa e ao mantemento da mesma, @s té[email protected] son os [email protected] das compresións torácicas , debendo turnarse cada dous minutos , xa que “ manter o ritmo de compresións torácicas adecuado para garantir a recuperación fai imprescindible que se alternen [email protected] profesionais”- comentan desde o colectivo.No caso de que nesta mesma situación só dispoñamos dun/ha técnica obrigaría a chamar a un apoio dunha ambulancia de soporte vital básico( SVB) , que están dotadas con dóus profesionais técnicos, deixando descoberto o servizo noutro lugar.  “Nunha comarca como esta, onde as estradas son tercermundistas e tardas en percorrela dunha punta á outra máis dunha hora,o feito de ter que solicitar apoio doutra ambulancia por non ter o cadro de persoal completo, significaría deixar desatendidas  a outras persoas xa que a dotación de ambulancias de SVB é deficiente na Mariña, ou no caso de contar cun só técnico, diminuir a eficacia das maniobras de reanimación polo lóxico esgotamento do profesional. Igualmente existen outras múltiples situacións de emerxencia sanitaria que  se contraindica a presenza dun só  técnico”- conclúen @s activistas sanitarios.