Defensa da nosa Área Sanitaria

Boa tarde a todas e todos pola vosa presencia neste acto na defensa da nosa Área Sanitaria. Realmente a Plataforma Sanitaria da Mariña estamos emocionadas e emocionados ao ver a cantidade de xente que viñestes a este acto reivindicativo en defensa da sanidade pública sabendo que en moitos casos non é doado polas obrigas laborais , familiares, e de calquera outro tipo.

Na Mariña non nos rendemos nin nos resignamos e é por iso que continuamos saíndo á rúa na defensa dun ben común: a sanidade pública, a de todas e a de todos.

Porque nada mudou, acaso o que si cambiou foi a desvergoña con que a Xerencia e o SERGAS anunciaron MÁIS E MELLORES SERVIZOS E A BLINDAXE DO NOSO HOSPITAL.

Hoxe estamos aquí para denunciar o deterioro constante que sufre a sanidade da Mariña e para preguntarlle a quen dirixe a nosa sanidade onde están os máis e mellores servizos prometidos.

Nestes días listes nos nosos panfletos, nas redes sociais, nos medios de comunicación, algunhas das razóns parar estar novamente hoxe aquí e queremos lembrarvos algunhas das nosas reivindicacións básicas e fundamentais para garantir una asistencia sanitaria de calidade.

ATENCIÓN PRIMARIA.

Creación de prazas de persoal de tódalas categorías profesionais en xornada ordinaria e redución de cupos. Así, o cupo base de médicos e enfermería establecelo nun máximo de 1.250 tarxetas sanitarias(TSI), e 800 en pediatría.

Dotar de pediatras a todos os Centros de Saúde da Mariña.

Incrementar os profesionais de apoio coa incorporación de Matronas, traballadores sociais, Odontólogos e hixienistas dentais, Fisioterapeutas, Logopedas, Terapeuta ocupacional, PSX…

Cubrir o 100% das ausencias en todas as categorías.

Dúas equipas completos enfermaría-médica en todos os PACs e dotalos de material.

ATENCIÓN HOSPITALARIA.

Recuperación da Área Sanitaria Roubada.

Dotación de Resonancia Nuclear Magnética Fixa, placas dentais, electromiogramas, densitometrías óseas, electroencefalogramas, consulta de cirurxía vascular, e recuperar a implantación de marcapasos, as operacións de fimose pediátrica…

Dotar do persoal necesario en todas as categorías existentes, e crear prazas públicas de logopedas, terapeutas ocupacionais,  da consulta de enfermería oncoloxía…

Rematar coas derivacións aos hospitais privados de Lugo e A Coruña e as privatizacións de servizos hospitalarios (mantemento, historias clínicas…)

HOXE ESTAMOS AQUÍ POR TODO ISTO E TAMÉN:

– PORQUE ESIXIMOS QUE SE NOS DEVOLVA A ÁREA SANITARIA QUE NOS ROUBARON.

– PORQUE ESIXIMOS A DERROGACIÓN DESTA LEI DE SAUDE.

– PORQUE ESIXIMOS QUE A MARIÑA SEXA UNHA ÁREA SANITARIA PROPIA TAL E COMO O É A VECIÑA COMARCA DO FERROL, CON SIMILAR NÚMERO DE HABITANTES E SEN AS DISTANCIAS QUE HAI NA MARIÑA AO HOSPITAL DE LUGO.

– PORQUE ESIXIMOS QUE SE DOTE DE RECURSOS HUMÁNS E MATERIAIS OS NOSOS CENTROS DE SAÚDE.

– PORQUE ESIXIMOS QUE A AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS VAIA ACOMPAÑADA DUNHA AMPLIACIÓN REAL DE SERVIZOS, ASÍ COMO DOS RECURSOS HUMANOS AXEITADOS PARA GARANTIR UNHA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDADE.

– PORQUE ESIXIMOS UNHA SANIDADE PÚBLICA DE CALIDADE,  UNIVERSAL,GRATUITA , INTEGRAL, INTEGRADA, EQUITATIVA E DE PROXIMIDADE.

Para rematar dar as grazas a todos vos, que dende ideoloxías e sensibilidades diferentes, sodes exemplo de loita  na defensa da sanidade pública da Mariña.

Temos do noso lado a razón e venceremos nós!

Este aplauso vai por vós, pola veciñanza alegre e combativa da Mariña e para lembrarlle a quen xestiona a nosa sanidade que estaremos AGORA, AQUÍ É SEMPRE na defensa da sanidade pública. Vai por vós!